Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
111022 Kramsztyk Stanisław, fizyk (1841-1906). Wiadomości początkowe z fizyki napisał ..., magister nauk mat.-fiz., nauczyciel szkół prywatnych w Warszawie. Książeczka pierwsza. (Biblioteka Matematyczno-Fizyczna, seria I, t. II). Warszawa, skład główny w księgarni E. Wendego i Sp., druk. Noskowskiego, 1883,
34859 Filipowicz Kazimierz (1845—1891). Wiadomości początkowe z botaniki napisał Dr. ..., podług dzieła Dr. Le Maout „Leçons élémentaires de Botanique”. Warszawa, wyd. z zapomogi Kasy im. Mianowskiego, skład główny w Księgarni E. Wendego i Sp., druk. J. Bergera, 1884,
35770 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). Wiadomości początkowe chemii, ułożone dla klassy trzeciej szkół powiatowych, przez ... Wilno, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1827,
23210 Daniłowicz Ignacy (1787—1843). Wiadomości o życiu i pracach uczonych Ign. Ołdakowskiego. (Odbitka z Dziennika Wileńskiego). Wilno, 1822,
47870 Hoszowski Konstanty Moroz (1805—1884). Wiadomości o Zamku Krakowskim na Wawelu skreślił Dr ..., senator b. Rzeczypospolitéj Krakowskiéj, członek n. Akademii Umiejętności. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. redakcji Czasu, druk. Czasu, 1880,
93039 Kieszczyński Hipolit. Wiadomości o Zakładzie leczniczym Dra Brehmera w Görbersdorfie (Sokołowsko) w Szląsku pruskim. Zebrał i napisał ... Z illustracyami. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1876,
75442 Iwaniszew Mikoła Dmitrowicz (1811—1874). Wiadomości o Unii, wyjęte z archiwum centralnego kijowskiego. (Odbitka z Biesiedy ruskiej, po rossyjsku) 1859,
95889 Kobyłecki Józef (1801—1867). Wiadomości o Syberyi i podróże w niéj odbyte w latach 1831. 1832. 1833. 1834. przez J. K. Tom I—II. Warszawa, (S. Orgelbrand), druk. J. Wróblewskiego, 1837,
78483 Janikowski Andrzej (profesor Uniwersytetu Warszawskiego; 1799—1864). Wiadomości o ratowaniu osób w stanie pozornej śmierci będących, albo nagłą utratą życia zagrożonych. Ułożone przez Radę Lekarską Królestwa Polskiego, Redakcyi Członka Rady, Professora ... Wydanie drugie, powiększone. (Tak na karcie tytułowej, na okładce tytuł: Policya lekarska o ratowaniu osób w stanie pozornej śmierci będących albo nagłą utratą życia zagrożonych). Warszawa, druk. Stanisława Strąbskiego, 1845 (na okł.: 1846),
78482 Janikowski Andrzej (profesor Uniwersytetu Warszawskiego; 1799—1864). Wiadomości o ratowaniu osób w stanie pozornej śmierci będących, albo nagłą utratą życia zagrożonych, ułożone w sposób dla każdego przystępny przez Radę Lekarską Królestwa Polskiego. Roztrząśnione i przyjęte na posiedzeniu ogólnem Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Warszawa, (b. dr.), 1839,
78484 Janikowski Andrzej (profesor Uniwersytetu Warszawskiego; 1799—1864). Wiadomości o ratowaniu osób na pozór zmarłych, lub zagrożonych nagłą utratą życia, jakoteż o zapobieganiu tym nieszczęśliwym przypadkom, podał ś. p. Prof. ... w Warszawie. Wydanie nowe, znacznie przerobione i pomnożone przez Prof. Dr. Stanisława Janikowskiego w Krakowie. (Z życiorysem ś. p. Andrzeja Janikowskiego). Kraków, nakł. Wydawnictwa Czytelni Ludowej, druk. Czasu W. Kirchmayera, 1870,
21275 Czasopisma. Wiadomości o Powstaniu na Litwie. Wiadomości o Powstaniu na Litwie. Wilno, 1863.
21289 Czasopisma. Wiadomości o Naszej Wojnie. Wiadomości o Naszej Wojnie z Moskalami. 1864.
83951 Kaczkowski Stanisław (ur. 1783 lub 1784, zm. 1855). Wiadomości o Konfederacyi Barskiéj. Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. W. Deckera i Spółki, 1843,
97699 Kołaczkowski Julian (1837—1889). Wiadomości o fabrykach i rękodziełach w dawnej Polsce przez ... (Odb. z Przeglądu Bibliograficzno-Archeologicznego). Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1881,
49782 Kamiński Michał ks. Wiadomości o cudownym obrazie Najśw. Maryi Panny w kościele parafialnym w Rudkach. Zebrał i wydał ... proboszcz rudecki. Lwów, nakł. autora, Drukarnia Ludowa, 1879,
96646 Kohl Fryderyk. Wiadomości o apparacie dystylacyjnym Kufahla czyli nowy sposob wyrabiania wodek bez ognia i pary, bezpośrednio ze zacieru zimnego, zapewniający wyższy wydatek, czysty wyrób i oszczędność materyałów palnych. Z rysunkiem apparatu opisane tymczasowie przez ... urządzającego gorzelnie. Warszawa, Druk. pod firmą Maxymiliana Chmielewskiego, 1843,
21269 Czasopisma. Wiadomości Numizmatyczno-archeologiczne. Wiadomości Numizmatyczno-archeologiczne, kwartalnik Towarzystwa Numizm. Krakowskiego. Kraków, 1889—1902.
45432 Hildebrandt Augustyn ks. Wiadomości niektóre o dawniejszym archidyakonacie pomorskim a teraz znacznéj części dyecezyi Chełmińskiéj podane przez X. ... Czysty dochód przeznacza się dla bractwa św. Bonifacego i św. Wojciecha. Pelplin, własnym nakładem, czcionkami A. W. Kafemana w Gdańsku, 1862, {czysty dochód przeznacza się dla bractwa św. Bonifacego i św. Wojciecha; wydanie drugie. Pelplin, własnym nakładem, czcionkami A. W. Kafemana w Gdańsku, 1865, Czysty dochód przeznacza się dla bractwa św. Bonifacego i św. Wojciecha. Wydanie trzecie. Pelplin, własnym nakładem, czcionkami H. F. Boeniga w Gdańsku, 1866,}
21267 Czasopisma. Wiadomości Narodowe. Wiadomości Narodowe. 1864..
21266 Czasopisma. Wiadomości Najpożyteczniejsze i Najciekawsze. Wiadomości Najpożyteczniejsze i Najciekawsze ze stu gazet i pism w różnych językach wydawanych, 1886;
21265 Czasopisma. Wiadomości Najciekawsze. Wiadomości Najciekawsze. B. m., 1823.
21263 Czasopisma. Wiadomości Misyjne. Wiadomości Misyjne. (Miesięcznik). Detroit Mich., ok. 1891—1934(?)
21264 Czasopisma. Wiadomości Misyjne. Wiadomości Misyjne. Wrocław, 1888.
39378 Gazetka. Wiadomości miejscowe i zagraniczne. (Dziennik). Kraków, redaktor J. Łepkowski, druk. Drukarni Uniwersyteckiej, 1848 (nr 1 z 7 VII — nr 5 z 12 VII),
21262 Czasopisma. Wiadomości Matematyczne. Wiadomości Matematyczne. Warszawa, 1897—1939.
69869 Grabowski German ks. (ur. 1836). Wiadomości liturgiczne niezbędne dla organistów i zakrystyanów przez Ks.... Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1895,
21260 Czasopisma. Wiadomości Literackie. Wiadomości Literackie. (Dodatek do Kuriera Litewskiego. Tygodnik, potem miesięcznik). Wilno. 1760—1763.
21259 Czasopisma. Wiadomości Lekarskie. Wiadomości Lekarskie. (Miesięcznik). Lwów, 1887—1890.
89845 Katalogi. Merzbach Samuel Henryk (1798—1874). Wiadomości księgarskie. Od wydawcy dzieł: ... (Warszawa), druk. Aleksandra Lewińskiego, (1870),