Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
82198 Johnston James Finlay Weir (1796—1855). Katechizm chemii i geognozyi rolniczéj Profesora F. W. Johnstonâ (!) Przepolszczył Roman Pacewicz Nauczyciel szkół. Dla użytku włościan i gospodarzy rolnych. Warszawa, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Aleksandra Ginsa, 1865,
80199 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). Owoc siedmdziesięcioletniej pracy... b. professora Marymontu Ner 2gi obejmuje Pomysły do nauki „O gospodarstwie Bożem” i o mogącem się na jego wzór urządzić gospodarstwie ludzkiem. Rzecz ta jest rozwinięciem pierwszéj pracy, umieszczonej w N. 1-ym pod nazwą: „Więcej Bóg ma, niż rozdał”. Warszawa, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, 1872,
65288 Gąsiorowski Wacław (1869—1939). Z cyklu „Powoje". Pamiętniki Nowonarodzonego. Studyjum fantastyczne autora „Szarego Życia" z illustracyjatni Bronisława Wiśniewskiego. Warszawa, skład główny w Księgarni G. Sennewalda, nakł. autora, druk. Jana Cotty, 1899,
83465 K.... Adam. Syn rzemieślnika. Szkic powieściowy napisał Adam K.... Warszawa, Skład główny w księgarni G. Sennewalda, druk. Towarz. Komand., 1899,
102692 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Historya starożytna wyłożona sposobem elementarnym przez ... Z dołączeniem 3-ch map, planu, tablicy synchronistycznéj i 97-iu drzeworytów Upoważnienie do tłumaczeń na języki obce autor sobie zastrzega. Warszawa, Skład Główny w Księgarni G. Sennewalda, druk. J. Bergera, 1876,
68907 Gorzelański Mikołaj ks. (1835—1896). Historya święta Starego i Nowego Testamentu wraz z geografią Palestyny, ułożył X. ... z 3-ma drzeworytami i mapką Ziemi Ś-tej. Warszawa, skład główny w Księgarni G. Sennewalda, druk. J. Bergera, 1875,
84773 Kalendarz Illustrowany na wsie. Kalendarz Illustrowany na wsie i miasta na rok 1889. Staraniem Władysława Sokołowskiego. Warszawa, skład główny w Księgarni G. Sennewalda, druk. Bronisława Kopczyńskiego, 1889,
100831 Kopernicki Walery (1819—1895). Rzeki i Jeziora Tekst objaśniający do mapy hydrograficznéj dawnéj Słowiańszczyzny części północno-zachodniéj przez W. K. Warszawa, skład główny w Księgarni G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. K. Kowalewskiego, 1883,
85397 Kalendarz Specyalny. Kalendarz Specyalny dla Rzemieślników. Na rok przestępny 1892. (Mający dni 366). Wydawnictwa rok pierwszy. Warszawa, skład główny w księgarni G. Centnerszwera, druk. Władysława Szulca, 1891,
82513 Joteyko-Rudnicka Zofia. Fosfor, jego własności, otrzymywanie i pożytki. Odczyt popularny. Napisała Dr. ... Warszawa, Skład główny w księgarni G. Centnerszwera, druk. M. Lewińskiego, 1899,
44976 Herzl Teodor (1860—1904). Mowa inauguracyjna D-ra... na drugim kongresie syonistów w Bazylei. Tłomaczyła H. J. Warszawa, skład główny w Księgarni G. Centnerszwera, druk. M. Lewińskiego i S-ki, 1900,
48566 Humor. Milion żartów. Dzieło poświęcone rozrywce. Zebrał i wydał ... Warszawa, skład Główny w Księgarni G. Centnerszwera, druk. J. Goldmana, 1873,
71432 Grubecki Michał. Książka przygotowawcza do egzaminu wstępnego do klassy 1-éj Gimnazyów. Przez..., Nauczyciela Szkół publicznych. Warszawa, skład główny w Księgarni G. Centnerszwera, druk. J. Goldmana, 1872,
49713 Kamiński Jan Maurycy (1844—1907). O sposobach uczenia czytać, a w szczególności o metodzie doraźnego czytania, napisał ... stud. Szk. Głównej Warsz. b. nauczyciel szkół elementarnych. Warszawa, Skład Główny w księgarni Ferdynanda Hösicka, druk. K. Kowalewskiego, 1868,
96002 Kochanowska Apolonia. Pożegnanie dziewiętnastego i przywitanie dwudziestego stulecia z dodatkiem przez ... Warszawa, Skład główny w Księgarni F. Hösicka, druk. Noskowskiego, 1900,
38314 Fridolin. Warszawa, skład główny w Księgarni Elektoralna Nr 30, druk. J. Filipowicza, 1893,
72370 Guérin (Stary). Stary Guérin. Warszawa, skład główny w Księgarni Elektoralna N° 30, druk. A. Ginsa, 1891,
45914 Historya Niecierpliwej. Historya Niecierpliwej. Warszawa, skład główny w Księgarni Elektoralna N. 30, druk. A. Ginsa, 1891,
8942 Boniecki Fredro Michał. (1839—1877). Szkice historyczne. Książęta szlązcy z domu Piastów. Przyczynek do historyi rodzin panujących w Polsce, zebrany i ułożony przeważnie z niemieckich źródeł, przez... Warszawa, skład główny w księgarni Ed. Wende i Ska., druk. J. Bergera, 1874,
35403 Flatau Edward (1868—1932). Ustrój Nerwowy w świetle najnowszych badań. Rzecz przeznaczona na odczyt na VIII zjeździe lekarzy i przyrodników polskich w Poznaniu. Warszawa, skład główny w Księgarni E. Wendego, 1899,
45250 Heyse Paweł (1830—1914). Błękitna pończoszka. Powieść w jednym tomie. Przekład B. Jaroszewskiej. Warszawa, skład główny w Księgarni E. Wendego i Spółki, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1898,
63783 Everett Joseph David (1831—1904) Jednostki i stałe fizyczne. Przekład z 2go wydania angielskiego dokonany przez J.J. Boguskiego. Staraniem redakcyi Wszechświata. Z zapomogi Kasy im. Mianowskiego. Warszawa, skład główny w Księgarni E. Wendego i Sp. druk. J. Bergera, 1885,
84621 Kalendarz dla cukrowników. Kalendarz dla cukrowników na rok 1883. Ułożony (!) przez Jana Piaseckiego Mag. n. prz. i Stanisława Broniewskiego Inżeniera-Technologa. Warszawa, skład główny w Księgarni E. Wende, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
99562 Konfessya. Konfessya Augsburgska czyli wyznanie wiary przedstawione cesarzowi Karolowi V na sejmie w Augsburgu roku 1530 Z tekstu łacińskiego przetłumaczona. Warszawa, Skład główny w księgarni E. Wende S-ka, Druk. A. Ginsa, 1888,
48727 Hueter Carl (1838—1882), Lossen Hermann. Wykład chirurgii szczegółowej w opracowaniu Prof. D-ra Hermana Lossena w Heidelbergu, z VII przerobionego wydania niemieckiego przełożyli: Leśniowski §§ 1 do 42; — 51 do 91, — 96 do 101. — Szumlański §§ 43 do 50, — 92 do 95, — 102 do 161. — Łapiński §§ 162 do 185. — Przypkowski §§ 186—232, — 375 do 433. — Sławiński §§ 233 do 280, — 510 do 513. — Grosglik §§ 281 do 366. — Pałęcki §§ 367 do 374. — Korzeniowski §§ 434 do 509. — N. N. §§ 514—550. Rycin odbitych w tekście 353. Z zapomogi Kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowem im. D-ra Józefa Mianowskiego. Warszawa, skład główny w Księgarni E. Wende i Spółka, druk. K. Kowalewskiego, 1900,
46338 Hoffmann Franciszek (1814—1882). Wieczory z Mamunią, czyli Trzydzieści moralnych powiastek ... Z siódmego wydania przełożył Adolf H. Z rycinami kolor. Warszawa, skład główny w Księgarni E. Wende i Spółka, druk. K. Kowalewskiego, 1874,
38652 Fruchtman Aleksander. Kalendarz dla Lekarzy-praktyków na rok 1901 opracowany przez D-ra ... Warszawa, skład główny w Księgarni E. Wende i S-ka, druk. E. Skowrońskiego, 1900,
73739 Imię. Imię bez którego nie ma zbawienia. Warszawa, Skład główny w księgarni E. Wende et Comp, druk. S. Burzyńskiego, 1878,
51323 Karpowicz Stanisław (1864—1921). Szkice pedagogiczne. Czem jest wychowanie ze stanowiska wiedzy spółczesnej. — Cel i zadania wychowawcze wobec ewolucyi społecznej. — Znajomość otoczenia. — Znajomość życia. — A. Bezinteresowność w nauczaniu. — B. Uprawa uczuć altruistycznych. — C. Idea solidarności. — Nauki przyrodnicze w życiu i wychowaniu. — Wola i jej kształcenie. — Naśladownictwo. — Rozwój idei. Warszawa, skład główny w księgarni Borkowskiego i Kasprowicza, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1897,
63204 Eschenbacher August. Ognie sztuczne. Pirotechnika. Zarys ogólnej pirotechniki, zawiarający sposoby przyrządzania wszelkiego rodzaju ogni sztucznych jak: ogni świetlnych, gwiazd, kul świetlnych, rakiet, ogni powietrznych i wodnych wraz z podaniem ważniejszych zasad chemii. Dla pirotechników i amatorów. Przekład K. Skrzyńsk... Warszawa, skład główny w Księgarni Borkowskiego i Karpowicza, druk. W. Dunina, 1898,