Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
97699 Kołaczkowski Julian (1837—1889). Wiadomości o fabrykach i rękodziełach w dawnej Polsce przez ... (Odb. z Przeglądu Bibliograficzno-Archeologicznego). Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1881,
49782 Kamiński Michał ks. Wiadomości o cudownym obrazie Najśw. Maryi Panny w kościele parafialnym w Rudkach. Zebrał i wydał ... proboszcz rudecki. Lwów, nakł. autora, Drukarnia Ludowa, 1879,
96646 Kohl Fryderyk. Wiadomości o apparacie dystylacyjnym Kufahla czyli nowy sposob wyrabiania wodek bez ognia i pary, bezpośrednio ze zacieru zimnego, zapewniający wyższy wydatek, czysty wyrób i oszczędność materyałów palnych. Z rysunkiem apparatu opisane tymczasowie przez ... urządzającego gorzelnie. Warszawa, Druk. pod firmą Maxymiliana Chmielewskiego, 1843,
21269 Czasopisma. Wiadomości Numizmatyczno-archeologiczne. Wiadomości Numizmatyczno-archeologiczne, kwartalnik Towarzystwa Numizm. Krakowskiego. Kraków, 1889—1902.
45432 Hildebrandt Augustyn ks. Wiadomości niektóre o dawniejszym archidyakonacie pomorskim a teraz znacznéj części dyecezyi Chełmińskiéj podane przez X. ... Czysty dochód przeznacza się dla bractwa św. Bonifacego i św. Wojciecha. Pelplin, własnym nakładem, czcionkami A. W. Kafemana w Gdańsku, 1862, {czysty dochód przeznacza się dla bractwa św. Bonifacego i św. Wojciecha; wydanie drugie. Pelplin, własnym nakładem, czcionkami A. W. Kafemana w Gdańsku, 1865, Czysty dochód przeznacza się dla bractwa św. Bonifacego i św. Wojciecha. Wydanie trzecie. Pelplin, własnym nakładem, czcionkami H. F. Boeniga w Gdańsku, 1866,}
21267 Czasopisma. Wiadomości Narodowe. Wiadomości Narodowe. 1864..
21266 Czasopisma. Wiadomości Najpożyteczniejsze i Najciekawsze. Wiadomości Najpożyteczniejsze i Najciekawsze ze stu gazet i pism w różnych językach wydawanych, 1886;
21265 Czasopisma. Wiadomości Najciekawsze. Wiadomości Najciekawsze. B. m., 1823.
21263 Czasopisma. Wiadomości Misyjne. Wiadomości Misyjne. (Miesięcznik). Detroit Mich., ok. 1891—1934(?)
21264 Czasopisma. Wiadomości Misyjne. Wiadomości Misyjne. Wrocław, 1888.
39378 Gazetka. Wiadomości miejscowe i zagraniczne. (Dziennik). Kraków, redaktor J. Łepkowski, druk. Drukarni Uniwersyteckiej, 1848 (nr 1 z 7 VII — nr 5 z 12 VII),
21262 Czasopisma. Wiadomości Matematyczne. Wiadomości Matematyczne. Warszawa, 1897—1939.
69869 Grabowski German ks. (ur. 1836). Wiadomości liturgiczne niezbędne dla organistów i zakrystyanów przez Ks.... Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1895,
21260 Czasopisma. Wiadomości Literackie. Wiadomości Literackie. (Dodatek do Kuriera Litewskiego. Tygodnik, potem miesięcznik). Wilno. 1760—1763.
21259 Czasopisma. Wiadomości Lekarskie. Wiadomości Lekarskie. (Miesięcznik). Lwów, 1887—1890.
89845 Katalogi. Merzbach Samuel Henryk (1798—1874). Wiadomości księgarskie. Od wydawcy dzieł: ... (Warszawa), druk. Aleksandra Lewińskiego, (1870),
21258 Czasopisma. Wiadomości Krajowe i Emigracyjne. Wiadomości Krajowe i Emigracyjne. Pismo historyczne i literackie. (Co 10 dni). Paryż, 1837. (Kontynuacja Rocznika Emigracji Polskiej, przekształcone w Młodą Polskę).
21257 Czasopisma. Wiadomości Kościelne. Wiadomości Kościelne (razem z Bonus Pastor). Lwów, 1873—1882.
21256 Czasopisma. Wiadomości Kolejowe. Wiadomości Kolejowe. Warszawa, ?—1900 (i dalej?).
21255 Czasopisma. Wiadomości Katolickie. Wiadomości Katolickie. (Wydawane razem z Bonus Pastor). Lwów 1883—1890.
80670 Jażdżewski Władysław (1835—1895). Wiadomości i uwagi o malowanych naczyniach grobowych, znalezionych w W. Ks. Poznańskiem przez ... (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii krajowéj, tom IV, dział I). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1880,
21278 Czasopisma. Wiadomości i Rozporządzenia. Wiadomości i Rozporządzenia Policji Narodowej. Warszawa, 1863—1864.
12964 Campe (Kampe) Joachim Henryk (1746—1818). Wiadomości i prawidła dla młodzieży bez doświadczenia wychodzącej na świat i sposobiącej się do różnych powołań w spółeczności. Krótki wyjątek z Teofrona przez ... przekładał Józ. Bychowiec, były kap. W. P. Wilno, druk. Misjonarzy,1821,
46167 Hockenbeck Heinrich i Ciesielski Michał ks. Wiadomości historyczno-statystyczne o parafii katolickiej w Wągrowcu ... zebrane przez H. H. i Ks.M. C. Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego,, 1881,
47869 Hoszowski Konstanty Moroz (1805—1884). Wiadomości historyczno-prawnicze w przedmiocie rzeczy mennicznéj w dawnéj Polsce. Wyjątek z dzieła O monecie, zakładach mennicznych i operacyach czyli środkach finansowych w dawnéj Polsce na pa miątkę pięciusetletniéj rocznicy założenia Akademii Krakowskiéj wypracowanego przez ... P. O. D. Senatora byłéj Rzeczypospolitéj Krakowskiej, Prezesa Rady ogólnej Towarzystwa Dobroczynności, Członka C. K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. (Odb. z t. XXXII Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego). Kraków, w komisie Fr. Grzybowskiego, druk. Uniwers. Jag., 1864,
59860 Dydyński Józef ks. (1819—1897). Wiadomości historyczne o mieście Kłecku. Zebrał... Na dochód Ochronki w Gnieźnie. Gniezno, druk. J. B. Langego, 1858,
25014 Diehl Edmund. Wiadomości historyczne o cmentarzu ewangielicko-reformowanym w Warszawie. Warszawa, druk. Aleksandra Ginsa, 1893,
21254 Czasopisma. Wiadomości Historyczne i Literackie. Wiadomości Historyczne i Literackie. Paryż, 1838—1840;
21252 Czasopisma. Wiadomości Handlowe. Wiadomości Handlowe. Warszawa, 1830. (Łącznie z nimi wydawana Biblioteka Handlowa).
21253 Czasopisma. Wiadomości Handlowe i Przemysłowe. Wiadomości Handlowe i Przemysłowe. (Dodawane do Gazety Codziennej). Warszawa, 1836—1842. (Potem jako Gazeta Handl. i Przemysłowa).