Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
21285 Czasopisma. Wiadomości Warszawskie. Wiadomości Warszawskie Ekstraordynaryjne Tygodniowe. Warszawa, 1778—1779.
21287 Czasopisma. Wiadomości Uprzywilejowane Warszawskie. Wiadomości Uprzywilejowane Warszawskie. (Dwa razy tygodniowo). Warszawa, 1761—1774. (W 1761 obok Wiadomości wychodzi Kurier Warszawski. W 1. 1762 i n. wszystkie nieparzyste nry mają tytuł Kurier Warszawski. Od 1765 tytuł nrów parzystych skraca się na: Wiadomości Warszawskie. Kontynuacją była Gazeta Warszawska).
97700 Kołaczkowski Julian (1837—1889). Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki w dawnej Polsce napisał... inżynier, Członek Tow. archeologicznego kraj. i Koła literackiego we Lwowie. Członek n. Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków i Warszawa, nakł. Dra Mikołaja Kańskiego b. adwokata w Krakowie, Główny skład w Księgarni Gebethnera i Sp., Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1888,
77755 Jakubowicz Antoni (ur. ok. 1789, zm. 1842). Wiadomości ściągające się do woyskowéy palnéy broni ręcznéy, z dziełka rossyyskiego i innych z dodaniem taryffy naprawy broni i ryciną. Z rozkazu Jego Cesarzewiczowskiéy Mości Wielkiego Xięcia Konstantego, Naczelnego Wodza, przez porucznika artylleryi ... ułożone i do druku podane. Warszawa, Drukarnia Woyskowa, 1824,
21281 Czasopisma. Wiadomości Statystyczne. Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych, wydane przez Krajowe Biuro Statystyczne. Lwów, 1874—1900 ( i dalej).
21280 Czasopisma. Wiadomości Statystyczne. Wiadomości Statystyczne o Mieście Lwowie. Lwów, 1892—1895. Szukaj pod Ostaszewski-Barański Kazim.
60506 Dzieduszycki Wojciech (1848—1909). Wiadomości starożytnych o geografii ziem polskich. Przez... (Odb. z t. XIX Rozpraw Wydziału Hist.-filoz. Akad. Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887,
21279 Czasopisma. Wiadomości Salezjańskie. Wiadomości Salezjańskie. (Miesięcznik). Turyn, 1897—1934 (i dalej?).
21247 Czasopisma. Wiadomości Różne Cudzoziemskie. Wiadomości Różne Cudzoziemskie z Krakowa. 1679—1705.
21277 Czasopisma. Wiadomości Przemysłowo-rękodzielnicze. Wiadomości Przemysłowo-rękodzielnicze. (Dwutygodnik). Lwów, 1885.
96647 Kohl Fryderyk. Wiadomości praktyczne z gorzelnictwa o najwyższym wydatku wódek czyli sposób dokładnego wyrabiania drożdży zacierowych i przyrządzania zacieru kartoflowego, z wywiązaniem w nim wszystkich części cukrowych i zamienieniem takowych na ciecz alkoholiczną z dodatkiem uwag o najważniejszym peryodzie kiełkowania, tudzież o przechowywaniu i użyciu surowego słodu jęczmiennego z tabellą rozkładu materyałów i ich stosunków wchodzących w skład drożdży i zacieru kartoflowego z rękopismu niemieckiego ... urządzającego gorzelnie (!). Warszawa, (nakł. autora), Druk. pod firmą M. Chmielewskiego, b. r. (1843),
21276 Czasopisma. Wiadomości Pożyteczne i Pouczające. Wiadomości Pożyteczne i Pouczające z Różnych Gazet i Pism. Dod. do Gońca (?). Lwów, 1886.
21274 Czasopisma. Wiadomości Polskie. Wiadomości Polskie. (Trzy razy miesięcznie). Paryż, 1854—1861. (Kontynuowane przez Kronikę).
21272 Czasopisma. Wiadomości Polityczne. Wiadomości Polityczne. Warszawa, 1863.
21273 Czasopisma. Wiadomości Polityczne, Literackie i Gospodarskie. Wiadomości Polityczne, Literackie i Gospodarskie. Pismo dla ludzi pracy. (Trzy razy na tydzień). Lwów. 1869.
111023 Kramsztyk Stanisław, fizyk (1841-1906). Wiadomości początkowe z fizyki. Napisał ..., magister nauk mat.-fiz., nauczyciel szkół prywatnych w Warszawie. Książeczka pierwsza. Wydanie drugie powiększone. (Biblioteka Matematyczno-Fizyczna, seria I, t. II). Warszawa, skład główny w księgarni E. Wendego i Sp., druk. Noskowskiego, 1886,
111022 Kramsztyk Stanisław, fizyk (1841-1906). Wiadomości początkowe z fizyki napisał ..., magister nauk mat.-fiz., nauczyciel szkół prywatnych w Warszawie. Książeczka pierwsza. (Biblioteka Matematyczno-Fizyczna, seria I, t. II). Warszawa, skład główny w księgarni E. Wendego i Sp., druk. Noskowskiego, 1883,
34859 Filipowicz Kazimierz (1845—1891). Wiadomości początkowe z botaniki napisał Dr. ..., podług dzieła Dr. Le Maout „Leçons élémentaires de Botanique”. Warszawa, wyd. z zapomogi Kasy im. Mianowskiego, skład główny w Księgarni E. Wendego i Sp., druk. J. Bergera, 1884,
35770 Fonberg Ignacy (prof. Uniw. w Wilnie i Kijowie; 1801—1891). Wiadomości początkowe chemii, ułożone dla klassy trzeciej szkół powiatowych, przez ... Wilno, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1827,
23210 Daniłowicz Ignacy (1787—1843). Wiadomości o życiu i pracach uczonych Ign. Ołdakowskiego. (Odbitka z Dziennika Wileńskiego). Wilno, 1822,
47870 Hoszowski Konstanty Moroz (1805—1884). Wiadomości o Zamku Krakowskim na Wawelu skreślił Dr ..., senator b. Rzeczypospolitéj Krakowskiéj, członek n. Akademii Umiejętności. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. redakcji Czasu, druk. Czasu, 1880,
93039 Kieszczyński Hipolit. Wiadomości o Zakładzie leczniczym Dra Brehmera w Görbersdorfie (Sokołowsko) w Szląsku pruskim. Zebrał i napisał ... Z illustracyami. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1876,
75442 Iwaniszew Mikoła Dmitrowicz (1811—1874). Wiadomości o Unii, wyjęte z archiwum centralnego kijowskiego. (Odbitka z Biesiedy ruskiej, po rossyjsku) 1859,
95889 Kobyłecki Józef (1801—1867). Wiadomości o Syberyi i podróże w niéj odbyte w latach 1831. 1832. 1833. 1834. przez J. K. Tom I—II. Warszawa, (S. Orgelbrand), druk. J. Wróblewskiego, 1837,
78483 Janikowski Andrzej (profesor Uniwersytetu Warszawskiego; 1799—1864). Wiadomości o ratowaniu osób w stanie pozornej śmierci będących, albo nagłą utratą życia zagrożonych. Ułożone przez Radę Lekarską Królestwa Polskiego, Redakcyi Członka Rady, Professora ... Wydanie drugie, powiększone. (Tak na karcie tytułowej, na okładce tytuł: Policya lekarska o ratowaniu osób w stanie pozornej śmierci będących albo nagłą utratą życia zagrożonych). Warszawa, druk. Stanisława Strąbskiego, 1845 (na okł.: 1846),
78482 Janikowski Andrzej (profesor Uniwersytetu Warszawskiego; 1799—1864). Wiadomości o ratowaniu osób w stanie pozornej śmierci będących, albo nagłą utratą życia zagrożonych, ułożone w sposób dla każdego przystępny przez Radę Lekarską Królestwa Polskiego. Roztrząśnione i przyjęte na posiedzeniu ogólnem Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Warszawa, (b. dr.), 1839,
78484 Janikowski Andrzej (profesor Uniwersytetu Warszawskiego; 1799—1864). Wiadomości o ratowaniu osób na pozór zmarłych, lub zagrożonych nagłą utratą życia, jakoteż o zapobieganiu tym nieszczęśliwym przypadkom, podał ś. p. Prof. ... w Warszawie. Wydanie nowe, znacznie przerobione i pomnożone przez Prof. Dr. Stanisława Janikowskiego w Krakowie. (Z życiorysem ś. p. Andrzeja Janikowskiego). Kraków, nakł. Wydawnictwa Czytelni Ludowej, druk. Czasu W. Kirchmayera, 1870,
21275 Czasopisma. Wiadomości o Powstaniu na Litwie. Wiadomości o Powstaniu na Litwie. Wilno, 1863.
21289 Czasopisma. Wiadomości o Naszej Wojnie. Wiadomości o Naszej Wojnie z Moskalami. 1864.
83951 Kaczkowski Stanisław (ur. 1783 lub 1784, zm. 1855). Wiadomości o Konfederacyi Barskiéj. Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. W. Deckera i Spółki, 1843,