Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
22178 Czeżowski Iwo ks. jezuita (1814—1889). Westchnienie do boskiego serca Pana Jezusa i do niepokalanego Serca N. P. Maryi. Piekary, 1856,
64568 Galiński W. ks. Westchnienie do Boga, przy mszy św. dla panienek po klasztorach i po pensyach, przez ... napisana (tak). Kraków, Wielogłowski, druk. Budweisera, 1863,
3106 Arct-Golczewska Maria (1872–1913). Westchnienie do Boga, książeczka do nabożeństwa dla chrześcijan katolików. Wyd. oddzielne dla kobiet i mężczyzn. (Pod pseud. Marya Halina). Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1897,
11391 Brzozowski Jan ks. Westchnienia duszy pobożnej. Modlitwy i rozmyślania na wszystkie dni tygodnia i uroczystości kościelne całego roku, przez świętych Kapłanów ułożone ku czci i chwale Najwyższego. Zebrał... Warszawa, nakł. autora, 1886,
64567 Galiński W. ks. Westchnienia do Boga przy mszy świętéj dla Panienek po Klasztorach i na pensyach. przez Xiędza ... napisana. Kraków, druk. Karola Budweisera i Sp., 1856,
40289 Goliński ks. (mylnie). Westchnienia do Boga ... (Kraków, 1856);
1450 (Aleksander I). Westchnienia czułego Polaka w dniu 13 Czerwca roku 1826, jako w rocznicę oglądania po raz ostatni wiecznej pamięci Najj. Alexandra I.,Cesarza Wszech Rossyi, Wskrzesiciela i Króla Polski. (Wiersz). Warszawa, 1826,
26995 Dr. F(r). X(aw). Westchnienia cieniom ś. p. Referendarza w Radzie Stanu Walent. Domżalskiego poświęcone przez F. X. Dr. Warszawa, druk. J. Wróblewskiego, 1830,
82594 Jouy Victor Joseph Etienne de (1764—1846). Westalka. Trajedya liryczna we trzech aktach po francuzku napisana przez Jouy. Muzyka Spontyniego, podłożenie słów Polskich pod muzykę K. Kurpińskiego. Wystawiona pierwszy raz na Teatrze Narodowym Warszawskim w Styczniu 1821 Roku. B. m. b. r.,
27999 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Dmuszewski Ludwik Adam (1777—1847). Westalka. Tr. w 3 a.
27628 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Buszczyński Stefan (1821—1892). Westalka. Tr.
54586 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Jouy Etienne (de) Wiktor Józef (1764—1846). Westalka. Op. w 3 a. Muz. K. L. Spontiniego.
52925 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Cammarano Salvatore (1801—1852). Westalka. Op.
30681 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Orzeszkowa Eliza (1841—1910). Westalka.
82593 Jouy Victor Joseph Etienne de (1764—1846). Westalka, trajedya liryczna we 3-ch Aktach, po francuzku napisana przez Jouy. Muzyka Spontyniego. Przełożenie na ięzyk Polski L. A. Dmuszewskiego. Podłożenie słów Polskich pod muzykę K. Kurpińskiego. Warszawa, nakł. i druk. Zawadzkiego i Węckiego Uprzywilejowanych Drukarzy i Księgarzy Dworu Królestwa Polskiego, 1821,
22290 Czubek Jan (1849—1932). Wespazyan z Kochowa Kochowski, studyum biograficzne. Odb. z t. XXXII Rozpraw Wydz. filolog. Akad. um. Kraków, nakł. Akad. Umiej., Spółka Wyd. Polska, druk. Uniw. Jag., 1900,
60276 Dziama Leszek Maria. Wesp. Kochowskiego Psalmodya polska. (Odb. ze Sprawozdania Gimn. św. Jacka). Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp. 1896,
78782 Jankowski Józef (1865—1935). Wesoły zwierzyniec, wierszyki dla dzieci. Warszawa, T. Paprocki i Sp., 1900,
13631 Ch. F. Wesoły towarzysz czyli sposób przyjemnego zabawiania się w towarzystwie, zebrał F. Ch. Sambor, nakł. i druk. J. Czaińskiego, 1878,
86939 Kalendarze. Pasażer. Wesoły Pasażer, wesoły kalendarzyk ilustrowany z szaradami, zagadkami, logogryfami, rebusem itp. do nagrody. Warszawa, (1900).
19608 Czasopisma. Kurierek (Wesoły) Ilustrowany. Wesoły Kurierek Ilustrowany. (Dwa razy miesięcznie). Lwów, 1893—1900 (i dalej?).
81921 Jezioro Śmiechu. Wesoły kalendarzyk. Zredagował Wacek Gąsior (Wacław Gąsiorowski) 1899. Warszawa, druk. i skład główny w Drukarni Lepperta i S-ki, (1898),
85571 Kalendarze. Chochlik. Wesoły kalendarzyk. Warszawa, (1899).
85584 Kalendarze. „Facet”. Wesoły kalendarzyk. Warszawa, (1887—1900).
85689 Kalendarze. Jezioro Śmiechu. Wesoły kalendarzyk. Warszawa, (1898—1899).
85681 Kalendarze. „Hulaj dusza”. Wesoły Kalendarzyk Satyryczny na r. 1898 (Warsz.),
33097 „Facet”. Wesoły kalendarzyk na 1888 rok. wydał Ner. Buch (Buchner Wład.). Warszawa, skład gł. u J. Buchnera, Druk. Kupiecka, 1887,
87051 Kalendarze. Tajemnice Warszawy. Wesoły kalendarzyk humorystyczny. Warszawa, (1895—1899).
87061 Kalendarze. Trójka hultajska. Wesoły kalendarzyk humorystyczny. Warszawa, (1900).
85577 Kalendarze. „Djabełek”. Wesoły kalendarzyk humorystyczny. Warszawa, (1893—1899).