Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
68947 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Dominikanie za Dnieprem. Szkic historyczny przez ... Przyczynek do Missyi OO. Dominikanów na Rusi. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1876,
68948 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Erläuterungen zu dem Gemälde Jan Matejko's Sobieski vor Wien. Von ... Krakau, Verlag des Verfassers, Druck v. V. Kornecki, b. r.,
68949 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Kasztelan Zakroczymski, dramat w 5ciu aktach przez ... Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1887,
68950 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Katalog prac artystycznych Jana Matejki Olejnych, Akwarelowych i Rysunków znajdujących się w zbiorach Maryana Gorzkowskiego w Krakowie. Kraków, nakł. M. Gorzkowskiego, druk. Czasu, 1896,
68951 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Księdzówna. Kraków, 1876.
68952 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Księdzówna. Powieść galicyjska przez ... Wydanie drugie. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1877,
68953 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Matejko Janos uj képének a „Poroszok Hodolatának” ismertetése. Irta ... Budapest, Franklin Tarsulat - Könyvnyomdája, 1885,
68954 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Jan Matejko. Epoka lat dalszych, do końca życia artysty, z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedmnastu przez,.. Druk jako rękopis. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1898,
68955 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Jan Matejko, epoka lat jego najmłodszych, wyjątki z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedmnastu przez... Kraków, nakł. autora, Spółka Wydawnicza, Druk. Związkowa, 1895,
68956 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Jan Matejko, epoka lat jego najmłodszych, uzupełniona trzema portretami, z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedmnastu przez... Wydanie drugie powiększone. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 1896,
68957 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Jan Matejko. Wyjątki z dziennika, prowadzonego przez... (Odb. z Czasu nr 221 z dn. 29. 9. 1894 r.). B. m. b. r.,
68958 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). 1812—1887. Naczelnik pracy. Wiersz ku uczczeniu nieśmiertelnej pamięci J. I. Kraszewskiego. Kraków, nakł. i druk. A. Koziańskiego, 1887,
68959 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Notice sur le tableau de Jean Matejko La bataille de Grünwald 1410. Publiée par ..., Secrétaire de l'Ecole des Beaux-Arts de Cracovie. Un fac-simile du dessin autographe de l'auteur, représentant le (!) principales figures du tableau est joint à chaque exemplaire. Cracovie, impr. de VI. L. Anczyc et Cie, 1880,
68960 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Jana Matejki nowy obraz: Bolesław Chrobry z zięciem swym ks. Światopełkiem pod Złotą bramą w Kijowie. (Odb. z Nowej Reformy). Kraków, G. Gebethner i Sp., nakł. autora, Druk. Związkowa, 1884,
68961 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Dwa sceniczne obrazy na tle życia w Ukrainie. I. Hapka w utrapieniu w IIIch aktach. II. Za Spass w IIIch aktach napisał: (! na okł.: Napisał**). Rzym, nakł. autora, w Drukarni Miejskiej, 1861,
68962 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Historyczne poszukiwania nad znaczeniem psa, w dawném religijném i spółeczném życiu. Wraz z dodaniem opisu o polowaniu u starożytnych narodów. Z dawnych źródeł zebrał i opisał... Serya IV. badań Ukończona zupełnie. Kijów, Druk. Uniwersytecka (Józefa Zawadzkiego), 1864,
68963 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Uczone poszukiwania. Komedya w 5ciu aktach. przez... Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1888,
68964 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Przegląd kwestyj spornych o Rusi przez... (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. autora, druk. Leona Paszkowskiego, 1875,
68965 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Rzeczpospolita babińska. Nowy obraz Jana Matejki. Wystawa obrazów Aleksandra Krywulta. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, (1881),
68966 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Die Schlacht bei Grünwald und Tannenberg (15 Juli 1410). Erläuterung zum neuesten Gemälde des J. Matejko skizzirt vom... Secretär der Schule der schönen Künste in Krakau. Krakau, im Verlage des Verfassers, Buchdruckerei des W. Kornecki, 1878,
68967 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Warszawskie śluby. Komedya w 5ciu aktach przez ... Kraków, G. Gebethner i Sp., nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1887,
68968 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Szkice z Białéj Krynicy, stolicy metropolii starowierców rosyjskich przez ... Wydanie w małéj ilości egzemplarzy. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Redakcji Czasu, druk. Czasu, 1881,
68969 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). O rusińskiej i rosyjskiej szlachcie przez... (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1876,
68970 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Włodzimierz Wielki książę. Dramat w pięciu aktach, bilogia, napisał... Kraków, u Gebethnera i Sp., nakł. autora, druk. Leona Paszkowskiego, 1875,
68971 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Wskazówki do nowego obrazu Jana Matejki Hołd pruski. Naszkicował... Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1882,
68972 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Wskazówki do dawniejszego obrazu Jana Matejki, Kazanie Skargi. Naszkicował... Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1884,
68973 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Wskazówki do najnowszego obrazu Jana Matejki, Kościuszko pod Racławicami, wykończonego w kwietniu 1888 roku. Napisał M. G. Kraków, nakł. Leona Knobla, druk. A. Koziańskiego, 1888,
68974 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Wskazówki do nowego obrazu Jana Matejki Sobieski pod Wiedniem. Naszkicował ... B. m. (Kraków), nakł. autora, druk. W. Korneckiego, b. r. (1883),
68975 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Wskazówki do nowego obrazu Jana Matejki, Wernyhora, z pobieżnym opisem o Kozakach w ogóle. Naszkicował... Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1884,
68976 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Wskazówki do obrazu Jana Matejki Hetman Zamoyski pod Byczyną. (Odb. z Nowej Reformy). Kraków, nakł. autora,. Druk. Związkowa, 1884,