Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
64802 Gałęzowski Ksawery (1832—1907). Hygjena wzroku. Z dzieła D-ra Ks. Gałęzowskiego streścił Dr. Józef Starkman. Warszawa, skład główny w Księgarni Maurycego Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda Synów, 1889,
12568 Bykowski Piotr Jaxa (1823—1889). Gry w Karty dawniejsze i nowe, dokładne sposoby ich prowadzenia, poprzedzone krótką historyą kart. Ułożył: Stary Gracz. Warszawa, skład główny w Księgarni Maurycego Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda Synów, 1888,
50928 Karłowicz Jan Aleksander Ludwik (1836—1903). Poradnik dla zbierających rzeczy ludowe. Napisał Dr. ... Warszawa, Skład główny w Księgarni M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda, 1871,
65476 Gaume Jan Józef ks. (1802—1879). Znak Krzyża świętego w XIX wieku. Przez Ks. ...tłómaczenie z francuskiego przez Rolę z przedmową Ojca Prokopa (Leszczyńskiego). Warszawa, skład główny w Księgarni M. Glücksberga, druk. S. Orgelbranda Synów, 1873,
26977 Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław (1849—1919). Podania żmujdzkie. Zebrał i dosłownie spolszczył ... Cz. I—II. (Biblioteka Wisły wychodząca pod red. i nakł. Jana Karło wicza, t. XII—XIII). Warszawa, skład główny w Księgarni M. Arcta, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1894,
69810 Grabowski Bronisław (1841—1900). Kwestjonarjusz dla zbierających zwyczaje i pojęcia prawne u ludu po wsiach i miasteczkach ułożył... (Odb. z t. III Wisły). Warszawa, skład główny w Księgarni M. Arcta, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889,
46690 Holewiński Stefan. O kupnie gruntów, o oddawaniu gruntów w zastaw i o dzierżawie. Do użytku włościan napisał ... Warszawa, skład główny w Księgarni M. A. Wizbeka, druk. W. Dunina, 1898,
46048 Hiszpański Stanisław (1844—1899). Gawędy starego szewca. Serya pierwsza. Wydawnictwo na korzyść obucia dzieci na Kolonie letnie. (Odb. z Gazety Rzemieślniczej). Warszawa, skład główny w Księgarni M. A. Wizbeka, Druk. Towarzystwa Komandytowego St. J. Zaleski & Comp., 1895,
99471 Kondratowicz Sylweriusz (1858—1910). Fałsze życia. Powieść. Tom I—II. Warszawa, Skład główny w księgarni M. A. Wizbeka, druk. P Laskauera i W. Babickiego, 1898,
79717 Jasieńska-Jaworska Jadwiga z Ciecierskich (zm. 1930). Lilith. Poemat dramatyczny ofiarowany moim siostrom — tym, co żądają wdzięku i żeglowania u orła, a lotu silnego u łabędzia przez Jadwigę z Ciecierskich J... Warszawa, Skład Główny w Księgarni M. A. Wizbeka, druk. Emila Skiwskiego, 1896,
85272 Kalendarz Repetitorium. Kalendarz Repetitorium na rok 1883/4. Warszawa, skład główny w Księgarni Lesmana i Świszczowskiego, druk. Noskowskiego, 1883,
69817 Grabowski Bronisław (1841—1900). Drugi raz. Obrazek dramatyczny w 1-ym Akcie przez... Odznaczony drugą nagrodą na konkursie Teatru Amatorskiego Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Warszawa, skład główny w Księgarni Lesmana i Świszczowskiego, druk. Noskowskiego, 1883,
48126 Hryniewska Waleria. Niedobrani obrazek dramatyczny w dwu aktach. Warszawa, skład główny w Księgarni Lesmana i Swiszczowskiego, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
87242 Kalendarzyk kieszonkowy. Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1889. Z różnemi praktycznemi wskazówkami wydał S. Bukowiecki. Warszawa, skład główny w księgarni Krajowej, druk. Maryi Ziemkiewicz, (1888),
41725 Haffner Karol (właściwie: Schlachter Karol; 1804—1876). Kąpiel z krwi. Romans napisany przez ... tłomaczony z niemieckiego. Tom. I—III. Warszawa, skład główny w Księgarni Józefa Rosendorfa, druk. A. Przybylskiego, 1872,
84757 Kalendarz ilustrowany. Kalendarz illustrowany na rok zwyczajny 1870. Warszawa, skład główny w Księgarni Józefa Kaufmanna, druk. J. Goldmana, (1869),
68657 Głos (Proszę o). Proszę o Głos. Zbiór toastów wierszem i prozą oraz mów, zastosowanych do obchodów i uroczystości rodzinnych, wydarzeń okolicznościowych, zebrań towarzyskich itp. Warszawa, skład główny w księgarni Jana Fiszera, druk. S. Dębskiego w Łodzi, b. r. (data cenzury: XI 1898),
62645 Emmerich Anna Katarzyna (1774—1824). Życie Najświętszej Maryi Panny według widzeń siostry... zakonnicy PP. Augustyanek zebrane przez Klemensa Brentono (! zamiast: Brentano). Przekład z francuskiego. Warszawa, skład główny w Księgarni Jana Fiszera, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1899,
60850 Dziennik polytechniczny. Dziennik polytechniczny. (Dwumiesięcznik). Zbiór wiadomości z postępu: inżenierji, budownictwa, mechaniki i technologji. Wydawany przez B. Marczewskiego Inżeniera Kommunikacji, i W. Marczewskiego Inżeniera Drogi Żelaznej. Warszawa, skład główny w Księgarni J. Okońskiego, druk. Jana Psurskiego (od zesz. 4 r. 1862 druk. Karola Kowa lewskiego),
65571 Gawalewicz Marian (1852—1910). Znak zapytania. Kartka z dziejów młodego serca. Warszawa, skład główny w Księgarni J. Fiszera, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1900,
40672 Gomperz Henryk (ur. 1873). Krytyka hedonizmu. Przełożył z upoważnienia autora Antoni Krasnowolski. Wydawnictwo „Przeglądu Filozoficznego”. Warszawa, skład główny w Księgarni J. Fiszera, druk. J. Sikorskiego, 1900,
49788 Kamiński Mścisław (1839—1868). Kobieta, miłość i małżeństwo czyli zbiór zdań, myśli i epigrammatów najsławniejszych pisarzy, poetów i filozofów, o kobiecie, dziewicy, mężatce, przyjaciółce, oraz o miłości i małżeństwie. Zebrał i ułożył ... Dzieło pośmiertne, wydane przez pozostałą po nim wdowę. Warszawa, Skład główny w księgarni i składzie nut Maurycego Orgelbranda, Drukarnia S. Orgelbranda Synów, 1873,
99912 Konopaskowa Ap. O piękności kobiecej ze strony fizycznej i duchowej. Pogadanka przez Ap. Konopasek. Warszawa, skład główny w księgarni Hösika, Druk. Noskowskiego, 1887,
44183 Hempel Jan ks. (zmartwychwstaniec; 1843—1881). Stanowisko pracy w rozwoju społecznym przez ... oraz Dodatek. Warszawa, skład Główny w Księgarni Gustawa Sennewalda, druk. J. Ungra, 1868,
67947 Gliński Kazimierz (1850—1920). Dwie moce. Tragedya piastowska 1079 rok. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa; Kraków, Księgarnia Gebethnera i Spółki, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900,
84874 Kalendarz. Kalendarz na rok zwyczajny 1882. Kolęda dla gospodyń przez Autorkę 365 obiadów. Rok siódmy. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, w Galicji w Księgarni Gubrynowicza i Szmidta, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, (1881),
84871 Kalendarz. Kalendarz na rok 1879. Kolęda dla gospodyń przez Autorkę 365 obiadów. Rok czwarty. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, w Galicji skład wszystkich dzieł autorki 365 obiadów w Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, (1878),
45087 Heurich Jan (1834—1887). Przewodnik dla cieśli, obejmujący cały zakres ciesielstwa. Z 299 drzeworytami w tekscie. Podług najlepszych dzieł obcych, z zastosowaniem się do potrzeb i zwyczajów krajowych, ułożył ..., Budowniczy wolno-praktykujący. (Biblioteka Rzemieślnika Polskiego). Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, w Drukarni Gazety Polskiej, 1871,
95073 Kłopotowska Anna. Jeszcze rymy! Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Spółka, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1899,
49863 Kamocka Józefa (1830—1897). Teoryja Stylu Polskiego napisana przez ... b. Nauczycielkę Gimnazyjum Żeńskiego i Wyższych Zakładów Naukowych w Warszawie. Warszawa, Skład Główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, Drukarnia Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, 1875,