Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
5996 Barclay de Tolly Michał (1761—1818).
5994 Barclay J. D.,
5997 Barczewski Heinrich. Die technische Rechnung in der Bierbrauerei ais dauernde Betriebs-Kontrolle. Langfuhr bei Danzig & Berlin, A. Seydel, 1899,
5998 (Barczewski Probus; 1833—1884). Projekt urządzenia fundacyi śp. ... Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Uniw. Jag., 1886,
5999 (Barczewski Probus; 1833—1884). Urządzenie fundacyi śp. ... (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Czasu, 1886,
6000 (Barczewski Probus; 1833—1884).
6001 Barczewski Walenty ks. (1856—1928). Chleb anielski, książka do nabożeństwa dla czcicieli Najśw. sakramentu ołtarza. Dülmen, nakł. księgarni A. Laumanna, 1894,
6002 Barczewski Walenty ks. (1856—1928). Nowa reguła Trzeciego zakonu św. Franciszka. Pelplin, druk. E. Michałowskiego, 1885,
6003 Barczewski Walenty ks. (1856—1928).
6004 Barczewski Wincenty. O miejskich katastrach niemieckich. Odb. z „Czasopisma Technicznego". Lwów, nakł. Tow. Politechn., Druk. Związkowa, 1898,
6005 Barczewski Wincenty. O wyrównaniu zdjęć i połączeń liniowych. Odb. z „Czasopisma technicznego". Lwów, Nakł. Towarzystwa Politechnicznego, H. Altenberg, 1899,
6006 Barczewski Wincenty.
6007 Barczyński Otto Ferdynand (aus Thorn). Über die elliptische Polarisation des Lichts durch Reflexion am Fuchsin. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Philosoph. Doktorswürde an der Universität Rostock von ... Thorn, Druck. J. Buszczyński, 1880,
6011 Bard
6012 Bard czyli rękopism. Bard czyli rękopism o byłéy rewolucyi,
6013 Bard E. Chińczycy u siebie, tłom. z francus. (Dodatek do Gaz. Polskiej nr.97/98). 2 tomy. Warszawa, 1900,
6010 Bard oswobodzonej Polski. Bard oswobodzonej Polski wznowiony. Bibl. kieszonkowa III. Lipsk, nakł. E. Ł. Kasprowicza, druk. G. Uszmana w Weimarze, 1881,
6009 Bard polski,
6008 Bard. Bard nadwiślański nad brzegami Duransy i Rodanu. (Czasopismo). Awenijon, 1832
6014 Bardach Karol. Sätze aus dem Gebiete sämmtlicher Rechtsund Staatswissenschaften ... behufs Erlangung der jurid. Doctorswürde... Lwów, Instytut Stauropig., 1865,
6015 Bardet (bracia). Cennik nasion warzywnych, kwiatowych i pastewnych zakładu ogrodniczego braci ... w Warszawie. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1875,
6016 Bardi hr.,
6017 Bardijów,
6018 Bardoński Wiktor,
6019 Bardosy Jan. Moldaviensis vel Szepsiensis decimae indagatio est proxima terrae Scepusiensis, et huic innexarum sacro-profanarum jurisdictionum evolutio etc. Posonii, typis ac sumptibus G. A. Belnay, 1802,
6020 Bardosy Jan. Supplementum analectorum terrae Scepusiensis notationibus ex veteri ac recentiore Hungarorum historia depromptis illustratum. Leutschoviae, typis Mich. Podhoranszko, 1802,
6021 Bardoun Vojtĕch,
6022 Bardyjów. Bardyjów. (Okólnik do lekarzy o kąpielach mineralnych w Bardyjowie, podpisali: Waniek i Sp. oraz dr Karol Chyzer). Kraków, druk. Karola Budweisera, 1867,
6023 Bardyjów.
6024 Bardziński Ignacy (ksiądz kanonik metrop.-gniezn.),