Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
94623 Kliszewski Antoni (właśc. nazw.: Rodkiewicz; 1859—1930).
94622 Kliszewska Karolina z Wesołowskich (1867—1927).
94621 Kliszczyński.
94620 Klistenes.
9462 Bóstwa żmudzkie,
94619 Klissów.
94618 Klisiewicz Stanisław.
94617 Klisbursky Franz.
94616 Klipstein (von) Ch.
94615 Klinsmann Ernst Ferdinand. Clavis Breyniana oder Schluessel zu Jacobi Breynii Gedanensis Exoticarum aliarumque minus cognitarum plantarum centuria prima, cum figuris aeneis summo studio elaboratis und zu Johannis Philippi Breynii Icones fasciculi rariorum plantarum prima et secundus bearbeitet und mit einigen Anmerkungen herausgegeben von... Med. et Chirurg. Doctor, Mitglied mehrer gelehrten Gesellschaften. (Separat-Abdruck aus den Neuesten Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, Bd. V. Heft II). Danzig, Druck von A. W. Kafemann, 1855,
94614 Klinowe pismo.
94613 Klinkowström Max. S. J. Gottes Auge über die Gerechten oder die Stanislai-Cappele in Wien, Predigt bei Gelegenheit der Feier am Anfang des vierten Jahrhundertes seit der Eröffnung derselben, gehalten in der Stadtpfarrkirche zu den neuen Chören der Engel am Hof in Wien am 13 November, 1883. Wien, Meyer & Comp., 1883,
94612 Klinkowstroem A.
94611 Klinkowstroem A. Dla sztuki. Powieść przez hr. ... Przekład Z. S. (Dod. do Bluszczu 1898). Warszawa, druk. Tow. S. Orgelbranda synów, 1898,
94610 Klinkowski Ludwik (ur. 1866). Zur Casuistik der Fremdkörper der Iris. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe, welche nebst beigefügten Thesen mit Zustimmung der Hohen Medicinischen Fakultät der Königl. Universität zu Greifswald am Sonnabend, den 5. März 1898 Mittags 2 Uhr öffentlich verteidigen wird... prakt. Arzt aus Provinz Posen. Opponenten: Cand. med. M. Kamiński. Cand. med. J. Szews. Greifswald, Druck von Julius Abel, 1898,
9461 Bóstwa północne,
94609 Klinke J. ks.
94608 Klink Edward (1850—1884).
94607 Klink Edward (1850—1884). Sprawozdanie z wycieczki lekarskiej do Petersburga. Podał dr..., ordynator Szpitala Ś-go Łazarza w Warszawie. (Odb. z Pamiętnika Tow. Lekarskiego). B. m. (Warszawa), druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, b. r. (1879),
94606 Klink Edward (1850—1884). O działaniu Silphium cyrenaicum w dymienicach ostrych. Podał... ordynator szpitala św. Łazarza w Warszawie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, (1880),
94605 Klink.
94604 Kliniki. Z Kliniki pedyatrycznej Uniw. Jag. Prof. Dra L. M. Jakubowskiego w Krakowie. Rok szk. 1896/97. I. Simon Fr. O rozpoznawaniu duru brzusznego z surowicy krwi chorego zapomocą bulionowej hodowli prątka Ebertha (str. 1—10). II. Raczyński J. Doświadczenia kliniczne t. zw. tłustem mlekiem prof. Gaertnera (str. 11—26). III. Lewkowicz Ksaw. Pasorzyty zimnicze, ich stosunek do ciałek i budowa ciałka krwi czerwonego (str. 27—34). IV. Raczyński J. O nakłóciu lędźwiowem (punctio lumbalis) w przewlekłem wodogłowiu (str. 35—44). (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1897,
94603 Kliniki. Z Kliniki lekarskiej prof. dra E. Korczyńskiego,
94602 Klinika, okulistyczna.
94601 Klinika, ginekologiczno-położnicza.
94600 Klinika, chirurgiczna.
9460 Bóstwa Greków i Rzymian,
946 Aigner Piotr (zm. 1841). Budowy kościołów. Część pierwsza, zamykająca 4 projekta kościołów prafialnych różney wielkości w 9 tablicach, przez... budown. jeneraln. rząd., T. W. Przyj. N., Rzymsk. Akad. S. Ł. Umiej. i Sztuk pięknych Członka wydane. Warszawa, druk. J. Węckiego, 1825,
94599 Klinika.
94598 Klinika. Czasopismo poświęcone umiejętnościom lekarskim (od nru 1 z 7 I 1869 podtytuł: Tygodnik lekarski). (Dwutygodnik, od nru 1 z 7 I 1869: tygodnik). Warszawa, wydawca i redaktor: Zygmunt Dobieszewski, druk. J. Jaworskiego (od nru 14 z 15 I 1867: druk. Drukarni C. D. N., od nru 19 z 1 IV 1868: druk. J. Jaworskiego), rok I: 1866 (nr 1 z 1 VII) — rok V: 1871 (ostatni nr 10 z 7 IX), tomy I—IX,