Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
104624 Bergemann Johann Georg. Beschreibung und Geschichte von Warmbrunn (Cieplice) und seinen Heil-Quellen. Von... Hirschberg, Druck von J. S. Landolt, 1830,
104623 Bergemann Johann Georg. Beschreibung und Geschichte der alten Burgreste Gröditzberg (Grodziec k. Lwówka Śl.) herausgegeben von..., Rathmann und Forst-Inspector. Inhaber der goldnen Medaille. Löwenberg, gedruct bei I. G. Dittrich, 1827,
104622 Bergemann Johann Georg. Beschreibung und Geschichte der Stadt Friedeberg a. Q. (Mirsk nad Kwissą). Hirschberg, 1829,
104621 Bergemann F.,
104620 Berge,
104619 Bergau R. Veit Stoss. Adam Kraft. (Kunst und Künstler des Mittelaiters und der Neuzeit. Biographien und Charakteristiken. Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von Dr. Robert Döhme. Achtundzwanzigste Lieferung. Der systematischen Folge No. 36). Leipzig, Verlag von E. A. Seemann, Druck von Hundertstund und Pries, 1877,
104618 Bergau R. Das Ordenshaupthaus Marienburg in Preussen. Vortrag, gehalten zu Danzig am 24 März 1868 von... (Sammlung gemeinverständl. Vorträge. VI Ser. H. 133). Berlin, C. B. Lüderitz'sche Verlagsbuchh., C. Habel, 1871,
104617 Bergau R. Die alte Marienkirche zu Danzig von... ( Sonderabdruck aus Band I der Jahrbücher für Kunstwissenschaft). Leipzig, E. A. Seemann, 1868,
104616 Bergau R. Der Bildschnitzer Veit Stoss und seine Werke, 20 Photographien von J. Han, mit erklärender Beschreibung und Biographie des Künstlers, neue Ausgabe. Nürnberg, J. L. Schrag, 1884,
104615 Bergamo Kajetan Maria da o. Ćwiczenia duchowne czyli rekolekcye, zastosowane dla użytku zakonników reguły św. o. Franciszka, z włoskiego dziełka II Cappucino per dieci giorni ritirato, przełożył o. Piotr Dudziak, Reformat. Kraków, nakł. oo. Reformatów, Druk. Związkowa, 1888,
104614 Berg W. i Berg E. Dwie zapiski o sostojanii lesnago wiedomstwa w Carstwie Polskom. Warszawa, tip. S. Orgielbranda, 1866,
104613 (Berg Teodor; 1790—1874).
104612 (Berg Teodor; 1790—1874). Dokładnaja zapiska jego sijatielstwu namiestniku (tzn. Bergowi) w Carstwie Polskom gławnago diriektora wnutriennych i duchownych dieł. 5/17 Maja 1866 g. No 116. Warszawa, 1866,
104611 (Berg Teodor; 1790—1874). Wydarzenie z życia jenerał-feldmar szałka hr. Teodora Teodorowicza Berga. Epizod z wojny 1812 roku. Artykuł zamieszczony w „Dzienniku Warszawskim", z powodu obchodu w Warszawie 60-letniego jubileuszu służby 26 lipca (7 sierpnia) 1872 roku. (Odbitka?). Warszawa, w Drukarni Okręgu Naukowego Warszawskiego, (1872),
104610 (Berg Teodor; 1790—1874). Słuczaj iz żyzni gienierał-fieldmarszała grafa Fiodora Fiodorowicza Bierga. Epizod wojny 1812 goda. Statja pomieszczennaja w „Warszawskom Dniewnikie" po słuczaju prazdnowanija w Warszawie 60-letniago jubileja służby 26 I jula (7 Awgusta) 1872 goda. (Odbitka?). (Warszawa), Tip. Warsz. Uczebn. Okruga, (1872),
104609 (Berg Teodor; 1790—1874). Opisanije prazdnowanija w Warszawie, 26 Ijula 1872 g. jubileja 60-letniej służby Gien.-fieldm. grafa F. F. Bierga. (Dołączone do Warszawsk. Dniewnika 1872, nr 159). (Warszawa, 1872),
104608 (Berg Teodor; 1790—1874). Opis obchodu w Warszawie 26 lipca (7 sierpnia) 1872 roku, 60-letniego jubileuszu służby jenerał-feldmarszałka, namiestnika w Królestwie Polskiem, głównodowodzącego wojskami okręgu wojskowego Warszawskiego Hrabiego Teodora Teodorowicza Berga. (Osobny dodatek do nru 159 Dziennika Warszawskiego). Warszawa, Druk. Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1872,
104607 (Berg Teodor; 1790—1874). Gienierał-Fieldmarszał Graf Fiodor Fiodorowicz Bierg. Namiestnik J. E. C. W. w carstwie Polskom i gławnokomandujuszczij wojskami Warszawskago wojennago okruga. Kratkaja biografija izdannaja po słuczaju prazdnowanija 60-letn. jubileja 26 Ijula (7 Awgusta) 1872 goda. Warszawa, drukował Józef Unger, 1872,
104606 (Berg Teodor; 1790—1874). Le Feldmaréchal Comte Berg Namiestnik dans le royaume de Pologne et commandant en chef des troupes de 1'arrondissement militaire de Varsovie. Notice biographique publiée à 1'occasion du Jubilé de 60 ans de service. Varsovie, impr. de Joseph Unger, le 26 Juillet (7 Août) 1872,
104605 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883).
104604 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883). Zapiski... o polskich zagoworach i wozstanijach 1831—1864, t. I—IV. Poznań, izdanije awtora, tip. Kraszewskago (dr W. Lebinskij), 1883—85,
104603 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883). Zapiski... o polskich zagoworach i wozstanijach 1831—1862. Izdanije „Russkago Archiwa". Moskwa, Tipografija Graczewa i K. u Prieczistienskich Wor., D. Szyłowoj, 1873,
104602 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883). Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r. Z rosyjskiego oryginału, wydanego kosztem rządu, a następnie przez cenzurę zniszczonego, dosłownie przełożył K(arol) J(askłowski). (Nowa Biblioteka Uniwersalna. Rocznik XII—XIII. Seria II). T. I—III. Kraków, Spółka Wydawn. Polska, druk. Czasu, 1898—1899,
104601 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883). Singaratilakam ili kniga lubwi. Wolnyja podrażanija Bgartrigari. Poznań, tip. I. I. Kraszewskago i W. Lebinskago, 1881,
104600 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883). Piesni raznych narodow. Pieriewod... Moskwa, Uniweirsit. Tipogr., 1854,
104599 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883). Pamiętniki o polskich spiskach i powstaniach 1831—1862, z wydania Ruskiego Archiwum przełożył z rosyjskiego W. Ralex (Al. Ryszczewski). Kraków, nakł. tłumacza, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1880,
104598 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883). Lekcyja, procztiennaja w warszawskom uniwiersitietie 23 janw. 1876 g. Warszawa, Tip. Warsz. Uczebn. Okruga, 1876,
104597 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883). Lekcyi russkago jazyka czitannyja lektorom Imp. Warszaw. Uniwiersitieta... Studientam I-go kursa wsiech fakultietow. Warszawa, litogr. L. Szyller, 1879,
104596 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883). Krakow i moi w niom pochożdienija. (Wycinek z Bibliotieki dla Cztienija). (1865?),
104595 Berg Nikołaj Wasiljewicz (1823— 1883). Morskaja ekspiedicyja powstancew w 1863 g. Istoriczeskij Wiestnik. Petersburg, 1881,