Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101328 Korczyński Kasjan (1725–1784). Katedra Kujawska przez X. Kassyjana Korczyńskiego, franciszkana, kaznodzieję katedralnego krakowskiego. Roku pańskiego 1767 wydana w Krakowie w drukarni Seminarium biskupiego akademickiego a teraz na nowo przedrukowana. Cieszyn, nakł. i druk. Karola Prochaski, 1860,
101329 Korczyński Kasjan (1725–1784).
101325 Korczyński Karol.
101323 Korczyński Jan.
101324 Korczyński Jan Sas, nauczyciel (1841–1913).
101322 Korczyński J. ks.
101321 Korczyński Emanuel, z Łysogór.
101311 (Korczyński Edward). Z kliniki lekarskiéj Prof. Dra. Korczyńskiego w Krakowie. Rok 1875. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1876,
101312 (Korczyński Edward). Z Kliniki Lekarskiej Profesora D-ra Korczyńskiego W Krakowie. Rok 1876. Zbioru prac klinicznych Zeszyt II. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. Michała Ziemkiewicza, 1877,
101313 (Korczyński Edward). Pamiętnik jubileuszowy wydany ku uczczeniu dwudziestopięcioletniej działalności Prof. Edwarda Sas Korczyńskiego przez byłych jego uczniów. Kraków, nakł. autorów, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900,
101314 (Korczyński Edward). Program Uroczystości ku uczczeniu 25-letniej profesorskiej działalności Radcy Dworu Prof. Dra Edwarda Korczyńskiego w dniu 9 stycznia 1900 r. w Auli Uniwersyteckiej. (Kraków, Druk. Uniwersytetu, 1900),
101315 (Korczyński Edward).
101318 (Korczyński Edward), Jaworski Walery. Klinische Befunde bei Ulcus und Carcinoma ventriculi sowie bei Magenblutungen. Mittheilungen über 52 intern untersuchte Fälle der med. Klinik in Krakau. Von Prof. E. Korczynski und Doc. W. Jaworski. (Odb. z Deutsche Medicinische Wochenschrift, 1886). Berlin, Druck und Verlag von Georg Reimer, 1887,
101319 (Korczyński Edward), Jaworski Walery. Ueber einige bisher wenig berücksichtigte klinische und anatomische Erscheinungen im Verlauf des runden Magengeschwürs und des sog. sauren Magenkatarrhs. Aus der med. Universitätsklinik in Krakau. Von Proff. E. v. Korczynski und W. Jaworski. (Nadb. z Deutsches Archiv für Klinische Medicin, Bd. XLVII). B. m. b. r. (Monachium, 1893),
101320 (Korczyński Edward), Jaworski Walery. O niektórych dotąd nie uwzględnionych szczegółach klinicznych i anatomicznych w przebiegu wrzodu okrągłego i tak zwanego nieżytu kwaśnego żołądka. Podali proff. Korczyński i Jaworski. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1889,
101317 (Korczyński Edward), Gluziński Władysław Antoni. Przyczynek do mięszanego zakażenia w durze brzusznym. Podali Prof. Dr. Korczyński i Prof. Dr. Gluziński. (Odb. z Nowin Lekarskich). Poznań, nakł. i druk. Franciszka Chocieszyńskiego, 1892,
101316 (Korczyński Edward), Adamkiewicz Albert. Einige Bemerkungen über die Art und Weise, wie gesunde und der Lungentuberculose verdächtige Individuen auf Koch'sche Impfungen reagiren. Von Proff. Korczynski und Adamkiewicz. (Odb. z Berliner Klinische Wochenschrift). Berlin, Gedruckt bei L. Schumacher, (1891),
101290 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Klinische Beiträge. Von Prof. Dr. Korczyński in Krakau. I. Zwei Fälle von metallisch klingenden Herztönen und metallischem Plätschergeräusch in an den Magen grenzenden und aus dem Zerfall von Neugebilden entstandenen Höhlen. (Odb. z Wiener Medizinische Presse). Wien, Verlag von Urban u. Schwarzenberg, Druck von G. Gistel u. Cie., (1879)
101291 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). IV. Doświadczenia nad barwikiem krwi zwanym Heminą przez Med. kand. E. Korczyńskiego. (Odb. z Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, t. XXXV). (Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1867),
101292 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Die Ergebnisse der bisherigen Beobachtungen über die Wirkung der Koch'schen Lymphe bei Lungentuberculose. Von Professor Dr. v. Korczynski. (Odb. z Berliner Klinische Wochenschrift). Berlin, Gedruckt bei L. Schumacher, b. r. (1891),
101293 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). I. Kierunek i zadanie balneologii spółczesnéj w ogóle, w szczególności zaś balneologii krajowéj i komisyi balneologicznéj. Przez Prof. Dra Korczyńskiego. Rzecz miana na posiedzeniu komisyi balneologicznéj Tow. lek. krak. d. 9 marca 1877 r. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). B. m. b. r. (Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1877),
101294 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Ueber Nitroglyzerin. Von Prof. Dr. Korczynski in Krakau. (Odb. z Wiener Medizinische Wochenschrift). (Wien), Selbstverlag des Verfassers, Druck der k. Wiener Zeitung, (1882),
101295 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Obwieszczenie Rektora w przedmiocie otwarcia Studyum rolniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. B. m. b. r. (Kraków, 1890),
101296 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Projekt sprawozdania komisyi sanitarnej o przedłożeniu rządowem dotyczącem urządzenia służby zdrowia w gminach. B. m. b. r. (Lwów, 1889), nakł. Sejmu Krajowego,
101297 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Dra Korczyńskiego na uroczystem otwarciu roku szkolnego w dniu 8 Października 1889 roku. Kraków, nakł. Rektora Prof. Dra E. Korczyńskiego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1890,
101298 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Dra Korczyńskiego podczas Immatrykulacyi uniwersyteckiej w dniu 18 Stycznia 1890 roku. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Redakcyi, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1890,
101299 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Dra Korczyńskiego podczas Wilii Akademickiej w dniu 22 Grudnia 1889 r. w odpowiedzi na toast wniesiony przez Wiceprezesa Towarzystwa bratniej pomocy Uczniów Uniwersytetu na pomyślność Almae matris Jagellonicae. Kraków, nakł. Rektora Prof. Dra E. Korczyńskiego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1890,
101300 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Z rektoratu prof. dr. Edwarda Korczyńskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku szkolnym 1889/90. Kraków, nakł. Prof. Dr. Edwarda Korczyńskiego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1890,
101301 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Kilka słów o działaniu fizyjologicznem i o zastosowaniu leczniczem nitrogliceryny podał Prof. Dr. Korczyński. na podstawie doświadczeń wykonanych wspólnie z Kand. med. P. Michałem Janochą. (Odb. z Pamiętnika Lekarskiego). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, (1881),
101302 Korczyński Edward Sas, profesor UJ (1844–1905). Spostrzeżenia kazuistyczne przez Prof. Dra Korczyńskiego. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1879,