Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
5973 Barbier Paweł Juliusz (1825—1901) i CARRÉ Michał (1819—1872). Faust: opera w 5 aktach, muzyka K. Gounod, słowa polskie L. Matuszyńskiego. Warszawa,
5974 Barbier Paweł Juliusz (1825—1901) i CARRÉ Michał (1819—1872). Romeo i Julia. Opera w 5 aktach Bar bier i Carré (Muzyka Gounoda). Tłom. L. Matuszyńskiego. Warszawa, nakł. i druk. Teatry Warsz., 1869,
5975 Barbier Paweł Juliusz (1825—1901) i Carré Michał (1819—1872).
5976 Barbier de Montault Xavier (1830—?),
5977 Barbieri Józef (ksiądz prof., 1783— 1852). Trzy nauki religijne, przełożone z włoskiego przez Achillesa Bonoldi. Wilno, M. Orgelbrand, druk. A. Marcinowskiego, 1854,
5978 Barbot de Marny Nikołaj Pawłowicz (1831—1877). Otczet po pojezdkie w Galiciju, Wołyń i Podoliju w 1865 godu. Pietierburg, 1866,
5979 Barboza Salema A. B.,
5980 Barcelona,
5981 Barcikowscy,
5982 Barcikowski Roman,
5983 Barcikowski S.,
5984 Barcikowski Stefan,
5985 Barcińska z domu Chopinówna Izabella (ur. 1811),
5986 Barciński Antoni (prof. handlu, 1803— 1878). Buchalterya podwójna i jej zastósowanie do handlu, bankierstwa i różnych zakładów fabrycznych. Część I. Warszawa, autor, 1876,
5987 Barciński Antoni (prof. handlu, 1803— 1878). O giełdzie paryskiej, z wyszczególnieniem i opisem wszystkich spekulacyj na papiery długów publicznych. Warszawa, nakł. autora, S. Orgelbrand, druk. J. Węckiego, 1832,
5988 Barciński Antoni (prof. handlu, 1803— 1878). O Rachunkowości kupieckiej. Tom I. Arytmetyka handlowa przez ... Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego, 1833,
5989 Barciński Antoni (prof. handlu, 1803— 1878). O rachunkowości kupieckiej tom II. Buhalterya (!) podwójna zastosowana do handlu i bankierstwa. Warszawa, druk. Józefa Węckiego, 1834,
5990 Barciński Antoni (prof. handlu, 1803— 1878). O rachunkowości kupieckiej t. III. Buchalterya podwójna, zastosowana do fabryk i gospodarstw wiejskich, z dodatkiem obejmującym zbiór znaczniejszych wyrazów techn. handl. i banków, z stosowném objaśnieniem. Tamże [Warszawa, druk. Józefa Węckiego], 1835,
5991 Barciński Antoni (prof. handlu, 1803— 1878). Popularny wykład początków arytmetyki, obejmujący: liczenie, działania na liczbach całkowitych, wiadomość o miarach i wagach, działania na liczbach wielorakich, i za- stósowania działań arytmetycznych do rozwiązywania zagadnień z życia potocznego. Warszawa, S. Orgelbrand, druk. Chmielewskiego, 1843,
5992 Barciński Gerard,
5993 Barciński Wł. Pacierz w Kościele Głowaczewskim odmawiany przez wyznawców kościoła rzymsko-katolickiego. Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiry, 1878,
5994 Barclay J. D.,
5995 Barclay de Tolly Michał (1761—1818). Wyjątek z rozkazu wydanego do Armii, w Główney Kwaterze w Warszawie dnia 4/10 Marca 1815 R. Nr 50. Na Oryginale podpisano: Głównokomenderuiący General-Feldmarszałek Graf Barklay de Tolli. (Obok tekst rosyjski: Wypiska s prikaza...). Warszawa, 1815,
5996 Barclay de Tolly Michał (1761—1818).
5997 Barczewski Heinrich. Die technische Rechnung in der Bierbrauerei ais dauernde Betriebs-Kontrolle. Langfuhr bei Danzig & Berlin, A. Seydel, 1899,
5998 (Barczewski Probus; 1833—1884). Projekt urządzenia fundacyi śp. ... Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Uniw. Jag., 1886,
5999 (Barczewski Probus; 1833—1884). Urządzenie fundacyi śp. ... (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Czasu, 1886,
6000 (Barczewski Probus; 1833—1884).
6001 Barczewski Walenty ks. (1856—1928). Chleb anielski, książka do nabożeństwa dla czcicieli Najśw. sakramentu ołtarza. Dülmen, nakł. księgarni A. Laumanna, 1894,
6002 Barczewski Walenty ks. (1856—1928). Nowa reguła Trzeciego zakonu św. Franciszka. Pelplin, druk. E. Michałowskiego, 1885,