Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
61123 Dziesięciny.
61124 Dziesięciolecie. Dziesięciolecie Lutni Warszawskiej. (Na okł. tytuł: Lutnia Warszawska 1887—1897). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Tow. S. Orgelbranda Synów, 1897,
61125 Dziesiński Jan.
61126 Dzieślewski (Zdzisławski) Roman (profesor Politechniki Lwowskiej; 1863—1924). Kilka słów o węgielnicy zwierciadlanej. Napisał... (Odb. z Przeglądu Technicznego). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1888,
61127 Dzieślewski (Zdzisławski) Roman (profesor Politechniki Lwowskiej; 1863—1924).
61128 Dzieślewski Walery (Walerian; cywilny inżynier). Miejska centralna rzeźnia i targowica na bydło w Gdańsku. Z 2 tablicami. (Odb. z Czasopisma Technicznego). Lwów, 1 Związkowa Druk., 1896,
61129 Dzieślewski Walery (Walerian; cywilny inżynier).
61130 Dzieszko (Dzieżko) Jan.
61131 Dzieszkowski Damian (imię zakonne, imię chrzestne Jakub, dominikanin; 1770—1847). Adnotationes scitu necessariae quod celebrationem missae ex decretis Romanae congregationis collectae 1820.
61132 Dzieszkowski Damian (imię zakonne, imię chrzestne Jakub, dominikanin; 1770—1847). Krótka wiadomość o szkole wydziałowej w Nowym Mieście pod dozorem XX. dominikanów zostającej. Warszawa, 1826.
61133 Dzieszkowski Damian (imię zakonne, imię chrzestne Jakub, dominikanin; 1770—1847). Zbiór nabożeństwa ku czci Boga, Najświętszej Maryi Panny i Świętych Pańskich, dla wygody wiernych Chrystusowych, a mianowicie w arcybractwie Różańca świętego zostających, przez... S. T. D. Exprowincyała zakonu kaznodziejskiego ułożony i za pozwoleniem zwierzchności duchownej do druku podany. Warszawa, w Drukarni Rządowej, 1821,
61134 Dzieszkowski Damian (imię zakonne, imię chrzestne Jakub, dominikanin; 1770—1847).
61135 Dzieszkowski Jakub.
61136 Dziewałtowski Aleksander Kazimierz Gintowt. Na czasie. Dwie pogadanki druha prawdy. Płock, Izydor Wasserman, Gebethner i Wolff w Warszawie, Gubiern. Tipogr., 1882,
61137 Dziewanowski (obywatel Departamentu Płockiego). (Projekt uregulowania sprawy zadłużenia majątków ziemskich, Inc.: „Przy nadchodzącym zgromadzeniu Stanów Xięstwa Warszawskiego, czyli Seymie..."). B. m. b. r.,
61138 Dziewanowski.
61139 Dziewanowski Dominik (generał wojsk polskich; 1759—1827).
61140 Dziewanowski Jan Nepomucen (1782—1808).
61141 Dziewczątek (Dla). Dla Dziewczątek. Książka praktycznéj pracy, ćwiczeń i zabaw dla panienek od 6 do 15 roku życia. Ułożona podług Maryi Liske, Tekli Neveau i innych. Warszawa, nakł. i druk. redakcji Przeglądu Tygodniowego, Gebethner i Wolff, 1873,
61142 Dziewczęta.
61143 Dziewczyna. Dziewczyna z Algiery, albo Bóg prowadzi i broni wszystkich, którzy w niego ufają. Wydanie pierwsze. Raciborz, nakład u Wichury i Spólnika, bez r. (około 1860),
61144 Dziewczyna (Biedna). Dziewczyna (Biedna). Śpiewy i kuplety z operetki... Warszawa, 1894,
61145 Dziewczyna (Dzielna), Dzielna Dziewczyna, powieść. (Odb. z Kuriera Pozn.). Poznań, druk. Kuriera Pozn., 1891,
61146 Dziewczyna (Szalona). Szalona Dziewczyna, zajmująca powieść z naszego życia. (Stany Zjednoczone ok. 1899),
61147 Dziewczyna zamurowana. Dziewczyna zamurowana, powieść na tle aktów sądowych z bieżącego stulecia. (Biblioteka Tanich Książeczek, XI). Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, druk. Kutzera i Sp., 1885,
61148 Dziewiałtowski Stanisław Pius Gintowt.
61149 Dziewiątkowicz Adam.
61150 Dziewica. Dziewica. Czasopismo literacko-pedagogiczne. Kolenda dla dziewic. Lwów, właścicielka P. Pietraszewska, wyd. H. Pietraszewski, redaktor odp. Antoni Halski, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1870, nr 1 (z 1 stycznia),
61151 Dziewica orleańska. Dziewica orleańska,
61152 Dziewica (Zaklęta). Zaklęta Dziewica z brodą, czyli cyrulik zbawca. Warszawa, nakł. W. Lange, druk. J. Cotty, 1869,