Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101357 Korczyński Marcin.
101356 Korczyński Maciej.
101355 Korczyński M. X.
101354 Korczyński M.
101331 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Klinischer Beitrag zur Casuistik der suppurativen Entzündungen der Leber und der Gallengänge als Folge der Cholelithiasis. Von Doc. Dr. Ludomil R. v. Korczyński. (Odb. z Wiener Medizinische Presse). Wien, Druck von Gottlieb Gistel & Comp., 1900,
101332 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Choroba Basedowa. W postaci wykładu napisał Dr. ... I-szy asystent Kliniki lekarskiej Uniwersytetu Jagiell. (Nadb. z Rozpraw z zakresu medycyny praktycznej). Kraków, nakł. Wydawnictwa dzieł lekarskich polskich, druk. W. Korneckiego, 1894,
101333 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Doświadczenia nad wpływem surowego szpiku kostnego i jego wyciągów na ustrój ludzki i zwierzęcy. Rzecz wykonana w Zakładzie fizyologicznym Prof. Dra Cybulskiego i w Klinice lekarskiej Prof. Dra E. Korczyńskiego przez Dra ... I-go asystenta Kliniki lekarskiej. Kraków, nakł. autora, druk. Aleksandra Słomskiego, 1896,
101334 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Klinische Erfahrungen über das rothe Knochenmark. (Odb. z Wiener Medizinische Presse). Wien, Gistel et Com., 1890,
101335 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). O klimacie. Ustęp z wykładów o balneoterapii, wygłaszanych w półroczu zimowem r. szk. 1899/1900. Podał Dr ... Docent medycyny wewnętrznej w Uniw. Jag. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900,
101336 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). O klimacie nizinnym. Ustęp z wykładów o Balneoterapii wygłoszonych w półroczu zimowem r. sz. 1899/1900. Podał D-r ... Docent medycyny wewnętrznej w Uniwersytecie Jagiellońskim. (Odb. z Medycyny). B. m. b. r. (Warszawa, 1900),
101337 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Klimat górski. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900.
101338 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Krościenko schronisko letnie podgórskie, szczawy alkaliczno-słone. Ustęp z dzieła Doc. Dr. L. Korczyńskiego p.t. Zarys balneoterapii i balneografii krajowej. Z upoważnieniem autora. Kraków, nakł. Zarządu Zdrojowego w Krościenku, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900,
101339 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Nauczyciele i nauka medycyny wewnętrznej w klinice Krakowskiej. Szkic historyczny Skreślił Docent D-r ... (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1900,
101340 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Pogląd na rozwój balneologii polskiej w latach 1887–1899. Skreślił D-r ..., Docent med. wewn. w Uniwer. Jagiel. (Odb. z Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1900,
101341 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Przyczynek do etyologii wad sercowych. Podał Dr. ..., asystent tejże kliniki. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1894,
101342 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Rozwój i obecne stanowisko hematologii klinicznej. Wykład habilitacyjny D-ra ..., I-go Asystenta kliniki lekarskiej Uniwer. Jag. (Nadb. z Medycyny). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1896,
101343 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Kilka szczegółów z dyagnostyki gruźlicy płuc. Podał Docent Dr. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, 1900, Druk. Uniwersytetu Jagiell.,
101344 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Tętniak tętnicy głównej. Przewlekłe krwawienie płucne. Ropień z zachłystywania się. Gruźlica okołooskrzelowa płuca lewego i zwyrodnienia włókniste płuc i opłucnej naśladujące niedodmę uciskową górnego płatu płuca lewego. Jako przypadek kazuistyczny podał Dr. ... I. asystent kliniki lek. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1896,
101345 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Urządzenia stacyj klimatycznych. Ustęp z wykładów o balneoterapii, wygłaszanych w półr. zim. 1899/900. Podał Dr. ... Docent med. wewn. w Uniwersytecie Jagiellońskim. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900,
101346 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Kilka uwag o obrzęku śluzakowym myxoedema. Napisał Dr. ..., I. asystent kliniki lekarskiej. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1896,
101347 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Kilka uwag ogólnych o leczeniu zdrojowem i klimatycznem. Ustęp z wykładów o balneoterapii, wygłaszanych w półroczu zimowem r. szk. 1899/1900. Podał D-r ... Docent medycyny wewnętrznej w Uniwersytecie Jagiellońskim. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1900,
101348 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Kilka uwag o Szczawnicy jako stacyi klimatycznej dla chorych gruźliczych skreślił Docent D-r ... (Odb. z Medycyny). Warszawa, Druk K. Kowalewskiego, 1898,
101349 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Uwagi kliniczne w sprawie ropnych zapaleń w następstwie kamicy żółciowej cholelithiasis, podał D-r ... Pierwszy Asystent kliniki lekarskiej. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1896,
101350 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Wykład wstępny o balneologii klinicznej Przez D-ra ... Docenta med. wewnętrznej w Uni­wersytecie Jagiellońskim. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1899,
101351 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Zarys balneoterapii i balneografii krajowej dla użytku lekarzy i uczniów napisał Dr. ... docent patologii i terapii szczegółowej chorób wewnętrznych w Uniwersytecie Jagiell. Kraków, nakł. Wydawnictwa dzieł lekarskich polskich imienia Edwarda Korczyńskiego w Krakowie, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900,
101352 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936). Zarys dziejów Kliniki Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego od jej założenia do r. 1875. (Odb. z Pamiętnika wydanego na jubileusz Prof. Dra E. Korczyńskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1899,
101353 Korczyński Ludomił, profesor UJ (1867–1936).
101330 Korczyński L.
101326 Korczyński Kasjan (1725–1784). Katedra Kijowska przez X. Kassyjana Korczyńskiego, franciszkana, kaznodzieję katedralnego krakowskiego. Roku pańskiego 1767 wydana w Krakowie w drukarni Seminarium biskupiego akademickiego a teraz na nowo przedrukowana. Cieszyn, nakł. i druk. Karola Prochaski, 1861,
101327 Korczyński Kasjan (1725–1784). Katedra Krakowska przez X. Kassyjana Korczyńskiego, franciszkana, kaznodzieję katedralnego. Roku pańskiego 1764 wydana w Krakowie a teraz na nowo przedrukowana. Cieszyn, nakł. i druk. Karola Prochaski, 1859,