Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
104504 Bentkowski Władysław (1817—1887).
104503 Bentkowski Władysław (1817—1887). Ze wspomnień moich, opowiadanie. Odb. z nru jubileuszowego Dziennika Poznańskiego. Tamże [Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego], 1884,
104502 Bentkowski Władysław (1817—1887). Dwa ustępy z bitew pod Szegedinem i pod Tameswarem, opowiadanie. Odb. z jednodniówki Okrężne. Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego, 1885,
104501 Bentkowski Władysław (1817—1887). Sprawa polszczyzny w urzędowych ogłoszeniach W. Ks. Poznańskiego pod sąd filologów oddana. Poznań, nakł. autora, druk. M. Zoerna, w Ksieg. J. K. Żupańskiego, 1858 (1859),
104500 Bentkowski Władysław (1817—1887). Notatki osobiste... z 1863 r. (Odbitka z Wydawnictwa materiałów do historii powstania 1863—64). Lwów, 1890,
104499 Bentkowski Władysław (1817—1887). De comitiorum in Polonia sub regibus stirpis Iagellonicae habitorum vicissitudinibus dissertatio historica Wladislai Bentkowski referentis ad hypothecarum provinciae Masoviensis cameram a Societate Iablonoviana praemio ornata. Lipsiae, sumptibus Societatis et in commissis Car. Cnoblochii, typ. Staritzii, MDCCCXXXIX (1839),
104498 Bentkowski Paul. Les épitres aux Thessaloniciens. Étude critique et dogmatique. Génève, impr. Charles Schuchardt, 1880,
104497 Bentkowski Kazimierz. Przyczynek do histologii błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. Gazety Lekar., 1876,
104496 Bentkowski Jan,
104495 Bentkowski Ignacy,
104494 Bentkowski Feliks (1781—1852).
104493 Bentkowski Feliks (1781—1852). O znakach przecinkowych w pismie czyli znakach pisarskich. (Odb. z Rozpraw i wniosków o ortografii). Warszawa, w Księgarni N. Glücksberga, w Druk. Rządowej, 1830,
104492 Bentkowski Feliks (1781—1852). Wstęp do historyi powszechney. Warszawa, druk. Zawadzkiego i Węckiego, 1821,
104491 Bentkowski Feliks (1781—1852). Wiadomość o życiu Jana Bandtkie Stężyńskiego. (Odb. z Bibl. Warsz. 1846 t. 1),
104490 Bentkowski Feliks (1781—1852). Spis medalów polskich lub z dziejami krainy polskiéj stycznych, w gabinecie król. Alex. Uniwersytetu w Warszawie znajdujących się, tudzież ze zbiorów i pism rozmaitych lub podań zebrany i porządkiem lat ułożony przez... , z 4 ryc. Warszawa, druk. Komis. Rz. W. R. i O. P., 1830,
104489 Bentkowski Feliks (1781—1852). Spis ksiąg obejmujących czynności i pisma dawnéj metryki koronnéj a w części i metryki litewskiéj, tudzież wszelkich akt do dawnej Polski ściągających się, od r. 1800 stopniowo przyłączonych i t. d. z dodaniem przybytków przez Feliksa Bentkowskiego od r. 1838—40 pozaciąganych uzupełniony. Warszawa, 1840,
104488 Bentkowski Feliks (1781—1852). Spis akt dawnych w główném Archiwum Królestwa polskiego w Warszawie znajdujących się dodatkiem przybytków przez... uzupełniony. Warszawa, 1840,
104487 Bentkowski Feliks (1781—1852). O naydawnieyszych książkach Drukowanych w Polszcze, a w szczególności o tych, które Jan Haller w Krakowie wydał. Wiadomość zebrana przez... Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1812,
104486 Bentkowski Feliks (1781—1852). Historya literatury polskiey, wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych przez... Professora Historyi i Bibliotekarza w Liceum Warszawskiem, Członka Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół nauk w Warszawie. Tomów 2. Warszawa i Wilno, nakł. Zawadzkiego i Komp., Drukarnia Rządowa w Warszawie, 1814,
104485 Bentkowski F. W. Uwiadomienie o stanie teraźniejszym pensyi brzeskiej (Iitewsk.) założonéj przez W. J. P. Jakóba Markowskiego, i o dawanych w niej naukach. N. 1. Wilno, druk. XX. Bazylianów, 1805,
104484 Bentkowski Amilkar. Considérations et observations sur l'anus contre nature et son traitement. Thèse présentée et publiquement soutenue à la faculté de médecine de Montpellier, le 3 dec. 1845 par... de Varsovie (Pologne) chevalier de la Croix militaire de Pologne (virtuti militari)... Montpellier, impr. Ricard Freres, 1845,
104483 Bentkowski Alfred Feliks Bronisław (1813—1850).
104482 Bentkowski Alfred Feliks Bronisław (1813—1850). Analecta de morbis quibusdam pectoris; dis. inaug. auctoritate gratiosi Medicorum Ordinis... In Alma litterarum Universitate Regiomont. summos in Medicina et Chirurgia honores rite capessiturus, Die XXIV Aug. A. 1836. H. L. Q. C. publice defendet auctor... Regiomonti Borussorum, impressit Conradus Paschke,
104481 Bentkowska Dolina,
104480 Bentfeld August.
104479 Bentfeld August. Quaestiuncula de Horatii epistolae libri secundi primae versibus 73—75. (W Jahresbericht des ... k. k. Staats-Gymnasiums zu Tarnow). Tarnów, 1857,
104478 Bentalou Paul. A Reply to Judge Johnson's Remarks on an Articel in the North American Review, Relating to Count Pulaski. Baltimore, J. D. Toy, 1826,
104477 Bentalou Paul. Pułaski vindicated from insupported charge (przeciw Elizie Becke). Baltimore, 1824.
104476 Benson Edward Fryderyk (1867—1940). Rubikon. Powieść, przekład z angielskiego. Dod. do Bluszczu nr. 49 r. 1894. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1894,
104475 Bensemer. Beiträge zu einer Geschichte des Blühens und des Niederganges der Juden im Königreiche Polen, von... Oberlehrer in Thorn. (Odb. z Antisemitisches Jahrbuch). Berlin, P. Kufahl, 1898,