Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
94650 Kloczkowski Jan ks. (1812—1884). Godzinki o najsłodszém Imieniu Jezus za dusze wiernych zmarłych. Śpiewane po Kościołach Parafialnych w Dyecezyi Sandomierskiej, przerobione i powiększone przez X. ... Proboszcza Parafii Jedlińsko. Warszawa, Druk. Czerwińskiego i Spółki, 1870,
9465 Boeszoermeny.
94649 Kloczewski Anastazy (1824—1868).
94648 Kloczewski Anastazy (1824—1868). De l'éczema. Thèse pour le Doctorat en médecine, présentée et soutenue le 31 mai 1856 par... né à Varsovie (Pologne). Le Candidat répondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical. Paris, Rignoux Imprimeur de la Faculté de Médecine, 1856,
94647 Klocman Jerzy.
94646 Klocke. (Ogłoszenie, bez osobnego tytułu, o podjęciu środków przeciw niepokojom w mieście, inc: „Die Berliner Marz-Ereignisse...”, z datą: Breslau (Wrocław) den 13 Mai 1848). B. m. (Wrocław), Druck von Grass, Barth und Comp., b. r. (1848),
94645 Kloch (von) Freiherr. Über Erziehung für den Stand der Rittergutsbesitzer in Schlesien von F. von K. Breslau (Wrocław), gedruckt bei Wilhelm Gottlieb Korn, 1834,
94644 Kloch.
94643 Klocek W.
94642 Klocek Jan.
94641 Klobus Ignacy.
94640 Klobukowski Wladislaus Peter.
9464 Boeszoermeny. Der Bau des Rathauses zu Danzig. Zur Erinnerung an das fünfhundertjährige Bestehen desselben. Danzig, Saunier, Druck v. A. W. Kafemann, 1879,
94639 Klobukowski Stanislaw.
94638 Klöber Alexander.
94637 Klobassa-Zrencki St.
94636 Klobassa Ludwik (1854—1879). O zasadniczej myśli transcendentalnego idealizmu Kanta, z uwzględnieniem poznania zasady Kartezyusza i Fichtego. Studyum z historyi „teoryi poznania” napisał... Kraków, nakł. rodziny (G. Gebethner i Sp.), druk. Czasu, 1881,
94635 Kloaczne doły.
94634 Klix Gustav Adolf.
94633 Klix Gustav Adolf. Rückblicke auf die Geschichte des Gymnasiums zu Gross-Glogau (Głogów). (Odb. z Programm des Königl. Evangel. Gymnasiums zu Gross-Glogau). Glogau (Głogówek), C. Flemming, 1858,
94632 Klix Friedrich Ferdinand. Die Familie Haberkorn in Kamenz (Kamień Pomorski) 1834—1864. Eine Genealogie nach den Kirchen-Stadt- und Lehnsbüchern etc. von... Bürgerschullehrer und Stadtbibliothekar. Kamenz, druck von C. S. Krausche, b. r. (1864),
94631 Klitschdorf.
94630 Kliszów.
9463 Boszniak A. Dniewnyja zapiski putieszestwija A. Boszniaka wo raznyja obłasti zapadnoj i połudiennoj Rossii w 1815 godu. T. 2. Moskwa, 1820,
94629 Kliszewski Józef.
94628 Kliszewski J.
94627 Kliszewski Ignacy (zm. 1899).
94626 Kliszewski Ignacy (zm. 1899). Na włoskiéj ziemi nowella, napisał... (Odb. z Kuryera Krakowskiego). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1877,
94625 Kliszewski Ignacy (zm. 1899). Nie wierz nigdy kobiecie. Nowella,. napisał... (Odb. z Echa). Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879,
94624 Kliszewski Ignacy (zm. 1899). Kandydatura P. Koźmiana i wybór ks. Gołdy, napisał M. N. Kraków, nakł. Konstantego Ruseckiego, druk. Fr. Pobudkiewicza, 1880,