Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
103307 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Janek. Przez ... Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. J. Sikorskiego, 1888,
103308 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Nasz mały. Przez ... Tamże [Warszawa, skład główny u Gebethnera i Wolffa, druk. J. Sikorskiego], 1888,
103309 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). W miasteczku Powieść. Tamże, druk. S. Orgelbranda Synów, 1893,
103310 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Trzydzieści morgów. Opowiadanie napisał Wicek z Warszawy. Warszawa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1890,
103311 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Nowełe Wićentija Koszakjewića s polskog preweo Rajko (Nikoła Manojłowić-Rajko). Nowi Sad, izdańe i sztampa A. Pajewića, 1893,
103312 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Polské obrázky. Tři povídky. Přeložil B.V. Konečný. (Knihovna Besed Lidu 13). Praha, nakladelství J. Otto knihtiskárna, tiskem J. Otty, (1894),
103313 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Plama Z pamiętników wynalazcy. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Druk. S. Orgelbranda synów, 1897,
103314 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Rick i Rock powieść. Tom I. (Dodatek do Gazety Polskiej t. 34, og. zb. 99). Warszawa, nakł. Redakcyi Gazety Polskiej, druk. J. Sikorskiego, 1900,
103315 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Rodzina Łatkowskich przez ... Warszawa, nakł. Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Sikorskiego, 1893,
103316 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Widmo. — Środa. — Zakopane pieniądze. — Z dzienniczka kobiety. — Własną pracą. — Pietrek. — Bembo. — Literatura mojej żony. — Mama Crétien. — Powołanie. — Ze wspomnień autora dramatycznego. — Bąk. — Niebieska sukmana. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1889,
103317 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Władek. Powieść. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Sikorskiego, 1894,
103318 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918).
103298 Kosiakiewicz W.
103297 Kosiak... W. (pseud.).
103296 Kosiak W. (pesud.).
103295 Kosiak A.
103294 Kosen, generał-major.
103293 Kosela Marcin.
103291 Kosel.
103292 (Kösel Joseph, Verlag). Ks. Sebastjan Kneipp, proboszcz w Wörishofen, jego metoda leczenia, jej skuteczność i ocena. Wszystkim Przyjaciołom i Zwolennikom Ks. Kneippa ofiaruje Nakładca Dzieł Jego. Kempten (Bawaria), Księgarnia Józefa Kösla, 1894,
103290 Kosek Tomasz ks.
103289 Kosek Józef, Zachaczewski Jan. Z powinszowaniem Nowego Roku 1880; (inc.: „Witaj Gwiazdo księżyca! witaj Roku nowy! ...”). (Kraków, 1880), nakł. i druk. W. Korneckiego,
103288 Kosegarten Ludwig Gotthard Theobul (1758–1818).
103286 Kosegarten Johann (Hans) Gottfried Ludwig (1792–1860). Pommersche und Rügische Geschichtsdenkmäler oder alte historische Berichte und Urkunden welche die Geschichte Pommerns und Rügens betreffen. Gesammelt und herausgegeben von ... Erster Band Mit einen colorirten Pommerschen Mappen und einer Lithographie. Greifswald, C. A. Koch, Druck F. W. Runike, 1834,
103287 Kosegarten Johann (Hans) Gottfried Ludwig (1792–1860).
103285 Kosecki Franciszek Ksawery.
103284 Kose A. Wer trägt die Schuld an dem in der Provinz Posen vergossenen Blute? Kosten, 1849;
103213 Kosciuszko. Miesięcznik Kosciuszko. Kraków, nakł. i red. Antoni Kostecki, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, I 1893 – III 1896,
103214 Kosciuszko. Prospekt Kosciuszko. Kraków, nakł. autora, Druk. Uniw. Jagiell., 1892,
103216 Kosciuszko. Gazetka dla sierot polskich w Ameryce. (Tygodnik). Winona Minn., red. i wyd. Hieronim Derdowski, 1889 (nr 1 z 7 I) — 1890 (nr ? z ?).