Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
104564 Bérengier Théophile.
104563 Bérengier Théophile. Les martyrs uniates en Pologne. Récits des dernières persécutions russes publiés d'après des documents originaux par le R. P. dom ... moine bénédictin de la congrégation de France. Poitiers, Henri Oudin, libr. éditeur, Paris, Victor Palmé, typ. de Henri Oudin, 1868,
104562 Berendt Gottlieb dr (1836—1920). Nachtrag zu den Pommerellischen Gesichtsurnen von... Professor an der Univ. in Berlin. Mit 5 Tafeln in Steindruck und 1 Holzschnitt, sowie einen Verzeichniss sämmtlicher bisher gefundener und beschriebener Gesichtsurnen. Inhalt Verzeichniss beider Abhandlungen am Schluss. Separatabdruck aus den Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft. 18 Jahrgang. Königsberg, Druck der Universitäts- Buch- und Stein-Druckerei von E. J. Dalkowski, 1878,
104561 Berendt Gottlieb dr (1836—1920). Die Pommerellischen Gesichtsurnen von... Mit 6 Tafeln in Steindruck. Separatabdruck aus den Schriften der Königl. physikalisch-ökonomischen Gesellschaft. Königsberg, in Commission bei W. Koch, 1872,
104560 Berends Ludwik,
104559 Berends Johann Bernhard Jacob (1769— 1823). Dissertatio de dubio plicae polonicae inter morbos loco. Frankfurt, 1801,
104558 Berends Adolf Rudolf (dr med., zm. 1839). De tumoribus cysticis. Dissertatio inauguralis chirurgica, quam... publico Medicorum judicio submittit... Vilnae, typis Zymelii, 1827,
104557 Berends Adolf Rudolf (dr med., zm. 1839). Busko i źródło mineralne pod niem znajdujące się opisał... Warszawa, druk. J. Węckiego, Aug. Eman. Glücksberg, 1834,
104556 Berek P. O.,
104555 Berek Joselewicz (1764—1809),
104554 Beregowicz B. (ksiądz, kanon. żytomierski). Wykład epistołów czyli listów apostolskich. Tom IIgi. Kijów, druk Uniwers., 1862,
104553 Beregowicz B. (ksiądz, kanon. żytomierski). Nauki parafialne krótkie i proste na niedziele całego roku, czerpane z kaznodziei francuzkich i polskich. Kijów, druk. Uniwersyt. (J. Zawadzkiego), 1852,
104552 Berecci Bartolomeo (zm. 1537),
104551 Berdyczowska. Berdyczowska Najśw. Panna Maria,
104550 Berdyczów,
104549 Berdau Feliks prof. (1826—1888).
104548 Berdau Feliks prof. (1826—1888). Wycieczka botaniczna w Tatry odbyta w r. 1854. (Odbitka z Biblioteki Warsz.). Warszawa, 1855,
104547 Berdau Feliks prof. (1826—1888). Sporysz, jego budowa, sposób rozwoju i wpływ na organizm zwierzęcy opisał... Z tablicami kolorowanemi. Odbitka z Wiadomości Farmaceutycznych Nr. 1. Warszawa, Wł. Dębski, 1880,
104546 Berdau Feliks prof. (1826—1888). Liszajniki izsledowannyje do sich por w obłasti Warszawskago uczebnago Okruga s ukazanijem na morfołogiju i fizjołogiju liszajnikow woobszcze. Warszawa, w tipogr. K. Kowalewskago, 1876,
104545 Berdau Feliks prof. (1826—1888). Grzyby krajowe trujące, z rysunkami anatomicznymi oraz tablicą chromolitograficzną. Warszawa, nakł. F. Kasprzykie wicza, druk. A. Pajewskiego, 1889,
104544 Berdau Feliks prof. (1826—1888). Grzyby trujące krajowe. Wyd. Towarz. farmaceutycznego warszawskiego. Warszawa, litogr. F. Kasprzykiewicza, rysował W. Walkiewicz, 1881,
104543 Berdau Feliks prof. (1826—1888). Flora Tatrów (rękopis). Warszawa, druk. u Bergera rozpoczęty 1862.
104542 Berdau Feliks prof. (1826—1888). Flora Tatr, Pienin i Beskidu zachodniego. Warszawa, wydanie Kasy im. Mianowskiego, E. Wende i Sp., druk. J. Filipowicza (J. Bergera), 1890,
104541 Berdau Feliks prof. (1826—1888). Flora okolic Krakowa, czyli wyliczenie roślin w W. Ks. Krakowskiem oraz w przyległych częściach obwodów Wadowickiego i Bocheńskiego, jako też w dolinie Ojcowskiej dziko-rosnących (obok tytuł łaciński). Kraków, druk. Uniwers., 1859,
104540 Berdau Feliks prof. (1826—1888). Botanika leśna, podług kursu wykładowego w instytucie rolniczo-leśnym w Nowej Aleksandryi (Puławach) spisana i wydana staraniem b. uczniów. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Filipowicza (J. Bergera), 1890,
104539 Berda Iw. (z Bił.). Niedziela dniem odpoczynku dla ludzi i zwierząt. Lwów, druk. E. Winiarza, 1878,
104538 Berchratskyj Iwan,
104537 Berchoux (de) Józef (1765—1839),
104536 Berchmans Jan Św.,
104535 Berchhoff Jan Gothard,