Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6117 Barszczewska Zofia aktorka,
6118 Barszczewski Bazyli. Ul bezdenek ramowy dla okolic, krótki czas pożytku dla pszczół dający. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Bergera, 1883,
6119 Barszczewski Jan (1790—1851). Proza i wiersze. Część 1. Kijów, T. Glücksberg, 1849,
6120 Barszczewski Jan (1790—1851). Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach przez ... Poprzedzone krytycznym rzutem oka na literaturę białoruską przez Romualda Podbereskiego i z rycin. Rud. Żukowskiego. Wydał Jan Eynerling. Tomów 4. Petersburg, J. Eynerling, druk. Kar. Kraja, 1844—46,
6121 Barszczewski Jan (1790—1851).
6122 Barszczewski Jan. Człowiek i zwierzęta. Skreślił... Łódź, druk. J. Szcześniewskiego i S-ki, 1899,
6123 Barszczewski Michał ks. misjonarz (1719—1802),
6124 Barszczewski Stefan (1863—?). Cuba Libre! Melodramat w 5ciu odsłonach osnuty na tle wojny hiszpańsko-amerykańskiej i sokolstwa polskiego w Ameryce. Chicago, copyright by Stefan Barszczewski, 1899,
6125 Barszczewski Stefan (1863—?). Pięć odczytów z dziejów Polski dla Polaków w Ameryce. Chicago, druk. Zgody, 1899
6126 Barszczewski Stefan (1863—?).
6127 Barszewskij W. N. Kratkaja istorija litowskago statuta. (Odb. z Uniwiersitietskich izwiestij). Kijów, 1882,
6128 Bart Jakub,
6129 Barta Marian A. Materyały do ichtyologicznej fauny Dniestru i jego dorzeczy. (Odb. z Kosmosu). Lwów, Druk. I Związkowa, 1883,
6130 Barta Marian A. O nawozach. Wyd. 2. (Biblioteczka popularnych wiadomości rolniczych, II). Lwów, nakł. galic. Towarzystwa gospodarskiego, Druk. Ludowa, 1887 (1888),
6131 Barta Marian A. Ryby żyjące w Serecie i jego dopływach. Tarnów, nakł. M. Wszelaczyńskiego, druk. J. Styrny, (1881),
6132 Barta Marian A. Szczegółowa uprawa roślin gospodarskich, część I: Uprawa naszych zbóż. (Biblioteczka popularnych wiadomości rolniczych, III). Lwów, nakł. J. L. Pordesa, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 1889,
6133 Barta Marian A. Pro uprawu rosłyn hospodarśkych, czast' I: O uprawi naszych zbiż. (Wydaw. Proświty, 118),
6134 Barta Marian A. O własnościach i uprawie roli. (Biblioteczka popularnych wiadomości rolniczych, książeczka I). Lwów, nakł. Wydziału Krajowego, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1886,
6135 Bartas (Du),
6136 Bartecki W.,
6137 Bartek z Radomyśla,
6138 Bartel Czesław. Moja nieznajoma, szkic z natury, przez autora „Przystanek Ziemia". Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1900,
6139 Bartel Czesław. Przystanek „Ziemia", wrażenia z takowego, w dowód czci i miłości braterskiej swym drogim kolegom z techniki i Wawelu poświęca. Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1899,
6140 Bartel Czesław. Skon Jana Hłaski. Zdarzenie prawdziwe opisał B. Cz. (Przedruk z „Pracy"). Lwów, nakł. Józefa Daniluka, druk. „Gazety Narodowej", 1882,
6141 Bartel Jan,
6142 Bartelmus Ludwik,
6145 Bartels (Barthels) Artur (1818-1885). Dramata i Komedye. Serya Isza. Serce brata, dramat w 3 akt. Niewiniątko, kom. w 1 ak. Wilno, druk. S. Rozensona, 1859,
6146 Bartels (Barthels) Artur (1818-1885). Pan Eugeniusz, szkice obyczajowe, skreślił i tekstem objaśnił... (Album wileńsk. Serya VI. N. 4). Paryż, impr. Lemercier, b. r.,
6147 Bartels (Barthels) Artur (1818-1885). Goście. Obrazek z życia wiejskiego w jednym akcie przez... W Krakowie, druk. Leona Paszkowskiego, 1875,
6148 Bartels (Barthels) Artur (1818-1885). Łapigrosz. Szkice obyczajowe skreślił i tekstem objaśnił... (Karykatury z tekstem). Paryż, u Lemerciera, 1858,