Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
77758 Jakubowicz Henryk. Być czy nie być? Aspazyja. O szarej godzinie. Pieśni bez tytułu. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Drukarnia Estetyczna Sierpińskiego, 1895,
102710 Korzybski Władysław (Józef Karol Władysław) Habdank (1839–1904). Instrukcyja do przeprowadzenia melijoracyj rolnych. Warszawa, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Zawiszewskiego, 1889,
75940 Jabłonowski Aleksander Walerian (1829—1913). Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. Tom VIII: Ziemie ruskie, Wołyń i Podole opisane przez ... (Źródła dziejowe, tom XIX). Warszawa, Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. W. Ratyńskiego (J. Bergera), 1889,
94349 Klenze. O serowarstwie podług dra... streścił J. T. Warszawa, Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1895,
95324 Kneipp Sebastian ks. (1821—1897). Bartek gorliwy hodowca bydła. Na podstawie długoletniego doświadczenia napisał ... Rzymsko-Katolicki Proboszcz w Wörishofen. Z 2 niemieckiego wydania za upoważnieniem przełożył Bolesław Skirmunt. Warszawa, Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1894,
67099 Giedroyć Dowmont Franciszek (1860—1944). Jak się zachować w chorobach wenerycznych. Wskazówki praktyczne. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1893,
99457 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Wybór poezyj ... (Władysława Syrokomli). Wydanie nowe na rzecz wdowy i sierot autora. Tom I. Warszawa, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1890,
94033 Kleczkowski Józef. O dopuszczalności dowodu ze świadków wedle Kodeksu Napoleona napisał... Magister Prawa i Administracyi. Warszawa, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda, 1870,
7561 Bliziński Józef (1827—1893). Marcowy kawaler, krotochwila w jednym akcie, przez... Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda synów, 1873,
85281 Kalendarz. Jana Jaworskiego Kalendarz rodzinny na rok zwyczajny 1877. Warszawa, Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. S. Burzyńskiego, 1876,
43685 Heilpern Jakub (1850—1910). Nauka mularstwa. Opracował ..., Inżynier. Wydawnictwo Zgromadzenia Mularzy w Warszawie. Tom I. Część pierwsza. Wiadomości z nauk zasadniczych. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1894,
84882 Kalendarz. Kalendarz na rok przestępny 1892. Kolęda dla gospodyń przez Autorkę 365 obiadów. Rok siedemnasty. Warszawa, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Pawła Szymanowskiego, do nabycia we wszystkich Księgarniach Galicyi i Prus Zachodnich, (1891),
99478 Kondratowicz Władysław Henryk. Komedjant. Szkic. Warszawa, Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1897,
84876 Kalendarz. Kalendarz na rok 1885. Kolęda dla gospodyń przez Autorkę 365 obiadów. Rok dziesiąty. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. M. Ziemkiewicza, (1884),
84886 Kalendarz. Kalendarz na rok 1897. Kolęda dla gospodyń przez Autorkę 365 obiadów. Rok dwudziesty drugi. Warszawa, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. K. Kowalewskiego, (1896),
48143 Huba Mieczysław. Rezultaty uprawy płodów rolniczych na nawozach mineralnych i obornych, otrzymane na polu doświadczalnem w Nowej Wsi za rok 1873 i 1874. Spisał ... Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Sikorskiego, 1874,
62702 Encyklopedya rolnictwa. Encyklopedya rolnictwa i wiadomości związek z niem mających. Wydawana pod Redakcyą J. T. Lubomirskiego, Ed. Stawiskiego, St. Przystańskiego, przy współudziale L. Krasińskiego, L. Kronenberga, J. Zamoyskiego. T. I—V. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Bergera,
39927 Gohren (von) Teodor (1836—1923). Prawa natury w żywieniu zwierząt domowych gospodarskich, przez D-ra Filozofji..., Profesora wyższego gospodarskiego Instytutu Król. Czeskiego w Liebwerd. Przekład studentów Instytutu gospodarstwa wiejskiego i leśnictwa w Nowej Aleksandryi pod redakcyą Teofila Cichockiego, Docenta tegoż Instytutu. Z dołączonemi w tekście rysunkami. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Jana Noskowskiego, 1880,
96148 Kochanowski Paulin. Dla rolników. Zbiór ośmdziesiąt kilku różnorodnych rotacyj z uwagami o podniesieniu rolnictwa w 40§§ napisanych, wraz z nadmienieniem o nieoszacowanym skarbie wody jako nawóz dla łąk. Wiadomość o pielęgnowaniu jałowic na dobre dojki i krów do podwyższenia ilości nabiału. Przytem pogląd kuchenny o wyżywieniu czeladzi, wszystko z 35-letniego doświadczenia czerpane i ułożone przez Rządcę gospodarstwa rolniczego, trudniącego się także irrygacyą łąk ... Warszawa, Skład Główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, Druk. J. Ungra, 1867,
85453 Kalendarz Warszawski Illustrowany. Kalendarz Warszawski Illustrowany na rok przestępny 1872 który ma dni 366. Rok pierwszy. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, (1871),
49711 Kamiński Jan Maurycy (1844—1907). O prostytucji napisał ... Magister prawa i administracji. Warszawa, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Psurskiego, 1870,
49871 Kamocka Józefa (1830—1897). Zasady poprawnego pisania w przykładach, wyłożyła ... b. Nauczycielka Gimnazyjum Żeńskiego i Wyższych Zakładów Naukowych w Warszawie. Warszawa, Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Noskowskiego, 1879,
49869 Kamocka Józefa (1830—1897). Praktyczny wykład nauki języka polskiego ułożony przez ... b. Nauczycielkę Gimnazyjum Żeńskiego i Wyższych Naukowych Zakładów w Warszawie. Wydanie czwarte poprawne. Warszawa, Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1880,
49866 Kamocka Józefa (1830—1897). Krótki wykład Katechizmu jako podręcznik dla matek, według planu i wskazówek Ks. Kazimierza Wnorowskiego, Prałata Scholastyka Kollegiaty Kieleckiej. Ułożyła ... Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1880,
75941 Jabłonowski Aleksander Walerian (1829—1913). Rewizya zamków ziemi Wołyńskiéj w połowie XVI wieku. Wydał i szkicem historycznym poprzedził ... (Źródła dziejowe, tom VI). Warszawa, Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1877,
64207 Gacki Józef ks. ( ur. w Pęsach; 1805—1876). O Rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej majętnościach i fundacyach zebrał Ks. ... (tak na karcie tyt., na okładce po: fundacyach jest: Kilkanaście Pism Urzędowych zebrał Ks....). Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Gazety Polskiej, 1869,
80215 Jastrzębowski Wojciech Bogumił (1799—1882). System nauki żywéj czyli Filozofii Sławiańskiej 1859—1873 w Polsce. Warszawa, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Gazety Lekarskiej, 1873,
35372 Flammarion Camille (1842—1925). Opowiadania o nieskończoności. Przekład i wydanie Hieronima Kuczalskiego. Lumen. Historya komety. W nieskończoności. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. F. Krokoszyńskiej, 1874,
75939 Jabłonowski Aleksander Walerian (1829—1913). Lustracye królewszczyzn ziem ruskich Wołynia, Podola i Ukrainy z piérwszéj połowy XVII wieku. Wydał ... (Źródła dziejowe, tom V). Warszawa, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. E. Skiwskiego, 1877,
65533 Gawalewicz Marian (1852—1910). Guzik. Komedya w jednym akcie oryginalnie napisana przez... Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Braci Jeżyńskich, 1887,