Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
6087 Barotteaux,
6088 Barquemont (ekonomista),
6089 Barre Versillé de la Ferté-Bernard. Élégie à la mémoire des Polonais morts pour la défense de leur patrie. Paris, de l'imprim. de Mie, 1813,
6090 Barrès Maurycy (1862—1923),
6091 Barret Dr. Saint-Rafaelskie wino. Studyum Doktora ... Warszawa, druk. A. Ginsa, 1895,
6092 Barret James,
6093 Barrie James Matthew (1860—1937). Tajemnicza cyganka. (The little Minister). Powieść w 2 tomach, przekł. z angielskiego. (Dod. do Słowa). Warszawa, druk. Noskowskiego, 1892,
6094 Barrili Antoni Juliusz (1836—?). Królewna, powieść, przekład z włos. Z. Sokołowskiej. Warszawa, (Biesiada liter.), 1896,
6095 Barrili Antoni Juliusz (1836—?). Jak sen, powieść przełożyła z oryginału włoskiego Emilia K. (Biblioteczka życia. — Wybór powieści obcych I). Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1887,
6096 (Barrington Daniel; 1727—1800). Podróż i przewiezienie sławnego Barringtona do Botany-Bay w Nowéj Holandyi; z obr. 12. Wrocław 1807,
6097 Barrister (A),
6098 Barrois,
6099 Barrot Jerzy. Wykład popularny sztuki malowania farbami wodnemi. Rzecz o krajo-widokach dla szkół, pensyi i prywatnéj nauki, przełożył Karol Balicki. Lwów, Maniecki, 1855,
6100 Barrot Odilon Kamil Hiacynt (ur. 1761),
6101 Barruel Augustin (1741—1820). Helwienki czyli Listy prowincyonalno-filozoficzne przez... dzieło (z francuskiego) z edycyi amsterd. r. 1785—88 tłumaczone (przez ks. Kar. Surowieckiego Reformata). 5 Tomów. Warszawa, 1817—1819,
6102 Barruel Augustin (1741—1820). Historya duchowieństwa w czasie rewolucyi francuskiey przez Xsiędza... po francuzku i angielsku wydana w Londynie r. 1801; przełożona na polski język. (Przez ks. Kar. Surowieckiego). 2 Tomy. Kraków, 1815,
6103 Barruel Augustin (1741—1820). Historya Jakobinizmu wyjęta z dzieł... Mémoires pour servir à l'Histoire du Jacobinisme (przez ks. Kar. Surowieckiego). 4 Tomy. Berdyczów, 1812,
6104 Barruel Augustin (1741—1820). Odpowiedź na zagęszczone pytanie (1813);
6105 Barruel Augustin (1741—1820). Święte tajemnice Massonii sprofanowane; wyjątek z dzieł księdza ... Mémoire pour servir à l'Histoire du Jacobinisme (przez ks. Kar. Surowieckiego). Lwów (właściwie Warszawa), 1805,
6106 Barruel Stefan (Etienne). Zbiór krótki początków fizyki, 1816,
6107 Barska konfederacja
6108 Barsow Nikołaj Pawłowicz (1839—1889). Matieriały dla istoriko-gieograficzeskago słowaria Rosii sobrał i izdał ...I. Gieograficzeskij słowar russkoj ziemli. Wilno, Syrkin, 1865,
6109 Barsow Nikołaj Pawłowicz (1839—1889). Aleksandr Iwanowicz Nikitskij. Niekrołog. Warszawa, tip. Warsz. Ucz. Okr., 1886,
6110 Barsow Nikołaj Pawłowicz (1839—1889). Oczerki russkoj istoriczeskoj gieografii. Gieografija naczalnoj letopisi. Izsledowanije... bibliotiekaria imp. Warszawskago Uniwiersitieta. Warszawa, tip. Warszawskago Uczebnago Okruga, 1873,
6111 Barsow Nikołaj Pawłowicz (1839—1889). K piatisotletiju kulikowskoj bitwy (8 sientiabria 1380 goda.). Lekcyja czitannaja w piatisotletniuju godowszczinu jeja 8/20 sientiabria 1880 g. pri otkrytii kursa russkoj istorii w impieratorskom warszawskom Uniwiersitietie... Warszawa, tip. K. Kowalewskago, 1880,
6112 Barsow Nikołaj Pawłowicz (1839—1889). Szkoły w Polszy i Podolu w 1862 g. Tamże [Warszawa, tip. K. Kowalewskago], 1863,
6113 Barsow Nikołaj Pawłowicz (1839—1889). Szkoły na Wołyni i Podolii w 1862 g. Sanktpietierburg, 1863,
6114 Barsow Nikołaj Pawłowicz (1839—1889). Sławianskij wopros i jego otnoszenije k Rossii (poswiaszczajetsia druziam Sławianstwa). Wilno, druk. Syrkina, 1867,
6115 Barsow Nikołaj Pawłowicz (1839—1889). Bibliograficzeskaja zamietka. P. N. Batiuszkow „Chołmskaja Ruś" istoriczeskija sud'by russkago Zabużja. S. Pietierburg, 1887 (Ott. iz. Warsz. Dniewn. Nr. 218, 220, 222, 1887). Warszawa, tip. Warsz. Uczebn. Okr., 1887,
6116 Barszcz (nazwa),