Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
40991 Gordon Julien.
40992 Gordon Katarzyna z Hoppów.
40993 Gordon M. B. (Uwiadomienie właścicielki handlu korzennego i win w Warszawie przy ul. Długiej o otrzymaniu transportu wód mineralnych; z datą: Warszawa, 1 VI 1825),
40996 Gordon Maria z Talafatich (pisała pod pseud. Aleksander Bergen; 1812—1863) i Kotzebue A. Umrzeć z miłości. Komedya A. Bergena. Fips krawiec damski. Komedya A. Kotzebuego. przekład Józefa Retingera Sł. W. Pr. Wszechnicy Jagiellońskiej. Kraków, druk. Uniwers., 1870,
40994 Gordon Maria z Talafatich (pisała pod pseud. Aleksander Bergen; 1812—1863). Nieoszlifowany dyament. Fraszka w jednym akcie, na tle angielskiej powiastki ułożona dla sceny polskiej przez Antoninę Hoffmann, artystkę dramatyczną. Przedstawiona po raz pierwszy na scenie krakowskiéj dnia 8 kwietnia 1876. Kraków, nakł. H. Müldnera, czcionkami Drukarni Czasu, 1876,
40995 Gordon Maria z Talafatich (pisała pod pseud. Aleksander Bergen; 1812—1863). Dyament nieoszlifowany. Fraszka w 1 akcie, przerobiona z niemieckiego przez Antoninę Hoffmann, artystkę dramatyczną. (Teatr Amatorski, nr 11). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiery, (1892),
40997 Gordon Mirosław.
40998 Gordon Patryk Leopold (1635—1699). Dniewnik gienierała... wiediennyj im wo wriemia jego szwiedskoj i polskoj służb ot 1655 do 1661 g. i wo wriemia jego priebywanija w Rossii ot 1661 do 1699 g. W pierwyj raz izdannyj w połnom widie kniaziem M. A. Obolenskim i doktorom fiłosofii M. Je. Possieltom. Pieriewod s niemieckago M. Sałtykowoj. Czast' I—II. Moskwa, Tipogr. Uniwiersit, 1892,
40999 Gordon Patryk Leopold (1635—1699). Passages from the Diary of general... of Auchleuchries. (Wyd. J. Robertson). 1859.
41000 Gordon Patryk Leopold (1635—1699). Tagebuch des Generals Patrick Gordon, während seiner Kriegsdienste unter den Schweden und Polen vom Jahre 1655 bis 1661, und seines Aufenthaltes in Russland vom Jahre 1661 bis 1699, zum ersten Male vollständig veröffentlicht durch Fürst M. A. Obolenski und Dr. phil. M. C. Posselt. Erster Band. Moskau, gedruckt in der Universitäts-Buchdruckerei; Leipzig, bei K. F. Köhler, 1849,
41001 Gordon Patryk Leopold (1635—1699).
41002 Gordon William.
41003 Gordziewicz Emanuel Nelin. Humorystyczny poradnik dla kolejarzy przez ... Stryj, nakł. autora, druk. A. Müllera Syna, F. H. Richter (H. Altenberg) we Lwowie, 1890,
41004 Gordziewicz Emanuel Nelin. Poradnik dla żonatych. (Odb. z Diabła). Kraków, nakł. redakcji Diabła, druk. W. Korneckiego, 1886,
41005 Gordziewicz Emanuel Nelin. Poradnik dla żonatych. Towarzyszom z pod pantofla poświęca autor. Stanisławów, druk. J. Dankiewicza, Stefan Kavka w Krakowie, 1899,
41006 Gordziewicz Emanuel Nelin. Z przestrzeni. Nowele. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1894,
41007 Gordziewicz Emanuel Nelin. Sylwetki truskawieckie. I. Brody, nakł. i druk. F. Westa, 1898,
41008 Gordziewicz Emanuel Nelin. Wiersz „w XXVI rocznicę zgonu Adama” ułożony i wygłoszony na wieczorku Mickiewicza dnia 27 listopada w Bóbrce przez... B. m. b. r. (1881),
41009 Gordziewicz Emanuel Nelin. Wiosnianki poświęca nauczycielstwu ludowemu na pamiątkę walnego zgromadzenia Towarzystwa Pedagogicznego w Kołomyi w lipcu 1882... Kołomyja, nakł. autora, druk. Michała Biłousa, 1882,
41010 Gordziewicz Emanuel Nelin.
41011 Gore-Montague Katarzyna Gracja Franciszka (1799—1861). A Letter to the Rt. Hon. Visc. Palmerston, on the affairs of Poland, by... London, 1831,
41012 Gore-Montague Katarzyna Gracja Franciszka (1799—1861). Lettre au Vicomte Palmerston, ministre des affaires étrangères de la Grande Bretagne, sur les affaires de la Pologne. Par Montague Gore, traduite de l'anglais. Août 1831. Londres, J. Hatchard and Son, Ibotson et Palmer imprimeurs, 1831,
41013 Gore-Montague Katarzyna Gracja Franciszka (1799—1861). Some remarks on the foreign relations of England at the present crisis, by... London, 1838,
41014 Gore-Montague Katarzyna Gracja Franciszka (1799—1861). La revolution et les intérêts de la Pologne. Exposés dans une lettre adressée au Ministre des Affaires Étrangères de la Grande-Bretagne. Bordeaux, impr. de Henry Faye Fils, 1834,
41015 Gore-Montague Katarzyna Gracja Franciszka (1799—1861). Polish Tales. By the authoress of „Hungarian Tales”. In 3 vol. London, Saunders and Otley, printer B. Bensley 1833,
41019 Gorecka (z) Jan ks. (pseud.). Jan z Gorecka ks. (pseud.),
41016 Gorecka Helena.
41017 Gorecka Maria z Mickiewiczów (1835—1922). Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane najmłodszemu bratu przez... Warszawa, nakł. redakcji Kroniki Rodzinnej, druk. J. Jaworskiego, 1875,
41018 Gorecka Maria z Mickiewiczów (1835—1922).
41023 Gorecki (Górecki) Antoni (1787—1861). Bajka o jubilierach. (Paryż), druk. L. Martineta, (1854),