Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6185 Barthelemy Hadot Maria Adela pani (1763—1821) et M. VICTOR. Les deux Valladomir. Mélodrame en trois actes. A spectacle. Par ... Musique de M. M. Quaisain et**. Ballet de M. Millot, Représenté sur le théatre de l'Ambigu, le 25 septembre 1816. Paris, chez Fages Libraire, de l'impr. d'Abel Lanoe, 1816,
6181 Barthelemy Hadot Maria Adela pani (1763—1821). Les Deux Casimirs ou vingt et un ans de captivite. Tomów 4. Paris, Pigoreau, impr. de P. Andre, 1814,
6182 Barthelemy Hadot Maria Adela pani (1763—1821). Isabelle de Pologne ou la familie fugitive. Tomów 4. Paris, Pigoreau, 1817,
6183 Barthelemy Hadot Maria Adela pani (1763—1821). Jean Sobieski roi de Pologne ou la lettre. Paroles de Mme .. Musique de M. Taix. Ballets de M. Adam mis en scène par M. Ribie, administrateur du théâtre de la Gaîté. Mélodrame en trois actes, à grand spectacle représenté pour la première fois à Paris sur ledit théâtre le 22 mai 1806. Paris, chez Maldan Huet Masson, 1806,
6184 Barthelemy Hadot Maria Adela pani (1763—1821). Stanislas Zamoski (sic!), ou les illustres Polonais, Roman historique. Par Madame ... Tomów 4. Paris, Pigoreau, 1810—1811,
6177 Barthélemy Jan Jakub (1716—1795). Karita i Polidor, przez... autora Podróży młodego Anacharsisa do Grecyi, tłómaczenia Łukasza Gołębiowskiego, z przydaniem portretu autora. Warszawa, druk. przy Nowolipiu, 1804,
6178 Barthélemy Jan Jakub (1716—1795). Podróż młodego Anacharsysa do Grecyi około połowy IV. w. przed erą chrześciańską. Podług czwartego wydania paryzkiego, przez autora ostatecznie przeyrzanego i poprawionego, przełożył z francuzkiego Łukasz Gołębiowski, z atlasem. Tomów 7. Wilno, nakł. i druk. J. Zawadzkiego 1819—25,
6179 Barthélemy Jan Jakub (1716—1795). Zbiór kart geograficznych, planów, widoków i medalów dawnej Grecyi, ściągających się do Podróży młodego Anacharsysa. Wilno, nakładem i drukiem Józ. Zawadzkiego, 1825,
6180 Barthélemy Prosper. Ode à la Pologne. Nancy, impr. Vve A. Dard, 1863,
6186 Barthels Artur,
6187 Barthels C. Rozmaite odmiany przewłocznego rozlanego zapalenia nerek, przełożył Dr Wład. Rudnicki. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1873,
6188 Barthold Friedrich Wilhelm ord. Prof. an der Univ. zu Greifswald (1799—1858). Geschichte von Rügen und Pommern. Erster Theil. Von den ältesten Zeiten bis auf den Untergang des Heidenthums. Hamburg, bei F. Perthes, druk. G. Unger w Berlinie, 1839,
6189 Barthold Friedrich Wilhelm ord. Prof. an der Univ. zu Greifswald (1799—1858). Urkundliche Geschichte der Edlen Herren von Heyden in Westfalen bis auf die ersten Jahrzehende (sic!) des XV Jahrhunderts, und in Pommern bis auf die neuste Zeit. Greifswald, Fr. Hacke, 1857,
6190 Bartholomé (Stadtbaurat). Bericht über den seitherigen Verlauf und jetzigen Stand der Wasserleitung-Angelegenheit der Stadt Graudenz (Grudziądz). Graudenz, Röthe, 1895,
6191 Bartieniew Aleksander Michajłowicz,
6193 Bartkiewicz Bronisław. Statystyka kąpieli publicznych w Warszawie. Podał... Warszawa, druk. St. Niemiry Synów, 1900,
6194 Bartkiewicz Bronisław.
6192 Bartkiewicz ks.,
6195 Bartkiewicz Władysław,
6196 Bartkiewicz Zdzisław (ks. T. J.). OO. Redemptoryści w Polsce. (Odb. z Przeglądu Powszech.). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888,
6197 Bartkiewicz Zdzisław (ks. T. J.). Krótki rys życia śp. ks. Zygmunta Goliana, prałata i proboszcza wielickiego. Kraków, nakł. Żupańskiego i Heumanna, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888,
6198 Bartkiewicz Zdzisław (ks. T. J.).
6199 Bartkiewicz Zygmunt (1870—1944),
6201 Bartkowski Antoni. Geografia powszechna podług najnowszych badań. Tom I., Część I., zawierająca Geografią fizyczną. Lwów, w komisie J. Milikowskiego, 1865,
6202 Bartkowski Hilarius. Experimentelle Untersuchungen über die Transfusion von Vogelblut in Säugethiere. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorswürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe welche nebst beigefügten Thesen mit Zustimmung der hohen Medicin. Facultät der Univ. Greifswald am 26 November 1874 öffentlich vertheidigen wird... aus Westpreussen. Opponenten: F. Przybyszewski, cand. med. K. Klas Dr med. J. Stroiński Dr med. Greifswald, Druck der Univ. Buchdruckerei von T. W. Kunike, 1874,
6203 Bartkowski Jan (1811—1893). Wspomnienia z 1830/31 Roku. Fragment. Odbitka z „Przewodnika naukowego i literackiego". Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1898,
6204 Bartkowski Jan (1811—1893).
6205 Bartkowski Klemens dr. Postrzeżenia medyczne, oparte na dowodach i doświadczeniu. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1887,
6206 Bartkowski Klemens dr. Sprostowanie mylnych mniemań o medycynie homeopatycznej, jako odpowiedź na broszurę pod tytułem: Kilka słów w obronie nauki i prawdy, i inne podobne pisma, skreślił ... lekarz wolnopraktykujący sposobem homeopatycznym w Warszawie. Warszawa, druk. A. Lewińskiego, 1870,
6200 Bartkowski ks.,