Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
5913 Barański Karol ksiądz T. J. (1802 — 1887). Baczność Polacy! Nowy kusiciel cywilizator między nami. Z godłem: Potrzebny tu jak bies w Częstochowie. Zabłocki. Lwów, druk. Poremby, 1862,
5914 Barański Karol ksiądz T. J. (1802 — 1887). Nowa próbka upornego dzierżenia starych przesądów. Szanownym Czytelnikom Przeglądu powszechnego poświęca autor. Lwów, druk. Mich. F. Poremby, 1861 (1866?),
5915 Barański Michał (burmistrz). Do W. Sejmu Król. Galicyi i Lodomeryi Urząd gminy m. Dobromila uprasza o przeniesienie c. k. Starostwa powiatowego z Birczy do Dobromila. Dobromil, dn. 4 grudnia 1873,
5916 Barański Seweryn. Sicz naddunajska, obraz Kozaczyzny. B. w. m. dr., 1855,
5917 Barański Stanisław (1859—1891),
5918 Barański Wandalin. Pamiątka z odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, (1898),
5919 Barański Włodzimierz,
5920 Barański-Ostaszewski Kaz.,
5921 Barante Amable Wilhelm Prosper Brugière baron de ... (1782—1866),
5922 Baras Emile.
5923 Barat Zofia,
5924 Baratyński Władysław. Posledniaja polskaja smuta 1863/64. Russkaja starina z sierpnia-października 1886 r., [1886]
5925 Barbar Ignatz. Ueber einige seltenere syphilitische Erkrankungen des Auges. Inaugural-Dissertation von... aus Sambor. Zürich, Neumünster, Druck von S. Kossobudzki, 1873,
5926 Barbara. Barbara, dramat historyczny. Wilno, 1844,
5927 (Barbara Św.). Barbara Święta. Patronka dobrej śmierci obronicielka od chorób. (Bez osob. tyt.). Warszawa, druk. Jana Cotty, 1867,
5928 (Barbara Św.). Książka Świętej Barbary Panny i Męczenniczki, osobliwej patronki konających i umierających, oraz zbiór modlitw i pieśni na cały rok, z umieszczeniem nieszpornych psalmów na niedziele, wszystkie Święta Najś. P. Maryi i uroczystość Boż. Ciała, zawierający 154 pieśni. Wyd. pierwsze. Mikułów, Nowatzki, 1861,
5929 (Barbara Św.). Książka św. Barbary. Wydanie poprawne i powiększone, za zezwol. prześ. wikar. jener. JW. księcia biskupa wrocławskiego ... 168 pieśni oraz nieszpory i gorzkie żale. 1870,
5930 (Barbara Św.). Nabożeństwo do św. Barbary wraz z różańcami i koronkami. Sambor, druk. Pobudkiewicza, 1859,
5931 (Barbara Św.). Nabożeństwo do św. Barbary męczenniczki i patronki górników. Kraków, nakł. dyr. zakładów Sierszeckich, 1890,
5932 (Barbara Św.). Nabożeństwo do Ś-tej Barbary patronki dobrej śmierci. Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1881,
5933 (Barbara Św.). Nabożeństwo o szczęśliwą śmierć, czyii Bractwo Panny i Męczenniczki Chrystusowej ... Świętej wielkiemi łaskami i odpustami rzym. uprzywilejowanéj przy kościele téjże Św. Panny pod Jasną Górą Częstoch. zakonu św. Pawła pierwszego pustelnika fundowane, teraz z pozwol. starszych przedrukowane. Druk. J. Góry, Częstoch. r. p. 1826,
5934 (Barbara Św.). Perło Jezusowa. W imię ojca itd. (Pieśni). Mikułów, T. Nowacki, 1862,
5935 (Barbara Św.). Pieśń o świętéj Barbarze. Wadowice, druk. J. Pokornego wdowy, 1858,
5936 (Barbara Św.). Pieśń o świętéj Barbarze Pannie i Męczenniczce, w Poznaniu, dostać można w księgarni i drukarni katolickiéj K. Reyznera, przy ulicy Wodnej i Garbar rogu. B. m. b. r.
5937 (Barbara Św.). Pieśń o św. Barbarze Pannie i Męczenniczce, przedruk z Pieśni Jasnogórskich w Częstochowie. Warszawa, druk. Gaz. Anons., 1873,
5938 (Barbara Św.). Pieśń o św. Barbarze Pannie i Męczenniczce, z dodaniem różnych innych pieśni nabożnych. Warszawa,
5939 (Barbara Św.).
5940 Barbara Radziwiłłówna. Barbara Radziwiłłówna, romans,
5941 (Barbara Radziwiłłówna; 1520—1551). Barbara Radziwiłłówna królowa polska, żona Zygmunta Augusta. Warszawa, 1856,
5942 (Barbara Radziwiłłówna; 1520—1551).