Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
5921 Barante Amable Wilhelm Prosper Brugière baron de ... (1782—1866),
72225 Grzymała Wojciech (Albert; 1793—1871).
72481 Gulbinowicz A.
72737 Güntherowa Aleksandra z Tyzenhauzów.
7969 Bobrowski Klemens,
73505 Idźkowski Adam (1798—1879).
8225 Bogacki, dziedzic z dóbr Kwiecinic,
73761 Imionopis. Imionopis poległych i straconych
8737 Boksowanie,
75041 Instytut Szlachecki. Instytut Szlachecki w Warszawie,
75297 Iskrzycki P.
10273 Bretschneider Karl Gottlieb dr (1776—1848),
11553 Buczkowski Kazimierz ks.
12065 Bull P. nauczyciel w Starejwsi,
77601 Jakimowski Janusz (pseud.).
78113 Jan z Leydy.
78369 Janicius.
13089 Cartier Etienne (1780—1859). Studium o sztuce chrześciańskiej,
78625 Janiszewski Leopold.
13601 Cetula,
13857 Chata. Chata wiejska,
79649 Jary Kazimierz.
14369 Chmielewski Zygmunt,
80673 Jazkowski (z XVII w.).
15393 Chronometry,
80929 Jedwabnictwo.
81441 Jeromin J.
16161 Ciocia Zosia. Ciocia Zosia, pseudonim Rossowskiej Janiny.
16417 Colebrooke Henryk Tomasz (1765 —1837),
81953 Jezuici.