Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
21251 Czasopisma. Wiadomości Gubernskie. Wiadomości Gubernskie,
21250 Czasopisma. Wiadomości Farmaceutyczne. Wiadomości Farmaceutyczne. Warszawa, 1874—1939.
95116 Kłossowski Ludwik. Wiadomości dla chorych potrzebujących Kuracyi Wodami Ciechocińskiemi. Włocławek, druk. Teodora Buchholtza, 1852,
21246 Czasopisma. Wiadomości Cudzoziemskie. Wiadomości Cudzoziemskie. Wilno, 1761—1763;
21245 Czasopisma. Wiadomości Brukowe. Wiadomości Brukowe. (Tygodnik). Wilno, 1816—1822.
82830 Jucewicz Ludwik Adam ks. (ur. 1810 lub 1813, zm. 1846). Wiadomości biograficzne i literackie o uczonych Żmudzinach, jako téż i o tych, którzy z innych prowincyj będąc rodem, znacznie się przyczynili do oświecenia na Żmudzi.
21241 Czasopisma. Wiadomości Bibliograficzne. Wiadomości Bibliograficzne. (Miesięcznik). Petersburg, 1898—1899.
21242 Czasopisma. Wiadomości Bibliograficzne. Wiadomości Bibliograficzne. Warszawa, 1867—1869.
21243 Czasopisma. Wiadomości Bibliograficzne. Wiadomości Bibliograficzne, podawane przez Księg. i Skład Nut. Muzycznych Gebethnera i Wolffa w Warszawie. Nr 1 —7. Od października 1871 do września 1872.
21244 Czasopisma. Wiadomości Bibliograficzne Warszawskie. Wiadomości Bibliograficzne Warszawskie. (Miesięcznik). Warszawa, 1882—1886.
15695 Chyliczkowski Jan (referendarz stanu). Wiadomości bibliograficzne polskie umieszczone w Dzienniku Warszawskim 1825, t. 2, str. 355—366. Dalszy ciąg tamże, 1826, t. 3, str. 101—106. Ciąg dalszy tamże, 1827, t. 9, str. 247—263. Ciąg dalszy tamże, 1827, t. 10, str. 60—86. Ciąg dalszy tamże, 1829, t. 16, str. 170—192. Dokończenie tamże, t. 17, str. 17—35.
88668 Katalogi. Gebethner Gustaw i Wolff Robert. Wiadomości bibliograficzne podawane przez księgarnię i skład Nut Muzycznych Gebethnera i Wolffa w Warszawie. Nr 1. Rok 1869 — Nr 7. Rok 1872. Warszawa, druk. Gazety Polskiej, (nr 6: druk. Józefa Bergera, nr 7: druk. Kurjera Warszawskiego),
65980 Gebethner Gustaw (1831—1901) i Spółka. Wiadomości bibliograficzne podawane przez Księgarnię i Skład Nut Muzycznych Gebethnera i Wolffa w Warszawie. Krakowskie Przedmieście Nr. 415 Pałac Hr. Potockiego. Nr. 1. Rok 1869 — Nr 6. od Kwietnia do końca Września 1871. (Warszawa), druk. Gazety Polskiej (nr 6: druk. Józefa Bergera), (1870—1871),
21240 Czasopisma. Wiadomości Artystyczne. Wiadomości Artystyczne. Pismo poświęcone muzyce, teatrowi, literaturze i sztuce. (Co 10 dni). Lwów, 1897—1901.
21239 Czasopisma. Wiadomości Archeologiczne. Wiadomości Archeologiczne. Warszawa. 1873—1882.
8323 Bogdański Józef. Wiadomości ad curandam haecticam intestinorum intemperiem, quae naturaliter flatuum procreatrix est: ad digestionem ventriculi laesam corrigendam, quae in ratione longae vitae consistit; i jeszcze inne ciekawości profilaktycznych zamiarów autora tyczące się, wydane Baglivo adjuvante. Kalisz, 1804,
96961 Kojsiewicz (Koisiewicz) Ferdynand (1801—1874). Wiadomośc historyczna o przywilejach królewskich i bullach papiézkich, obejmujących prawa, swobody i różne nadania Akademii Krakowskiej, odczytał ... O. P. D. Professor Prawa natury i Umiejętności politycznych, Sekretarz Towarzystwa Nauk. Krak. z Uniwersytetem Jagiellońs. połączonego na posiedzeniu publiczném tegoż Towarzystwa Naukowego dnia 8 Czerwca 1846 r. (Odb. z t. III Rocznika Towarzystwa Naukowego Krak.). Kraków, Druk. Uniwersytecka, 1847,
96214 Kochemens (z Kochem) Marcin ks. (Martin von Cochem; 1634—1712). Wgo X. Marcina z Kochem Kapucyna Wykład ofiary Mszy św. Przetłumaczył z oryginału za upoważnieniem wydawcy Tytus Daszkiewicz. Wszelkie przedruki prawnie poszukiwane będą. Poznań, nakł. księgarza Tytusa Daszkiewicza, druk. T. H. Daszkiewicza, 1876,
31571 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Sobolewski. Wg informacji w I wyd. Bibl. Pol. (t. I 1872, str. 360) napisał libretto w jęz. ang. do opery Kazimierz Pułaski.
84263 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Węzeł małżeński, czyli Pożycie w tym stanie, wolne tłóm. E. W. Kainki. Wrocław, 1834,
13294 Cazalis Henry (1840—1909). Węzeł gordyjski. Kom. w 5 akt. Nap. Jean Lahor. Kraków, Gebethner i Sp., 1893.
29158 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kirszrot Prawnicki Józef (pseud. Labor; 1842—1906). Węzeł gordyjski. Kom. w 5 a.
52968 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Cazalis Henryk (pseud. Jean Lahor; 1840—1909). Węzeł gordyjski. Kom. w 5 a.
54101 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Gille Filip (1830—1901). Węglarze. Opt. w 1 a. Muz. J. Costa.
55764 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Pelletier-Volméranges Benedykt (1756—1824). Węglarz. Kom. w 3 a.
69261 Gostkowski Roman (prof. Politechniki Lwowskiej; 1837—1912). Węgiel kamienny, czy gaz opałowy. Wykład p.... na zgromadzeniu tygodniowem dnia 21. kwietnia 1883. (Odb. z Czasopisma Technicznego). Lwów, nakł. Towarzystwa Politechnicznego, I Związkowa Drukarnia, 1883,
39496 Gniatczyński J. Węgiel jako źródło bogactwa przez J. G. (Zbiór popularnych wykładów dla przemysłowców polskich wydawany staraniem Dr. Teodora Jarnatowskiego, Stanisława Knapowskiego i Dr. Romana Szymańskiego. II). Poznań, nakł. i czcionkami Drukarni Narodowej, 1888,
59729 Dyakowski Bohdan (1864—1940). Wędrówki zwierząt i roślin przez... Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1900,
108117 Kowalski Stanisław (I), autor książek popularnych, młodzieżowych i religijnych. Wędrówki studenta czyli serce i praca, człeka zbogaca. Napisał ... Sambor, nakł. Jana Rosenheima, Lwów, w księgarni H. W. Kallenbacha, druk. E. Winiarza we Lwowie, 1853,
99449 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Wędrówki po moich niegdyś okolicach. Wspomnienia, studia historyczne i obyczajowe, przez Władysława Syrokomlę. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1853 (na okładce: 1854),