Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
104594 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883). Jego Sijatielstwu grafu Fiedoru Fiedorowiczu Biergu w dień 601etniago jubileja 26 ijunia 1872. Warszawa, Tip. Warsz. Uczebn. Okruga, 1872.
104593 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883). Bibliotieka inostran. poezii. Pieriewody i podrażanija N. Bierga. Izd. N. Gierbiela. Wyp. 1-yj. St. Pietierburg, tip. A. Kulisza, 1860,
104592 Berg Julian. Podręcznik dla samouków do nauki robót na maszynach pończoszniczych. Oprac, ułoż. i wyd. przez... Warszawa, druk. W. Kantza, 1897,
104591 Berg J. Die Geschichte der schwersten Prüfungszeit der evangelischen Kirche Schlesiens und der Oberlausitz d. i. der Zeit von Einführung der Reformation bis zur Besitznahme Schlesiens durch König Friedrich d. Gr. Ein Beitrag zu Erklärung... Jauer, nakł. autora, Opitzsche Buchdruckerei (H. Vaillant), 1857,
104590 Berg J. Abriss (Kurzer) der schlesischen Kirchen-Geschichte, vornämlich fur schlesische und oberlausitzsche Unterrichts Anstalten, ausgearbeitet von... Pfarrer der Gemeinde Langhelwigsdorf, Diöcese Bolkenhain. Im Selbstverlage des Verfassers. Bolkenhain, In Commission bei C. Schulbert, gedruckt bei J. Ulbrig, 1857,
104589 Berg Georgius Dominicus (ur. 1798). De natura peccati originalis. Dissertatio theologica quam Rev. Cath. Theol. ordinis auctoritate ad professionem in eodem ordine in Univers. Litter. Vratisl. rite suscipiendam die (XII) Julii 1834 publice defendet... (Oponenci: Fr. Bittner, Emil Ogieński, Rob. Jaensch). Vratislaviae, typ. Univers., 1834,
104588 Berg E.
104587 Berg E. Kilka słów wyrzeczonych przy otwarciu hebrajskiéj element. szkoły w Łodzi, d. 15 (27) kwiet. 1865, przez... dyrekt. łodzkiéj nauk. dyrekcyi. Tłumaczenie z niemieckiego. Warszawa, druk. Gazety Polskiej, 1868,
104586 Berg E. Repetitorium d. Lit. üb. d. Mineral., Geol., Paläontol., Bergu. Hüttenk. Russlands bis z. Schluss d. 18 Jahrh. Petersb., 1862,
104585 Berg E. Ueber den Jassak, oder den Fell-Tribut der nomadisirenden Volksstämme Sibiriens,
104584 Berg Aleks. Judenhyänen vor dem Strafgericht zu Lemberg, ein bestätig. Nachtrag zu seiner Schrift Judenbordelle. Berlin, G. A. Dewald, 1893,
104583 Berg-Hüttenmann. Berg-Hüttenmann (Oberschlesischer). Królewska Huta, 1887.
104582 Berezyny (znad) Jan,
104581 (Berezyna).
104580 (Berezyna). Panorama. Rückzug Napoleons I von Moskau im Jahre 1812, gemalt von Julian Fałat u. A(dalbert) v. Kossak. Berlin,
104579 Berezwek,
104578 (Berezowski W.). Podziękowanie W. Berezowskiemu wysłużonemu Doktorowi medycyny, obywatelowi Galicyi i Królestwa Polskiego z powodu wyratowania z niebespieczney choroby JW. Franciszka Węgleńskiego Ministra Sprawiedliwości Królestwa Polskiego Kawalera Orderu S. Stanisława I klassy, złożone przez tegoż przyjaciół i członków Wydziału Sprawiedliwości (z datą: Warszawa dnia 3 Maia 1820). B. m. dr. i r. (Warszawa, 1820),
104577 Berezowski Piotr Paweł,
104576 Berezowski Mikołaj,
104575 Berezowski Cyprian,
104574 Berezowski Antoni (1847— ok. 1916),
104573 Berezowski. Resztki z pozostałych prac zgasłego Przyjaciela. Ziomkom ofiarowane. Kraków, czcionk. Druk. Uniw. Jag., 1869,
104572 Berezow,
104571 Bereszyd,
104570 Beresteczko,
104569 Berent Wacław (1873—1940).
104568 Berent Wacław (1873—1940). Fachowiec, powieść spółczesna. Warszawa, nakł-T. Paprockiego i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1895,
104567 Berent T. i Adolph J. Fabryka maszyn i wyrobów żelaznych T. Berent i J. Adolph w Warszawie. Warszawa, druk. A. Ginsa, 1883,
104566 Berent,
104565 Berenika,