Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
103348 Kosicki (Koschützki, Koschützky, Koszucki, Koszutski, Koszycki) Karol (1788–1863). Was wir wünschen, was wir wollen, Was wir dürfen, was wir sollen! Zweite Ausgabe. Nebst Noten und ausführlicheren Erörterungen über Dasjenige, was uns vorzugsweise Noth thut. Den Mitgliedern aller Deutschen besonders aber denen der preussischen Kammern gewidmet. Von C. v. Koschützki. Tarnowitz, Druck der Reimann'schen Buchdruckerei, 1849,
103349 Kosicki (Koschützki, Koschützky, Koszucki, Koszutski, Koszycki) Karol (1788–1863). Welche ist die beste Art d. Rindvieh-Fütterung. 1860.
103350 Kosicki (Koschützki, Koschützky, Koszucki, Koszutski, Koszycki) Karol (1788–1863).
103337 Kosica Teofil, mylnie.
103336 Kosiba Wawrzyniec, nauczyciel szkoły w Prokocimiu.
103335 Kosiba Teofil.
103334 Kosiba Jan, naczelnik gminy Libusza.
103323 Kosiba Antoni (1817–1898). O afektach, i ich stosunku do uczuć i namiętności oraz ich wpływie na organizm człowieka. Napisał Prof. Dr. ... Jasło, nakł. autora, druk. L. D. Stoegera, 1880,
103324 Kosiba Antoni (1817–1898). Geneza, rodzaj i znaczenie funkcyjne słów polskich, wytworzonych z pierwiastków za pośrednictwem przyrostka ną. Napisał Prof. Dr. ... Lwów, nakł. autora, (Kraków, G. Gebethner i Sp.), 1882,
103325 Kosiba Antoni (1817–1898). Mowa Prof. Dra. ... wygłoszona 23. września 1877. przy uroczystém odsłonięciu pomnika wystawionego pod Kołomyją na miejscu gdzie Kazimierz IV. Jagiellończyk odbierał hołd dnia 15. września 1485. od Stefana wojewody Mułtan i Wołoszy. Kołomyja, nakł. komitetu ku wystawieniu pomnika, druk. H. Zadembskiego i spółki, 1877,
103326 Kosiba Antoni (1817–1898). O namiętnościach. Studyum psychologiczne Prof. Dr. ... Tarnopol, nakł. autora, (G. Gebethner i Sp. w Krakowie), druk. Józefa Pawłowskiego, 1884,
103327 Kosiba Antoni (1817–1898). Odczyt Prof. Dr. ... O Dziadach Mic­kiewicza w Tarnopolu w rocznicę zgonu A. Mickiewicza. Dochód przeznaczony na cele bursy nauczycielskiéj w Tarnopolu. Tarnopol, nakł. Zarządu nauczycielskiéj bursy tarnopolskiéj, druk. J. Pawłowskiego, 1882,
103328 Kosiba Antoni (1817–1898). Odczyt Prof. Dr. ... o życiu i pismach Zygmunta Krasińskiego miany w Tarnopolu w 24. rocznicę zgonu tegoż wieszcza na korzyść tarnopolskiéj bursy nauczycielskiéj. Tarnopol, nakł. autora, Druk. Podolska, 1883,
103329 Kosiba Antoni (1817–1898). O rozwoju myślenia napisał Prof. Dr. ... (Odb. ze Sprawozdania dyrekcyi c. k. gimnazyum kołomyjskiego). Kołomyja, nakł. autora, druk. H. Zadembskiego, 1879,
103330 Kosiba Antoni (1817–1898). O uczuciach ze stanowiska psychologii przez Prof. Dr. ... Czysty dochód przeznaczony na cele Towarzystwa pedagog. oddziału kołomyjskiego. Kołomyja, nakł. Towarzystwa pedagogicznego, druk. H. Zadembskiego i spółki, 1878,
103331 Kosiba Antoni (1817–1898). O uczuciach sympatetycznych napisał Prof. Dr. ... Tarnopol, nakł. autora, druk. J. Pawłowskiego, (Kraków, G. Gebethner i Sp.), 1887,
103332 Kosiba Antoni (1817–1898). O estetycznéj wartości poetycznych utworów Adama Mickiewicza napisał Prof. Dr. ... Mowa publiczna wygłoszona w Jaśle w rocznicę zgonu Adama Mickiewicza. Jasło, nakł. autora, druk. Ludwika Dyonizego Stoegera, 1879,
103333 Kosiba Antoni (1817–1898).
103322 Kosiaty Jan, kierownik czytelni ludowej w Zbyszycach.
103321 Kosiarkiewicz Ant.
103320 Kosiarka, kosiarki.
103319 Kosiakowskij, mylnie.
103299 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Bawełna. Powieść przez ... Petersburg, nakł. księgarni K. Grendyszyńskiego, druk. S. Kornatowskiego, 1895,
103300 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Przy budowie kolei. Powieść ... Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Sikorskiego, 1891,
103301 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Niebezpieczny człowiek powieść. Warszawa, nakł. Jana Fiszera, druk. J. Sikorskiego, b. r. (1899),
103302 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Druty telegraficzne. Trzecią klasą. Sarna. Michałowa. Pierwszy kwiatek. Samobójstwo. List. Wyrok śmierci. Bogaci wujostwo. Pan sędzia pokoju. Fräulein. Wujaszek smok. Ważne przedstawienie. Ex-aktor. Mój sąsiad. Tylko dwa przedstawienia. Majowe nabożeństwa. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1890,
103303 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Rozpieszczona dziewczyna, powieść. Warszawa, nakł. i druk. Emila Skiwskiego, 1896,
103304 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Gąsiorkowski. Powieść. Przez ... Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Sikorskiego, 1892,
103305 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Hallali! Powieść. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Spółka, druk. W.L. Anczyca i Spółki, 1899,
103306 Kosiakiewicz Wincenty (1863––1918). Hanka. Powieść przez ... Warszawa, nakł. księgarni G. Centnerszwera, druk. M. Lewińskiego, 1899,