Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
99450 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Wianek Syrokomli. Warszawa, Skład główny w księgarni Borkowskiego i Karpowicza, druk. J. Zawadzkiego w Wilnie, 1897,
40163 Goldszmit (Goldschmit) Jakub. Z życia żydowskiego. Obrazki i szkice wydane przez ... I. Warszawa, skład główny w Księgarni Bernarda Lesmana, druk. J. Goldmana, 1870,
65289 Gąsiorowski Wacław (1869—1939). Dolores szkic przez Autora „Szarego Życia" z illustracjami S. Kinderfreunda. Warszawa, skład główny w Księgarni B. Brzozowskiego, druk. S. Dębskiego w Łodzi, b. r. (data cenzury: 16 VI 1899),
48382 Hugo Wiktor (1802—1885). Bug-Jargal, powieść, przełożył z francuzkiego W. L. Warszawa, skład główny w Księgarni A. H. Kleinsingera, druk. J. Goldmana, 1886 (tak na karcie tyt., na okładce: 1887),
76604 Jaeger (Jäger) Gustaw. Wełniarstwo. Odzież prawidłowa jako ochrona zdrowia. Z czwartego wydania oryginału przełożył Julian Steinhaus. Warszawa, Skład główny w księgarni A. Gruszeckiego, druk. Braci Jeżyńskich (dawniej J. Ungra), 1886,
100180 Konstantynowicz Michał Józef. Przewodnik opisowo-porównawczy do wyuczenia czytania i pisania po polsku wszystkich dorosłych i dzieci w krótkim czasie z ilustracjami, przez nauczyciela ... Rysował Mucharski. Litografował L. Krakow. Warszawa, skład główny w księgarni A. B. Boguckiego, Druk. Okr. Nauk. Warsz., 1879,
48445 Hulaj. „Hulaj dusza!”. Kalendarz Humorystyczno-satyryczny na 1897 rok pod redakcyą Asmodeusza (Stan. Dydyńskiego). Wydawnictwa rok I. Warszawa, skład główny w Kantorze Drukarni Lepperta i S-ki, (1896),
34970 „Fin de Siècle”. Koniec wieku. Wesoły Kalendarz Satyryczny na rok 1897 pod redakcyą Wukara. Wydawnictwa rok II. Warszawa, skład główny w kantorze Drukarni Lepperta i S-ki, (1896),
85108 Kalendarz Polski Ilustrowany. Kalendarz Polski Ilustrowany na rok 1891. Pod redakcją Ursyna (Jana Zamarajewa). Dział astronomiczny. — Dział kościelny. — Chronologia powszechna. — Dział statystyczno-kronikarski. — Dział literacki. — Felieton „Kalendarza”. — Dział sprawozdawczy. — Dział hygieniczno-praktyczny. — Dział informacyjny. — Adresy warszawskie i Taryfa domów. — Kącik humorystyczny. — Łamigłówki. — Ogłoszenia. — Warszawa, Skład główny w kantorze drukarni Józefa Sikorskiego, druk J. Sikorskiego, 1891,
85436 Kalendarz wydawany przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Kalendarz wydawany przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, na rok zwyczajny 1863. Rok pierwszy. Redaktor J. I. Kraszewski. Warszawa, skład główny w Kancellaryi Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności i w Księgarni S. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda, (1862),
83757 Kabała. Kabała mitologiczna. (Na okładce nadto: Czy mnie kocha ta osoba wzajemnie?). Wydanie drugie. Warszawa, Skład główny w Drukarni M. Filipowskiej, druk. M. Filipowskiej, 1894,
85458 Kalendarz Warszawski popularno-gospodarski. Wydany dla pożytku mieszkańców wsi i miast na rok 1866. który jest rokiem zwyczajnym mającym dni 365 z 18 rycinami w tekście. Rok Pierwszy. Warszawa, Skład Główny w Drukarni Ign. Krokoszyńskiego oraz w Księgarni F. Blumenthala, nakł. Ignacego Nowackiego, druk. Ign. Krokoszyńskiego, (1865),
63320 Estreich Emil. Rocznik pszczelniczo-ogrodniczy na r. 1893. Opracował... Warszawa, skład główny w druk. A. Michalskiego, 1892,
81027 Jeleński Jan (1845—1909). Żydzi na wsi. Przez ... Warszawa, Skład główny w Czytelni J. Jeleńskiego, druk. Wieku, 1881,
100035 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Śpiewnik dla dzieci. Słowa Maryi Konopnickiej muzyka Zygmunta Noskowskiego. Op. 34. (Wydawnictwo Spółki Nakładowej). Warszawa, Skład główny w biurze i ekspedycyi Spółki Nakładowej, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, b. r. (1891),
68802 Głowacki Aleksander (1847—1912). Szkice i obrazki ... Z portretem autora. Wydawnictwo Spółki Nakładowéj Warszawskiej. Tom pierwszy. Nowy Rok. — Żywy Telegraf. — Na Wakacyach. — Kocha nie kocha? — Katarynka. — W górach. — Kamizelka. — Cienie. — Pominięty. — Przeklęte Szczęście. — Przy księżycu. — Milknące głosy. — Stara bajka. — Pleśń świata. Warszawa, skład główny w biurze i ekspedycji Spółki Nakładowej, druk. S. Orgelbranda Synów, b. r. (1885),
65488 Gausseron Bernard-Marie-Henri (1845—1913). Żenić się czy nie żenić? Przełożył Henryk Michałowski. Warszawa, skład główny w administracji Dziennika dla Wszystkich, druk. Noskowskiego, 1894,
79848 Jasiński (Jeske-) Franciszek. Najnowsze Spiewy teatralne. Wydał... Część pierwsza. Treść: „Koci duet” śpiewany przez p. Zimajer. — „Tata-Toto”. Warszawa, Skład główny u wydawcy, druk. Wł. Jasińskiego, 1895,
87248 Kalendarzyk kieszonkowy gospodarski. Kalendarzyk kieszonkowy gospodarski na rok 1860. Mający dni 366. Warszawa, Skład główny u wydawcy ulica Królewska Nr 1065 i w Składzie papieru, rejestrów gospodarskich i ksiąg A. Schuster, nakł. i druk. K. Kowalewskiego, (1859),
34931 (Filomena Św.). Wiadomość o cudownej wieku XIX. św. Filomenie pannie i męczenniczce, wraz z modlitwami i nabożeństwem do tejże świętej. Warszawa, Druk. Ś. Krzyża, 1840, {Edycja 2ga. 1847, Wyd. 3cie. 1856, Wydanie czwarte. Warszawa, skład główny u Ungra i Banarskiego, druk. Czerwińskiego i Sp., 1872,}
99720 Koenig Ewald August (1833—1888). Dom obłąkanych, powieść. Przełożył z niemieckiego K.(azimierz) Ł.(uniewski). Warszawa, skład główny u S. Czarnowskiego, nakł. A. Pajewskiego, 1876,
78212 Janasz Adolf. O karze głównej przez A. J. Warszawa, skład główny u Piotra Bötchera, druk. K. Kowalewskiego, 1879,
99986 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Na fujarce Pieśń do śpiewu (inc.: „A czemuż wy chłodne rosy padacie”). Słowa Maryi Konopnickiej (Muzyka) Leokadyi Myszyńskiej. Warszawa, Gebethner i Wolff, w litografii J. Mękarskiego, b. r. (data cenzury: 1882), {Tamże, b. r. (data cenzury: 1892), inne wydanie. Tamże, Pospieszna Lit. i Sztych. nut J. Mękarskiego, b. r., inne wydanie. Warszawa, Skład główny u Kruzińskiego i Lewi, w litografii Mękarskiego, b. r. (ok. 1895),}
43757 Heine Henryk (1797—1856). „Ach gdybyś moją była”, z ... Dwie pieśni na mezzosopran lub baryton. Muzyka Marjana Sokołowskiego. 1. Warszawa, skład główny u Kruzińskiego i Lewi, (1884),
87229 Kalendarzyk kieszonkowy. Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1871 i zbiór nie zbędnych Informacij. Warszawa, skład główny u J. Breslauera, druk. Jana Cotty, (1870),
70464 Gratry August Józef Alfons ks. (oratorianin; 1805—1872). Źródła. Przełożył na język polski Jan Hempel, Kand. filoz. Warszawa, skład główny u Gustawa Sennewalda, druk. J. Ungra, 1870,
49862 Kamocka Józefa (1830—1897). Podręcznik ułatwiający pisanie ćwiczeń, ułożyła ... b. nauczycielka Gymnazyjum Rządowego i Wyższych Zakładów Naukowych w Warszawie. Warszawa, skład Główny u Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1888,
68944 Gorzkowski (Gorżkowski) Marian (1830—1911). Xopoimania. Historyczne poszukiwania o tańcach, tak starożytnych pogańskich, jak również spółecznych i obyczajowych we względzie symbolicznego znaczenia. Napisał ... Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda, 1869,
41332 Górski Konstanty (1827—1901). Europa krzyżacka. Przez K. A. Zagorę. (Odb. ze Słowa). Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. Noskowskiego, 1887,
40160 Goldszmit (Goldschmit) Jakub. Dramat rodzinny kartka z dziejów partykularza. Opowiedział... Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Ungra, 1881,