Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
5883 Barański Antoni (ten sam co wyżej?),
5884 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Anleitung zur Viehund Fleischbeschau, für Stadt- und Bezirksärzte, Thierärzte, Sanitätsbeamte, sowie besonders zum Gebrauche für Physikats-Candidaten, von ... Wien, Urban & Schwarzenberg, 1880,
5885 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Chów koni, poprzedzony wykładem ogólnych zasad hodowli zwierząt gospodarskich, z 21 rycinami najcelniejszych ras koni mianowicie krajowych, przez Jul. Kossaka, Część I i II . Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883,
5886 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Geschichte der Thierzucht und Thiermedicin im Alterthum. Wien, Braumüller, 1886,
5887 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Gruda z brahy, podręczniki gospodarskie nr. 1. (Odb. z Rolnika). Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1886,
5888 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Handbuch sämmtlicher Veterinärgesetze und Verordnungen, die in Oesterreich-Ungarn und Bosnien giltig sind. Wien, Manz, 1884,
5889 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Historya bydła krajowego, zesz. I. Badania dotyczące ras i hodowli bydła w ubiegłych wiekach. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, 1887,
5890 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Konie gospodarskie ich wychów i utrzymanie. (Wydawnictwo Macierzy polskiej, książeczka 48). Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1890,
5891 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Leitfaden der Veterinär-Polizei für Stadtund Bezirksärzte, Thierärzte, Sanitäts-Beamte, sowie fur Physikats-Candidaten. Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 1881,
5892 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Oszustwa w handlu końmi. (Odb. z Opiekuna zwierząt 1883 r.). Warszawa, druk. Kowalewskiego, 1882,
5893 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Mały podręcznik weterynaryi, wyd. 2gie, dzieło subwencyonowane przez c. k. ministeryum rolnictwa i c. k. gal. Towarzystwo gospodarskie. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Pillera i Sp., 1888,
5894 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Thierproduction, I Theil: Naturgeschichte und Racenlehre der Hausthiere. Wien, M. Perles, 1890,
5895 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Die Zähmung unserer Hausthiere (Vorträge fur Thierärzte, VI Serie, Heft 9 u. 10). Leipzig, Dege, 1884,
5896 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Die vorgeschichtliche Zeit im Lichte der Hausthiercultur. Wien, M. Perles, 1897,
5897 Barański Antoni dr prof. (1850—1915). Żywienie bydła. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Pillera i Sp., 1889,
5898 Barański Antoni dr prof. (1850—1915).
5899 Barański Franciszek (ok. 1840—1881). Elementarz według nowej metody z abecadłem ruchomem i wizerunkami królów polskich. Żytomierz, druk. A. Kwiatkowskiego, nakł. Budkiewicza, 1860,
5900 Barański Franciszek (ok. 1840—1881). Kaligrafia polska, podająca łatwy sposób nauczenia się w krótkim czasie pisać po polsku, poprzedzona początkowemi wiadomościami gramatyki, ułożył... Żytomierz, nakł. Kon. Budkiewicza, druk. A. Kwiatkowskiego, 1860,
5901 Barański Franciszek (ok. 1840—1881). Koleżeństwo szkolne, dramat w 5 aktach. Żytomierz, K. Budkiewicz, druk. A. Kwiatkowskiego i Komp., 1860,
5902 Barański Franciszek. W dzień Bożego Narodzenia: Kolendy, cz. I słowa, cz. II muzyka. Lwów, nakł. Księgarni polskiej, Druk. Narodowa w Krakowie, (1898),
5903 Barański Franciszek. Jeszcze Polska nie zginęła, pieśni patryotyczne i narodowe. Lwów, nakł. Księgarni polskiej, druk. Pillera i Sp., 1893,
5904 Barański Franciszek. Kto kocha, ten karci, obrazek dramatyczny, z francuskiego. (Biblioteczka teatralna dla dzieci i młodzieży, nr. 4). Lwów, nakł. H. Altenberga, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1892,
5905 Barański Franciszek. Monologi dla młodzieży. (Biblioteczka dla dzieci i młodzieży ku rozrywce i nauce, książeczka XXIX). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, 1897,
5906 Barański Franciszek. Sen o Wiśle, obrazek sceniczny ze śpiewkami w jednej odsłonie. Lwów, nakł. redakcyi Małego świata, Księgarnia polska, druk. Dziennika Polskiego, 1900,
5907 Barański Franciszek. Śpiewnik sokoli. Kraków i Podgórze, nakł. W. Poturalskiego, druk. A. Koziańskiego, 1896,
5908 Barański Franciszek. Wesele lalki, komedyjka w 1 akcie. (Biblioteczka teatralna dla dzieci i młodzieży, nr. 6). Lwów, nakł. H. Altenberga, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1899,
5909 Barański Franciszek.
5910 Barański Jan. Uwagi nad projektem czteromilionowej a względnie trzech-milionowej pożyczki miasta Lwowa. Lwów, nakł. autora, Druk. Ludowa, 1882,
5911 Barański Józef,
5912 Barański Karol,