Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101303 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Sprawozdanie o ruchu chorych i chorób w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala św. Łazarza w Krakowie w roku 1872 przez Dra ... Lekarza ordynującego. Kraków, nakł. Dra E. Korczyńskiego, druk. W. Korneckiego, 1873,
101304 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Sprawozdanie ze stanu Uniwersytetu w roku szkolnym 1889/90 złożone dnia 9 Października 1890 r. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1890,
101305 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Sprawozdanie ustępującego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Dra ... z czynności w roku szkolnym 1889/90 złożone podczas uroczystości otwarcia roku szkolnego 1890/91 dnia 9 października 1890 r. Kraków, nakł. Senatu c.k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1890,
101306 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Nowsze teorje gorączki zestawił Dr. ..., Lekarz ordynujący w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. Lwów, nakł. Redakcji czasopisma Służba Zdrowia, skład główny w księgarni K. Wilda, 1872,
101307 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Ueber temporäre Veränderungen, welche unter dem Einflusse der Koch'schen Vaccine in den Lungen nicht tuberculöser Individuen entstehen können. Von Prof. Dr. v. Korczyński. Aus der medicinischen Klinik in Krakau. (Odb. z Wiener Klinische Wochenschrift). Wien, Verlag von Alfred Hölder, k. u. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler, Druck von Friedrich Jasper, b. r. (1891),
101308 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Zapalenie stawów ze stanowiska ajtyjologicznego z przeważném uwzględnieniem tak zwanego gośćca stawowego rheumatismus articulorum i ropnicy pyaemia. przez Prof. Dr. Korczyńskiego w Krakowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1875,
101309 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). O zdrojach Morszyńskich a w szczególności O wodzie gorzkiej Morszyńskiej w porównaniu z innemi wodami gorzkiemi. Napisał Prof. Dr. Korczyński. Rzecz przedstawiona na posiedzeniu komisyi balneologicznej Towarzystwa lekarskiego Krakowskiego w dniu 9 Maja 1882. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
101310 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Znaczenie limfocytów w surowiczych wysiękach zapalnych opłucny i otrzewny. Na podstawie spostrzeżeń dokonanych przy współudziale Dra K. Wernickiego. Jako doniesienie tymczasowe. Podał Prof. Dr. E. Korczyński. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1896,
101289 Korczyński Edmund Jan Sas, mylnie.
101288 Korczyński Adolf (1840–1886). Zdania z umiejętności prawniczych i politycznych, których po złożeniu egzaminów ścisłych celem uzyskania stopnia Doktora Praw na c.k. Wszechnicy Jagiellonskiéj w Krakowie, ... rodem z Dobromila w Galicyi, dnia 17 Lutego 1866 r. o godz. 12 w południe w Kollegium Prawniczém publicznie bronić zamierza. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1866,
101285 Korczyńska Maria.
101284 Korczyńska Hermina.
101283 Korczyńska Emilia, z domu Pareńska (żona Edwarda Korczyńskiego).
101358 Korczynski Michaël.
101287 Korczynski (v.).
101282 Korczyn.
101281 Korczyn (pseud.?).
101280 Korczyk Wojciech.
101279 Korczyk Antoni.
101278 Korczuk Stefan.
101277 Korczowski Maks.
101276 Korczowski Antoni.
101275 Korczowski Albin, nauczyciel (1865–1891).
101273 Korczewski Wit (Corcephicius Vitus). Wita Korczewskiego Rozmowy polskie łacińskim językiem przeplatane. 1553. Wydał Jan Karłowicz. (Biblijoteka Pisarzów Polskich, t. 2). Kraków, Nakł. Akademii Umiejętności, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1889,
101274 Korczewski Wit (Corcephicius Vitus).
101272 Korczbach Jan.
101271 Korczakowie-Gorajscy.
101270 Korczakow Ł. Łaboratorija Inżeniera Ł. Korczakowa i objasnienije ustrojstwa Mikrografa. Gabinet Laboratoryjny Inżyniera L. Korczakowa i objaśnienie mechaniki Mikrografu. Warszawa, Druk. Gazety Rolniczej, 1900,
101240 Korczak.
101247 Korczak.