Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6149 Bartels (Barthels) Artur (1818-1885). Piosnki i satyry (zeszyt 1). Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. A. Koziańskiego, 1888,
6150 Bartels (Barthels) Artur (1818-1885). Pan Atanazy Skorupa, człowiek postępowy. Szkice obyczajowe. Paryż, u Lemerciera, 1858,
6151 Bartels (Barthels) Artur (1818-1885). Tydzień poleski, ustęp z życia myśliwskiego na Litwie ... wydany staraniem redakcyi czasopisma „Łowiec". Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, I Związkowa Druk., 1878,
6152 Bartels (Barthels) Artur (1818-1885). Tyś nie, ona nie! Wiersz ... (Muzyka Adolfa Gruenera). Warszawa, W. Banarski, 1877,
6153 Bartels (Barthels) Artur (1818-1885). Zbiór piosnek z towarzyszeniem fortepianu muzyka i słowa. Nr. 1. Departament niżnej Sekwany. 2. Różne szczęścia. 3. Wandeczka. 4. Bawcie się dzieci. 5. Z domu Dziurdzielewiczówna. 6. Pod pantoflem. 7. Tyś nie, ona nie. 8. Dzionek obywatelski. 9. Ideały. 10. Dziewczynki. 11. Nieszczęśliwe. 12. Młode dzieweczki. 13. Świat i ludzie. 14. Oj ten Mazur. 15. Moja emulacya z panną Marianną, monodram. Warszawa, autor, Gebethner i Wolff, b. w. r. (1870?),
6154 Bartels (Barthels) Artur (1818-1885). Drugi zbiór piosnek z towarzyszeniem fortepianu. W komisie u Karola Wilda we Lwowie, 1878,
6155 Bartels (Barthels) Artur (1818-1885).
6144 Bartels Adolf,
6156 Bartels Ferdynand. Do wszystkich amatorów i przyjaciół zwierząt, zaproszenie do współudziału w popieraniu zamiaru założenia zwierzyńca w Warszawie. Warszawa, 1871.
6157 Bartels Ferdynand. O potrzebie spożytkowania istniejącego już u nas zamiłowania do zwierząt... Warszawa, druk. J. Jaworskiego, 1872,
6158 Bartels Jul.,
6159 Bartels Petrus. Johannes a Lasco. Von... Pastor zu Mitling in Ostfriesland. Elberfeld, Verlag von L. Fridrichs, 1860,
6143 Bartels,
6160 Bartfeld,
6162 Barth Christian Gottlob Dr. (1799—1862). Historye biblijne Testamentu starego i nowego według ... Barmen, 1860,
6161 Barth dr,
6163 Barth Johann August (1765—1818). Pacis annis MDCCCXIV et MDCCCXV foederatis armis restitutae Monumentum orbis terrarum de fortuna reduce gaudia gentium linguis interpretans principibus piis felicibus atigustis populisque victoribus liberatoribus liberatis dicatum curante ... Vratislaviae, ex officina Grassii Barthii et Societatis, 1818,
6164 Barth Johann August (1765—1818). Universitati Litterariae Viadrinae post tria saecula gloriose peracta Francofurto Vratislaviam translatae et cum Leopoldina sorore duobus saeculis minore feliciter iunctae Die novae sedis ineundae solemni XIV calend. novemb. MDCCCXI ut benevoli animi que Vratislavia antiqua musarum nutrix Viadrinam hospitem salutat. Documentum extet et gratulationis causa Ioannes Augustus Barth. Vratislaviae, typ. Universitatis, 1811,
6165 Barth K. W. A. Das Wissenwürdigste der Geographie für höhere Schulen bearbeitet. 3 gänzlich umgearbeitete Auflage. I Theil. Posen, Joseph Jolowicz, 1873,
6166 Barth-Barthenheim Jan Chrzciciel Ludwik Ehrenreich (1784—1846),
6168 Barthel Karol ks. (1802—1861). Historya święta dla katolickich szkół elementarnych, zawierająca oraz wszystkie roku kościelnego ewangelie niedzielne i świąteczne; jako podstawa nauki religijnej według przyjętego od Kościoła katolickiego tłumaczenia Starego i Nowego Testamentu ułożona. Przekład. Wrocław, nakł. F. E. C. Leuckhardt i Henr. Rychter, 1846,
6169 Barthel Karol ks. (1802—1861). Nauka chrześcijańsko-katolickiej religii. Leszno, 1838,
6170 Barthel Karol ks. (1802—1861). Schul-Pädagogik. Ein Handbuch zur Orientirung für angehende Lehrer und zur Beachtung für junge Theologen, als künftige Schulrevisoren... zusammengestellt von... Seminär-Direktor zu Paradies bei Meseritz im Grossherzogthum Posen. Lissa und Leipzig, Ernst Günthers Buchhandlung, 1839,
6171 Barthel Karol ks. (1802—1861).
6172 Barthel von Weidenthal W. Złote runo;
6167 Barthel. Die Doldenpflanzen der nächsten Umgebung von Neustadt (Wejherowo). Ein Beitrag zur Flora Westpreussens. 7 Bericht über das Königliche Katholische Gym-nasium zu Neustadt in Westpreussen .. . Neustadt Westpr., H. Brandenburg, 1869,
6176 Barthélemy August Marseille (1796—1867) et Méry. L'insurection 1830...
6173 Barthélemy August Marseille (1796—1867). Némésis. Satire hebdomadaire. Année complète. Bruxelles, E. Laurent imprimeur éditeur, 1832,
6174 Barthélemy August Marseille (1796—1867). Zodiaque, satires. Au prince de Metternich. La Pologne. Paris, Lallemand-Lépine, 1846,
6175 Barthélemy August Marseille (1796—1867).