Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
94704 Klonowski Teofil Tomasz (1805—1876). Kopciuszek dla grzecznych dzieci, przez Teofila Kl. z Bydgoszczy. Poznań, nakł. Józefa Jolowicza, 1868,
94703 Klonowski Teofil Tomasz (1805—1876). Nowy Kancyonał polski czyli Zbiór pieśni z melodyjami w Kościele polskim rzymsko-katolickim od najdawniejszych czasów używanych; uskuteczniony przez... b. Nauczyciela przy Król. Katol. naucz. Seminaryum w Poznaniu. Wydanie drugie. Poznań, nakł. i druk. Drukarni Merzbacha 1877,
94702 Klonowski Stanisław Wojciech ks. Pamięć zbawienna, czyli Uwagi nad czterema rzeczami ostatecznemi, z dodatkiem nauki o nabozeństwie do N. M. Panny, kilku historyj budujących, i zdań trafnych. Z francuskiego na język polski przełożył X. S. W. K. P. K. Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1845,
94701 Klonowski Stanisław.
94700 Klonowski St. T.
9470 Botanika.
947 Aigner Piotr (zm. 1841). Krótka nauka o pikach i kosach, przez obywatela... 1794 roku. Warszawa, w Druk. Rządowey Nro 617, 1831,
94699 Klonowski Romuald (1816—1871).
94698 Klonowski Piotr. Dissertatio Inauguralis chirurgico-practica de paracentesi abdominis quam in Caesarea Litterarum Universitate Vilnensi ad consequenda doctoris medicinae iura et honores publico medicorum iudicio submittit... Samogita Medicinae Magister Seminarii medici sumptibus Caesareis stabiliti ornatique Alumnus. Anno CIƆIƆCCCXXIII (1823), Die 30. Iunii. Vilnae, Typis Basilianis, (1823),
94697 Klonowski Florian ks. (zm. 1893).
94696 Klonowski, kapitan.
94695 Klonowicz Sebastian Acern.
94694 Klonowicz Fabian Sebastian.
94693 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602).
94692 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602). Ziemie Czerwonej Rusi. (Roxolania). Przekład Ludwika Kondratowicza. (Biblioteka powszechna nr 17). Złoczów, nakł. i druk. O. Zukerkandla i Syna, Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Poznań, A. Cybulski, b. r. (1891),
94691 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602). Worek Judaszów to jest złe nabycie majętności. (Biblioteka Mrówki. 116—117). Lwów, nakł. Księgarni polskiej, I Związkowa Drukarnia, b. r. (1881),
94690 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602). Roxolania (Berolini, 1857);
9469 Botanika. Botanika treściwie zebrana do użytku kształcącéj się młodzieży płci obojej, z wielu drzeworytami w tekście. Warszawa, druk. A. Ginsa, 1865,
94689 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602). Pisma poetyczne polskie... Zeszytów trzy. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka polska nr 25—27, ogólnego zbioru nr 145—147). Kraków, nakł. wydawnictwa Biblioteki Polskiej, druk. Drukarni Czasu, główny skład dla Królestwa polskiego i Cesarstwa rosyjskiego w księgarni Gustawa Gebethnera i Spółki w Warszawie, 1858,
94688 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602). Pamiętnik Książąt i Królów polskich przez... Lwów, nakł. i druk. Franciszka Galińskiego, 1849,
94687 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602). Gorais, Poemat ... Wykryty w Bibliotece Ordynacyi Zamojskiéj, i poraz pierwszy wydany, jako też dopiskami opatrzony i dokumentami pomnożony przez Dra Władysława Okęckiego b. prof. b. Szkoły Głównéj Warszaw. Warszawa, druk. Józefa Bergera, 1875,
94686 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602). Fortuna czyli Odmiana szczęścia przez losy wierszem wypadająca (Warszawa, 1801, 1822) nie jest pióra Klonowica, autorem jest przypuszczalnie Seweryn Bączalski (obacz).
94685 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602). Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą i inszemi rzekami do niej wpadającemi. (Biblioteka Mrówki, t. 79). Lwów, nakł. Księgarni Polskiej, druk. Gaz. Narod. J. Dobrzańskiego i K. Gromana (tak na karcie tytułowej, na okładce: druk. I Związkowej Drukarni), 1880,
94684 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602). Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i inszemi rzekami do niej przypadającemi Sebastyjana Fabijana Klonowicza z Sulmierzyc. Wydanie Stanisława Węclewskiego nauczyciela wyższego przy królewskiem Gimnazyjum katolickiem w Chełmnie. Chełmno, nakł. i druk. Józefa Gółkowskiego, 1862,
94683 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602). Flis albo spuszczanie statków do Gdańska i nauka żeglarska. Przez Sebastjana Acerna Klonowicza. Warszawa, Drukarnia przy ulicy Leszno No 660, 1830,
94682 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602). Flis to iest: Spuszczanie statków Wisłą y inszemi rzekami do niey przypadaiącemi,... z Sulmierzyc. Drukował (niegdyś) Sebastyan Sternacki. Na nowo wydrukowany Kosztem Xięgarni Wedelskiey w Gdańsku, 1829,
94681 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602). Dzieła Fabiana Sebastyana Klonowicza. Z popiersiem autora. Tomik I—II. (Biblioteka kieszonkowa klassyków polskich wydana przez Jana Nep. Bobrowicza, t. XXII— XXIII). Lipsk, wyd. nowe J. N. Bobrowicza, druk. Breitkopfa et Haertela, 1836,
94680 Klonowic Sebastian Fabian (ur. ok. 1545, zm. 1602). Dzieła Fabiana Sebastiana Klonowicza. Tom I—II. z popiersiem Autora. Kraków, nakł. i druk. Józefa Czecha, 1829,
9468 Botanik,
94679 Klondike.