Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
104534 Berchard Karol. Reforma c. k. uprz. gal. Zakładu kredytowego włościańskiego. Odb. z Dziennika Polskiego. Lwów, nakł. autora, Księgarnia Polska, druk. Dziennika Polskiego, 1880,
104533 Berchard Karol. Oto dobre miejsce na § 14, kilka myśli w sprawie robotniczej. Lwów, nakł. autora, Druk. Udziałowa, 1899,
104532 Berć pleban w Rydzewie,
104531 Berbiguier ks. Żywot popularny świętego Wincentego a Paulo przez... kanon. honor. z Bordeaux, dziekana z Liburnu, przełożył z franc. ks. W. Maryański kan. metrop. pozn. protonot. apost. Wydanie drugie. (Wydawnictwo Straży św. Wojciecha Seria III. Rocznik I. 1894). Poznań, druk. Kuriera Poznańskiego, 1896,
104530 Berbig F. Nachrichten und Urkunden der lateinischen Schule zu Crossen (Krosno Odrzańskie). Program szkolny. Crossen, 1894,
104529 Berbig F. Die Erwerbung des Herzogtums Crossen (Krosno Odrzańskie) durch die Hohenzollern. Festschrift zur 400-jährigen Jubelfeier des 16. Septembers 1482 im Auftrage der Vertretungen der Kreise Crossen und Züllichau-Schwiebus, bearbeitet von... Rektor des Realgymnasiums zu Crossen a. d. Oder. Crossen a. O., Fel. Appun's Buchhandlung (Otto Maier), 1882,
104528 Béraud Antoni Mikołaj (1792—1860). Xiężna i paź. Komedya w 3ch aktach przełożona z francuzkiego przez L. Żuczkowską (Halpertową). Teatra warszawskie. Oddział II. 1. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. J. Węckiego, 1834,
104527 Bérard Józef Baltazar (1763— ok. 1843). Steganografia czyli Sztuka sekretnego i niedocieczonego pisania, dowiedziona geometrycznie przez Tymoteusza Siłę Nowickiego z franc. przetłumaczona. Warszawa, 1805,
104526 Bérangér Pierre Jean de (1780—1857).
104525 Bérangér Pierre Jean de (1780—1857). Przekłady piosnek Berangera Lud. Kozłowskiego, zbiorek I. Odb. z Przeglądu literacko-artystycznego. Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. A. Koziańskiego, 1884,
104524 Bérangér Pierre Jean de (1780—1857). Poniatowski. Hâtons nous. Chansons dédiées au général Lafayette; premier grenadier de la Garde nationale polonaise, suivies du 14 juillet 1829, et des couplets à mes amis devenus ministres, Par... membre du comité polonais. Duel poétique entre M. M. Barthélemy (Auguste) et de Lamartine (Nouveautes de la litérature française. Vingt-troisième Livraison). Stuttgart, chez Charles Hoffmann libraire, 1831,
104523 Bérangér Pierre Jean de (1780—1857). Poniatowski. Hâtons-nous. Chansons dédiées au général Lafayette 1er grenadier de la Garde nationale polonaise, suivies du 14 Juillet 1829 et des couplets: A mes amis devenus ministres. Par ...Membre du Comité Polonais. Publié au profit du Comité Polonais. Paris, à 1'agence du Comité, druk. Rignoux Rue Taranne N. 12 Perrotin Guillaumin, 1831,
104522 Bérangér Pierre Jean de (1780—1857). Piosnki... wolno przełożył M. Rodoć (Mik. Biernacki). Kraków, nakład S. Kurowskiego, księg. Krzyżanowskiego, druk. W. Korneckiego, 1876,
104521 Bérangér Pierre Jean de (1780—1857). Piosenki, przekład Wł. Syrokomli (L. Kondratowicza) i Winc. Korotyńskiego, z portretem i życiorysem autora. Wilno, nakład A. Assa, czcionkami S. Rozensona, 1859,
104520 Bérangér Pierre Jean de (1780—1857). Jowisz i ziemia. Wolny przekład z Bérangera. B. m. r. dr.,
104519 Beobachtungen. Beobachtungen (Arztliche) liber die Wirkungen der Iwoniczer Heilwässer (Wien 1846),
104518 Beobachtungen. Beobachtungen (Meteorologische) angestellt an der k. k. Sternwarte in Krakau im Jahre 1871. Krakau, Verlag der k. k. Sternwarte, Univ. Buchdruckerei, 1871,
104517 Beobachter. Beobachter (Ein stiller) der Zeit,
104516 Beobachter. Beobachter (Der) an der Weichsel (Warszawa 1823—4),
104515 Beobachter. Beobachter (Der) an der Weichsel. Eine Wochenschrift zum Nutzen und Vergnügen. Pless, I Jhrg. 1806, II Jhrg. 1807,
104514 Beobachter. Beobachter (Galizischer). Lemberg, 1876,
104513 Benzol,
104512 Benzenberg Johann Friedrich (1777— 1846). Rede des Kaisers von Russland an die Munizipalität von Warschau. Aufs neue gedruckt von... Ais Handschrift. (B. m. dr.), 1836,
104511 Benzelstjerna Engeström,
104510 Benzef Juliusz
104509 Benza F.,
104508 Benza (Bensa) Antoni (1787—1859),
104507 Benyowsky,
104506 Benützung. Benützung (Die) der Verkehrspreise... (1862);
104505 Bentzon Teresa,