Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
103370 Kosicz Andriej Iwanowicz (1833–1917). Putiewyja zamietki po Wołyni w 1885 godu. A. Kosicza. Tamże [Saratow, Tipografija Gubiernskago Prawlenija], 1890,
103371 Kosicz Andriej Iwanowicz (1833–1917).
103367 (Kosicki Wit Modest Watta). Uwiadomienie o Mod. W. Kosickim z zapowiedzią dzieła jego w 4 Tomach p. t. Nauka katolicka. Warszawa, 1833,
103368 (Kosicki Wit Modest Watta).
103362 Kosicki Wit Modest Watta (1791––1832). Prospekt dzieła pod tytułem: Obrona chrystianizmu przez X. Dyionizego Frays­sinous. Przekład ... (Warszawa, 1826),
103363 Kosicki Wit Modest Watta (1791––1832). Prospekt dzieła pod tytułem: Katechizm rzymski. (Warszawa, 1827),
103364 Kosicki Wit Modest Watta (1791––1832). Prospekt na dzieło: Nauki powszechne w sposób katechizmowy. (Warszawa, 1828),
103365 Kosicki Wit Modest Watta (1791––1832). Rozprawa o głowney zasadzie i pożytkach filozofii moralney przez ... wypracowana i po odbytych poprzedniczo Examinach w célu otrzymania stopnia doktora filozofii na publiczném Posiedzeniu świetnego wydziału filozoficznego Szkoły Główney Krakowskiey od szanownych gości uobecnioném przez niegoż czytana Dnia (...) Maia 1814. Kraków, nakł. autora, Druk. Akademicka, 1814,
103366 Kosicki Wit Modest Watta (1791––1832). De studio philosophiae moralis in Polonia meletemata historica quaedam sub rectoratu illustrissimi comitis Sebastiani Sierakowski, Praepositi Cath. Crac. Equitis Ord. S. Stanislai praeside Juliano Czermiński, Philosophiae Doctore, Historiae Professore ad disputationem publicam pro honore in philosophia obtinendo proposita per Vitum Modestum Vatta Kosicki. Cracoviae, Impensis Auctoris, Typis Academicis, MDCCCXIV (1814),
103352 Kosicki Ludwik (1793–1846). Bibliorum Polonicorum per editionem familias conspectus brevis (w Miscellanea Cracov., 1814, Fasc. I).
103353 Kosicki Ludwik (1793–1846). Odbicia drzeworytów. B. m. b. r. (Kraków, 1840),
103354 Kosicki Ludwik (1793–1846). Pochwała Piotra Tomickiego biskupa krakowskiego i podkanclerzego koronnego. (Odb. z Rocznika Towarzystwa Naukowego). Kraków, Druk. Akademii, 1820,
103355 Kosicki Ludwik (1793–1846). O początku władzy hetmanów. (Nadb. z: Popis Publiczny Szkół Przygłownych Krakowskich u S. Anny i u S. Barbary). Kraków, (druk. Macieja Dziedzickiego), 1818,
103356 Kosicki Ludwik (1793–1846). Rozprawa o heraldyce przez ... Profess. Lic. S. Anny. Kraków, Druk. Szkoły Głowney, 1828,
103357 Kosicki Ludwik (1793–1846). Urządzenie Instytutu założonego przez Szczepana Humberta z dołączeniem krótkiéj wiadomości o jego życiu. Kraków, Druk. Uniwersytecka, 1841,
103358 Kosicki Ludwik (1793–1846). Wiadomość historyczna o Kościele akademickim s. Anny w Krakowie. (Odb. z: Programma popisów publicznych uczniów obydwóch oddziałów Liceum Krakowskiego S. Anny i S. Barbary). Kraków, Druk. Akademicka, 1833,
103359 Kosicki Ludwik (1793–1846). Zadania na celnieysze reguły konstrukcyi do Tłómaczenia z Języka Polskiego na Łaciński. Kraków, druk. Macieja Dziedzickiego, 1821,
103360 Kosicki Ludwik (1793–1846). Zdanie sprawy z czynności Szkoły Wydziałowej i kursów przygotowawczych (w Programie Popisów Szkoły Wydział. Krak. i Techn., 1835),
103361 Kosicki Ludwik (1793–1846).
103351 Kosicki Klemens.
103341 Kosicki Jakub, woźny.
103340 Kosicki Franciszek.
103339 Kosicki F.
103338 Kosicki Eug.
103342 Kosicki (Koschützki, Koschützky, Koszucki, Koszutski, Koszycki) Karol (1788–1863). Kritische Beleuchtung der neuerdings in verschiedenen Schriften aufgestellten Ansichten und Behauptungen über die gedrückte Lage und ... Verschuldung unserer Landgüter und die Mittel dieselben zu beseitigen von C. von Koschützki auf Gross-Wilkowitz. Bressslau, 1837,
103343 Kosicki (Koschützki, Koschützky, Koszucki, Koszutski, Koszycki) Karol (1788–1863). Ueber unser Geld und Abgabenwesen. Opole?, 1825.
103344 Kosicki (Koschützki, Koschützky, Koszucki, Koszutski, Koszycki) Karol (1788–1863). Unser Geld und Abgabenwesen. Abhandlungen von C. v. Koschützki auf Gross-Wilkowitz. Auf's Neue herausgegeben von Eduard Pelz (Treumund Welp). Leipzig, in Commission des literarichen Museums, Druck und Papier von Fr. Vieweg und Sohn in Braunschweig, 1847,
103345 Kosicki (Koschützki, Koschützky, Koszucki, Koszutski, Koszycki) Karol (1788–1863). Vom Geldmangel und dessen Abhülfe im Allgemeinen und in besonderer Bezieh­ung auf den Preussischen Staat. Zur Beherzigung der gegenwärtigen Zeit geschrieben von C. v. Koschützki, auf Gross-Wilkowitz. Breslau, gedruckt mit Kupferschen Schriften, 1825,
103346 Kosicki (Koschützki, Koschützky, Koszucki, Koszutski, Koszycki) Karol (1788–1863). Hohe National-Versammlung! (Petycja w sprawie biernego prawa wyborczego, inc.: „Die Berathung und Ausarbeitung einer guten Gesetzgebung...“). B. m. b. r. (1848),
103347 Kosicki (Koschützki, Koschützky, Koszucki, Koszutski, Koszycki) Karol (1788–1863). Verhandlungen und authentische Aktenstücke betreffend die Sprachen-Frage in Preussisch-Oberschlesien aus den Jahren 1839 bis inclusive 1859. Zum Druck befördet durch C. von Koschützky. Tarnowitz O/S, Druck v. Reimann, (1859),