Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
56876 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Voirin Karol (1798—1869).
57132 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Tłumacze. Czermak Józef.
57388 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Tłumacze. Krakowianka (pseud.).
57644 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Tłumacze. Podoski Franciszek.
57900 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Tłumacze. Webersfeld E.
58156 Drobner Józef.
58412 Druku wolność.
58668 Dubnow S. M..
60716 Dzieńdzieliński Apolinary.
61228 Dziubandowski Paulin (nauczyciel muzyki w Sączu).
62252 Eliasz Fr.
63276 Essigman St.
63788 Ewert J.
64300 Gagarin Iwan ks. (jezuita; 1814—1882).
65324 Gassier J. M.
45 A. R. X.,
65581 Gawarecki Franciszek.
66093 Geen (van) Józef Jakub (1775—1846).
813 Adries-Kalendar'.
66349 Gentilis (legat).
66605 Gernstenkern A.
67117 Giedroyć Romuald (1750—1824).
68141 Glück Jan.
3373 Artemowski Hułak Piotr (1790–1865).
4141 Autorka Reginki,
4653 Baczyński Witold,
4909 Bąków Dolny w Łowickiem,
70445 Grassme Gotthard.
70957 Grochowski Mieczysław (1870—1912).
71469 Gruder Leon.