Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
108117 Kowalski Stanisław (I), autor książek popularnych, młodzieżowych i religijnych. Wędrówki studenta czyli serce i praca, człeka zbogaca. Napisał ... Sambor, nakł. Jana Rosenheima, Lwów, w księgarni H. W. Kallenbacha, druk. E. Winiarza we Lwowie, 1853,
99449 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Wędrówki po moich niegdyś okolicach. Wspomnienia, studia historyczne i obyczajowe, przez Władysława Syrokomlę. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1853 (na okładce: 1854),
46984 Hołowkiewicz Emil (1839—1892). Wędrówki po kraju napisał... (Odb. z Sylwana). Lwów, nakł. autora, druk. Dziennika Polskiego, 1877,
102603 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wędrówki oryginała, z Rękopismu nieznajomego autora, drukiem ogłoszone przez ... Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1848,
12641 Byron Jerzy Noel Gordon (1788—1823). Wędrówki Childe-Harolda, poemat... tłómaczony z angiel. przez A. A. K(rajewskiego). Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. W. L .Anczyca i Sp., 1896,
69395 Goethe (von) Johann Wolfgang (1749—1832). Wędrówka ziemska i apoteoza artysty, dwa szkice dramatyczne. Przekład z Getego. przez Bolesława-Wiktora (Stanisława Budzińskiego). (Odb. z Biblioteki Warszawskiej z września 1855). (Warszawa, 1855),
54215 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Goethe Jan Wolfgang (1749—1832). Wędrówka ziemska artysty,
11808 Bujnicki Kazimierz (1788—1878). Wędrówka po małych drogach. Szkice obyczajów na prowincji przez... 2 tomy. Wilno, nakł. autora, druk. Józefa Zawadzkiego, 1841,
31995 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Tarnowski Stanisław (pseud. Alfred Werner; 1837—1917). Wędrówka po Galilei. Kom. w 4 a.
51629 Karwicki Józef Dunin (1833—1910). Wędrówka od źródeł do ujścia Horynia przez ... (Nowa biblioteka uniwersalna, rok IV, zesz. 10). Kraków, nakł. księgarni J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna, Drukarnia Związkowa, 1891,
11640 Budzanowski Mikołaj (1861—1933). Wędrówka milionów. Lwów, nakł. Kraj. Wytw. Handl. Spółek, druk. St. Kossowskiego, (1900 czy 1901?),
54070 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Genlis Stefania Felicyta Ducrest de Saint Albin (1746—1830). Wędrownik. Kom. w 2 a.
21675 Czeczot Jan (1796—1847). Wędrowna ptaszyna, pieśń na głos mezzo-sopranowy lub barytonowy z towarzyszeniem fortepianu, słowa ... (Op. 1), muz. Wł. Kalicki. Warszawa, Gebethner i Wolff, (1890),
27207 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bałucki Michał (pseud. Jan Załęga; 1837—1901). Wędrowna Muza. Kom. w 3 a.
21230 Czasopisma. Wędrowiec. Wędrowiec. Tygodnik dla wszystkich. Meriden Conn., 1897.
21231 Czasopisma. Wędrowiec. Wędrowiec. (Tygodnik). Warszawa, 1863—1906.
104052 Bellemare (de) Louis-Gabriel Ferry (1809—1852; pisywał jako Ferry Gabriel). Wędrowiec leśny. Powieść w sześciu tomach przez Gabryela Ferry. Przekład z francuzkiego. ( Zbiorku Powieści tomiki VII—XII). Warszawa, druk. Józefa Unger, 1855 (t. I)— 1856 (t. II—IV)
105829 Biegański Stanisław (ks. pijar). Weź w Twą opiekę! Zbiorek modlitw do opieki N. Maryi P. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1888,
103250 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). Wezwanie. (Inc.: „Na obrząd żałobny, ku pamiątce Wielkiego Męża Tadeusza Kosciuszki poświęcony w Mińsku...” w dn. 6 III 1818). B. m. b. r. (Mińsk, 1818),
63443 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). (Wezwanie o pomoc dla Henryka Niewęgłowskiego, inc: „Na emigracyi w Paryżu przebywa...” Odb. z Czasu). (Kraków, 1880),
40918 Gorczakow Michaił Dmitrijewicz (1793—1861). (Wezwanie namiestnika Królestwa Polskiego do zachowania spokoju, inc.: „Polacy! Ważne okoliczności ...”). B. m. b. r. (1861),
98866 Komitet urządzający zgromadzenie ludowe. (Wezwanie na wiec ludowy 31 lipca 1881 r. w Sibicy pod Cieszynem, inc.: „Bracia rolnicy! Ludu wiejski Księstwa Cieszyńskiego! Nadszedł czas ...”, z datą: 16 lipca 1881). (Cieszyn), Henryk Feitzinger i Sp., Wiedeń i Cieszyn, (1881),
81255 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Wezwanie na nabożeństwo polskie do Kościoła de l'Assomption. Paryż, 1830,
101163 Korabiewicz Edmund (1804–1875). Wezwanie Litwinów do boju. B. m. b. r. (1831),
65994 (Gebhardt). Wezwanie i zdania pism itd. o dziele sztuki pp. Gebhardta i Gierkiego optyczno-mechanicznego gabinetu ruchomych fantasmagorycznych przedstawień. Lwów, 1844,
23866 Dederko Jakub Ignacy (pierwszy biskup miński; 1751—1829). (Wezwanie do założenia szpitala w któ rym osadzone by były siostry miłosierdzia). Mińsk 1810,
10620 Bromowicz Józef. Wezwanie do założenia galicyjskiego Towarzystwa kupieckiego. Kraków, 1892,
11376 Brzozowski Antoni (ks. reformat; 1805—1890; pisze pod imieniem zakonnym Stefan). i Döring Wit. Wezwanie do wszystkich nieprzyiacieli kwaternicy piekielnéj w górnym Szlązku. B. m., 1845,
103251 (Kościuszko Tadeusz Andrzej Bonawentura). (Wezwanie do uczczenia rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki oraz rocznicy zamknięcia kościołów, inc.: „Dzień 15 października 1862 roku jako rocznica ...”, z datą: 8 X 1862). B. m. b. r. (Warszawa, 1862),
18134 Czartoryski Adam Jerzy (1770—1861). Wezwanie do składki na medal dla Lorda D. C. Stuarta. Paryż, druk. i litogr. Renou i Maulde, 1859,