Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
85182 Kalendarz (Polski, ruski, astronomiczno-gospodarski nowy) powszechny. Kalendarz (Polski, ruski, astronomiczno-gospodarski nowy) powszechny na rok zwyczajny 1835. Na wzór najsławniejszych Almanachów zagranicznych, a mianowicie wydawanego w Paryżu przez Towarzystwo uczonych, pod opieką i wpływem 127 Członków z Izby Parów i Deputowanych, tudzież 150.000 Korrespondentów; — zawierający Pożyteczne wiadomości wypracowane przez znakomitych uczonych Rodaków, z zastosowaniem do powszechnego użytku i głównych potrzeb kraju naszego a w szczególności wszelkiego powołania Gospodarzy, Urzędników, Kupców, Artystów, Przedsiębierców, Rękodzielń, Rzemieślników, zgoła dla każdego stanu, płci i wieku ozdobiony Rycinami. W języku ojczystym ogłosił Kajetan Lubicz Niezabitowski. Czł. Tow. N. K. z U. J. p. M. O. P. Autor i Tłómacz kilku Dzieł, etc. Warszawa, sprzedaje się w Biórze Informacyjnem na Krakowskiém Przedmieściu Nr 415, w Księgarni Szkół Publicznych w Królestwie przy ulicy Przejazd Nr 649 i u A. E. Glücksberga przy ulicy Miodowej pod Filarami, (1834),
4776 Bagehot Walter (1826—1877). O początku narodów, myśli o wpływie doboru naturalnego i dziedziczności na rozwój społeczności politycznej. Tłomaczenie z angielskiego. Z wyboru Biblioteki naukowéj międzynarodowéj. Warszawa, Spółka Wydawnicza Księgarzy, 1875,
16261 Claus C. Pszczoły, przełożył W. Stępowski. Warszawa, Spółka Wyd. Księgarzy, druk. S. Orgelbranda Synów, 1874,
82514 Joteyko-Rudnicka Zofia. Siarka, jej własności, otrzymywanie i pożytki, odczyt. Warszawa, Spółka nakładowa tanich wydawnictw, druk. Wł. Łazarskiego, 1899,
68106 Gloger Zygmunt (1845—1910). Zwyczaje i pieśni doroczne, z ust ludu i źródeł etnograficznych zebrał... Wydanie 4-te. Warszawa, Spółka Nakładowa Tanich Wydawnictw, druk. W. Dunina, 1898,
14162 Chlebowska Aniela (zm. 1904). O życiu i pismach Franciszka Karpińskiego przez A. Ch. Warszawa, Spółka Nakładowa Tanich Wydawnictw, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1899,
6085 Baronowskij Andriej. Gołos russkago iz Polszy o krimskoj wojnie i jeja posledstwijach; stichotworienije uczitiela fiłołogiczesko-istoriczeskich nauk w Włocławskom Ujezdnom Ucziliszcze. Warszawa, Sobstwiennost' soczinitiela, litogr. A. Ginsa, 1864,
64715 Gałecka Aniela. Nauka krojki płat'jew i damskich nakidok bielja damskago, mużskago i dietskago ob otdiełkie szlap, towarowiedienije i t. p. Izdanije 8-e uwieliczennoje. Sobrany wsie podrobnosti krojenija, szyt'ja i t. d. priobrietiennyja mnogoletnieju praktikoj. Napisano A. Galeckoju Gławnoj uczitieinicej krojki płat'jew g. Warszawy. Warszawa, sobstwiennost' izdatiela, gławnyj skład w Zawiedienii ul. Krakowskoje Priedmiestije N. 85, w Tipografii K. K. Nowakowskago, 1884,
85290 Kalendarz. Kalendarz Rolniczy wydany nakładem Redakcyi Biblioteki Rolniczej na rok zwyczajny 1874. Warszawa, składy główne: w Redakcji Biblioteki Rolniczej i w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, (1873),
78362 Janet Paweł (profesor Sorbony; 1823—1899). Zagadnienia wieku XIX. Polityka przez ... tłómaczenie z francuzkiego. (Wydawnictwo im. T. T. Jeża, serya II, zesz. 1). Warszawa, Składy główne w Warszawie Gebethner i Wolff, w Petersburgu B. Rymowicz, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889 (na okładce: 1890),
60147 Dyskurs. Dyskurs dwunastu mężatek i jednej wdowy. Warszawa, skład w księgarni T. H. Nasierowskiego, druk. W. Cywińskiego, b. r. (czy XIX w.?),
80091 Jasnowidząca. Myśli i fakty. Poświęca się Pani Guloten. (Eliza Schmidt-Guloten). Z russkiego. Warszawa, Skład w księgarni M. A. Kownera, druk. M. Filipowskiej, 1895,
59359 Dunin Sulgustowski Marcin (arcybiskup gnieźnieński i poznański; 1774—1842). Książka do nabożeństwa dla wszystkich katolików ułożona podług książki wydanej z polecenia Najprzewieleb. Arcyb. Dunina. Wydanie nowe. Dla kobiet. Warszawa, skład u Wilhelma Lange, 1870,
13702 Chałubiński Tytus (1820—1889). Metoda wynajdowania wskazań lekarskich. Plan leczenia i jego wykonanie. Pisma lekarskie Dr. ... b. prof. Kliniki terapeutycz. w Warszawie. I. Warszawa, skład u Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1874,
32977 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863). Wszystko dla Pana Jezusa, czyli łatwe drogi do miłości bożej, przez Wiel. O. ... po angielsku spisane, a z 3ciej edycji francuzkiej spolszczone (przez M. Ciemniewską). Warszawa, skład u Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1858,
85291 Kalendarz. Kalendarz rolniczy wydany staraniem Adama Mieczyńskiego na 1875 rok (szósty wydawnictwa). Warszawa, skład gówny w księgarni Ferdynanda Hösicka, druk. J. Korzeniewskiego, 1874,
83331 Jutrzenka. Kalendarz popularny dla wsi i miast na rok zwyczajny 1901, mający dni 365. Za zezwoleniem Władzy Duchownej. Rok Pierwszy. Warszawa, skład główny, nakł., druk. i lit. F. Kasprzykiewicza, (1900),
85105 Kalendarz Polski. Kalendarz Polski na rok zwyczajny 1878. Rok I-szy. Wydanie T. P. Warszawa, skład główny w Warszawskiéj Księgarni Komissowej, druk. K. Kowalewskiego, 1877,
85184 Kalendarz powszechny. Kalendarz powszechny na rok przestępny 1880 (tak na okładce, na karcie tytułowej:) Kalendarz na rok przestępny 1880. Rok II. Warszawa, skład główny w Warszawskiej Księgarni Komisowej, druk. Władysława Dębskiego, 1880,
84560 Kalendarz. Kalendarz na rok przestępny 1880. Rok II. Warszawa, skład główny w Warszawskiej Księgarni Komisowej, druk. Władysława Dębskiego,
81022 Jeleński Jan (1845—1909). W sprawie samorządu miast naszych. Kilka uwag praktycznych przez ... (Odb. z Wieku). Warszawa, skład główny w redakcyi Roli, druk. Wieku, 1883,
84788 Kalendarz dla Izraelitów. Kalendarz dla Izraelitów na rok religijny (zwyczajny) od stworzenia świata 5642 czyli od narodzenia Chrystusa 1881—1882. Wydany pod redakcyą Jakóba Goldszmita. Rok ten zaczyna się w Sobotę d. 24 Września 1881 r. a kończy we środę d. 29 Września 1882 r. Warszawa, skład główny w Redakcyi Kalendarza, do nabycia we wszystkich znaczniejszych księgarniach w Warszawie i na prowincyi, nakł. wydawcy, druk. Józefa Ungra, 1881,
85302 Kalendarz rzemieślniczy. Kalendarz rzemieślniczy na rok 1893. Z ustawą cechową z roku 1816, dopełnioną rozporządzeniami późniejszemi. Wydawnictwo staraniem Redakcyi Gazety Rzemieślniczej. Rok pierwszy wydawnictwa. Warszawa, skład główny w Redakcyi Gazety Rzemieślniczej, druk. J. Filipowicza, (1892),
48750 Huxley Thomas Henry (1825—1895). O przyczynach zjawisk w naturze organicznéj. Sześć popularnych odczytów wypowiedzianych w Muzeum Praktycznéj Geologii przez Profesora ... Według niemieckiego przekładu Karola Vogta przetłumaczył A. Wrześniowski. Warszawa, skład główny w Redakcji Niwy, druk. Gazety Lekarskiej, 1872,
76014 Jabłonowski Władysław (1865—1956). W zatoce śmierci (nowele). W zatoce śmierci. Tamten. Spadek po przyjacielu. Spotkanie. Zima za Uralem. Warszawa, Skład Główny w Redakcji Głosu, druk. F. Csernáka, 1899,
107154 Koszutski Stanisław (1872-1930). Z bólów duszy. Spowiedź, Tuliłem cię..., Rana, Wiara, Dusza wygnana, Sonety: Nie wiem, Noc, Zaduma, Światło bólu, Sonety erotyczne, Szkielet, Echo, Wyschło łożysko rzeki, Bez duszy. Warszawa, skład główny w redakcji Głosu, druk. F. Csernáka, 1898,
85292 Kalendarz. Kalendarz Rolniczy wydany staraniem Antoniego Strzeleckiego na rok 1876. Siódmy wydawnictwa. Część I. Warszawa, skład główny w Redakcji Biblioteki Rolniczej, druk. J. Korzeniewskiego, 1875,
34731 Fikalski. Hej! Hu! Ha! Drobiazg humorystyczny. Dla uciechy Fikalskich zebrał i ułożył ... Warszawa, skład główny w red. Biblioteki Romansów i Powieści, druk. A. Pajewskiego, (1886),
69815 Grabowski Bronisław (1841—1900). Przypowieści i przypowiastki, zebrał i ułożył... Warszawa, skład główny w Księgarniach: Gebethnera i Wolffa, Konrada Prószyńskiego, Edwarda Kolińskiego; Warszawska Drukarnia i Litografia Trębacka 11, b. r. (data cenzury: 22 XII 1890),
84121 Kadler Ludwik (1838—1899). O leczeniu przymiotu (syfilis) bez pozostawania w mieszkaniu i odrywania się od codziennych zajęć, czyli o perypatetyczném leczeniu przymiotu. Przez Dra ... Warszawa, Skład Główny w księgarni Wł. Banarskiego, druk. Jana Noskowskiego, 1877,