Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
68910 Gorzelański Mikołaj ks. (1835—1896). Trzydniowe rekollekcyje czyli Przygotowanie się do przyjęcia godnie Sakramentu Pokuty świętéj i Najświętszego Sakramentu dla młodych panien zebrał X. M. G. Warszawa i Wilno, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda, 1868,
68911 Gorzelański Mikołaj ks. (1835—1896). Zbiór nauk i przemówień do dzieci przy pierwszéj spowiedzi i komunii świętéj. Warszawa, druk. Czerwińskiego i Spółki, 1869 (tak na karcie tyt., na okładce: 1870),
68912 Gorzelański Mikołaj ks. (1835—1896).
68915 Gorzelniane ustawy.
68916 Gorzelniany podatek.
68917 Gorzelniany przemysł.
68919 Gorzelnictwo, piwowarstwo i cukrownictwo (od nru 3: Piwowarstwo, gorzelnictwo i cukrownictwo). Dwutygodnik. Warszawa, redaktor i wydawca Wacław Holewiński, druk. Przeglądu Tygodniowego, rok I: 1872 (nr 1 z 20 IX/1 X — 5 z 19 XI/1 XII),
68920 Gorzelnictwo, piwowarstwo i cukrownictwo (od nru 3: Piwowarstwo, gorzelnictwo i cukrownictwo).
68918 Gorzelnictwo.
68921 Gorzelnie.
68922 Gorzelnik. Organ Towarzystwa Gorzelników Polskich. (Miesięcznik, od r. 1896 dwa razy na miesiąc, w r. 1900 wychodzi nieregularnie). Lwów, wydawca i redaktor odpowiedzialny St. Bayli (od r. 1896; Wiktor Syniewski, od nru 24 z r. 1898 jest on właścicielem, wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym), Drukarnia Ludowa, rok I: 1887/1888 (nr 1 z 15 VII 1887) — rok VII: 1893/1894, rok VIII: 1894 (1894/1895?), rok IX: 1896 — rok XI: 1898, rok XII: 1899/1900 (nr 1 z 20 I 1899 — nr 22 z 10 III 1900), rok XIII: 1900/1901 (nr 1 z 20 V 1900 — nr 12 z 15 I 1901),
68923 Gorzeński Antoni Ostroróg (zm. 1880).
68924 Gorzeński Tymoteusz (arcybp gnieźnieński i poznański; 1743—1825). Articuli qui in Visitatione generali Dioecesis Posnaniensis examinabuntur. Posnaniae, 1809, fol.
68925 Gorzeński Tymoteusz (arcybp gnieźnieński i poznański; 1743—1825). Process obwieszczający śmierć Oyca S. Piusa VII. (Z datą: 9 IX 1823). B. m. b. r.,
68926 Gorzeński Tymoteusz (arcybp gnieźnieński i poznański; 1743—1825). Process obwieszczaiący śmierć Xięcia Arcy-Biskupa Raczyńskiego. (Z data: 12 III 1823). B. m. b. r.,
68927 Gorzeński Tymoteusz (arcybp gnieźnieński i poznański; 1743—1825). Programma do Pogrzebu za zmarłego ś. p. Jaśnie Wielmożnego Hrabię Tymoteusza Nałęcz Gorzeńskiego Arcy-Biskupa Gnieźnieńsko-Poznańskiego wielu znakomitych Orderów Kawalera. B. m. b. r.,
68928 Gorzeński Tymoteusz (arcybp gnieźnieński i poznański; 1743—1825).
68929 Gorzeński-Ostrorog Zygmunt. Uwagi z powodu broszury pod tytułem Kilka słów o Przewodniku Heraldycznym wydanéj w Poznaniu czcionkami J. Leitgebra r. 1877. Poznań, w Komisie Księgarni J. K. Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr W. Łebiński), 1877,
68930 Gorzeński-Ostrorog Zygmunt.
68931 Gorzkie żale.
68932 Gorzkiewicz Mateusz ks. (wizytator Zgromadzenia Misjonarzy). Mości Xięża i Bracia w Chrystusie Naymilsi! (Nekrolog ks. Pawła Rzymskiego; z datą: Warszawa 1 I 1834). B. m. b. r.,
68933 Gorzknik kanadyjski.
68935 Gorzkowska Lina.
110305 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Dzień Czwarty Lipca 1890. Wiersz ku uczczeniu obchodu złożenia zwłok nieśmiertelnej pamięci Wieszcza Adama Mickiewicza w grobowcu królów polskich na Wawelu. Tarnopol, nakł. Drukarni Józefa Pawłowskiego, 1890,
68941 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Anleitungen zum neuen Bilde Johann Matejko's „Huldigungseid der Preussen” von ... Aus dem polnischen übertragen von Karl Hermanseder. Krakau, Verlag von Leon Tenczyński, Druck von V. Kornecki, 1882,
68942 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Bitwa pod Griunwaldom, objasnienija k kartinie Jana Matiejki (na odwrotnej stronie tytułu: Izdanije pierwoj russkoj kniżki w gławnom korol. gorodie Krakowie). Kraków, tipogr. Wł. L. Anczyca i Komp., 1879,
68943 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Bitwa pod Grunwaldem. Wskazówki do obrazu Jana Matejki. Naszkicował... Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1878,
68944 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Xopoimania. Historyczne poszukiwania o tańcach, tak starożytnych pogańskich, jak również spółecznych i obyczajowych we względzie symbolicznego znaczenia. Napisał ... Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda, 1869,
68945 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Cymeliarchium. Historyczne poszukiwania nad znaczeniem obrączki i pierścionka w spółecznych obrzędach i rytach, w całéj ich starożytnéj symbolice. Z dodaniem rozprawy o pieczątkach starych. Zebrał z dawnych źródeł i opisał... Serja 2a badań. Ukończona. Kijów, Druk. Uniwersytecka (Józefa Zawadzkiego), 1864,
68946 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). O artystycznych czynnościach Jana Matejki począwszy od lat jego najmłodszych to jest od r. 1850 do końca roku 1881 (na okł. nadto:) z dodaniem niektórych szczegółów do tegoż okresu odnoszących się przez ... Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. Korneckiego, 1882,