Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101499 Korf (Korff) Modiest Andriejewicz (1800–1872).
101489 Koreywo (Korejwo) Bolesław (1843–1912). Catalogue de musique des ouvrages publiés par ... commissionaire de la Société imp. musicale russe. Kieff, Odessa, 1891,
101490 Koreywo (Korejwo) Bolesław (1843–1912). Katalog nowych książek do nabycia w księgarni B. Korejwy. W Kijowie i Odessie. Kijów 1888. Wilna, w tipografii p. F. Osipa Zawadzkiego, (1888),
101491 Koreywo (Korejwo) Bolesław (1843–1912). Katalog nut wydanych lub nabytych w większych ilościach przez księgarnie i składy muzyczne ... Kijów 1888. Kraków, druk. W. L. Anczyca, (1888),
101492 Koreywo (Korejwo) Bolesław (1843–1912). Katałog knig otnosiaszczichsia k istorii i etnografii Jużno-Russkago Kraja i Małorossijskich knig i not ... nachodiaszczichsia w prodaże w kniżnych i muzykalnych magazinach Bolesława Koriejwo Kommissioniera (Kijewskago otdielenija) Impieratorskago Russkago Muzykalnago obszczestwa ... Kijew, Tipografija K. N. Milewskago, 1890,
101493 Koreywo (Korejwo) Bolesław (1843–1912).
101488 Koreywa Aleksander Tomasz Wiktor.
101487 Korewo Maria Celestyna.
101486 Korewo Józef.
101483 Korewina Maria z Buczyńskich, mylnie.
101482 Korewina Celina.
101484 Korewina (Korejwa, Korewo) Maria Celestyna (Celina) z Boczkowskich, 2o voto Kirkorowa (ok. 1841–1931). Podróż po Anglii. (Odb. z Kuriera Wileńskiego). Wilno, 1860.
101485 Korewina (Korejwa, Korewo) Maria Celestyna (Celina) z Boczkowskich, 2o voto Kirkorowa (ok. 1841–1931).
101481 Korewicki Z.
101480 Korewicki Aleksander.
101479 Korewa M.
101478 Korewa Ludwik. Mowa na pogrzebie W. J. Pani Anny z Kurpiów de Rzesowéj Sędzinej Ziem. Byw. Województwa Trockiego przez ... Sędzica i Towarzysza pow. Preńskiego deput. Kowieńskiego r. 1804 marca 28 dnia w Trokach miana. B. m. b. r. (1804),
101476 Korewa L.
101477 Korewa L.
101475 Korewa Klety (1837–1863).
101473 Korewa Józef. Sprawa Jmć Pana Antoniego Rakielewicza. z JWW. Janem i Bene­dyktą Wołodkiewiczami Assessorami Sądu Głłgo Depar: Igo Guber: Litt: Grodzien:, oraz z W. JPm Bolesławem Romerem Sędzicem Ziem: Pttu Trockiego. B. m. b. r. (po 1808),
101474 Korewa Józef. Sprawa WW. JPanstwa Antoniego, tylko iako Męża i Rozalii z Pohrebickich Szalewiczow Rotmistrzow Powiatu Lidzkiego. Z WW. JPanami Władysławem Minskim Czesznikow: Sendomirskim, Józefem Wilbikiem Rotmistrzem Lidzkim, Paręcznikiem, Tadeuszem Borzymowskim Sędzią Grodzkim Słonimskim, Tadeuszem i Wincentym Kapitanem Woysk Rossyiskich Bracią, Rózą i Zofią Siostrami Zaleskiemi, oraz z Franciszkiem, Leopoldem i Józefem Bracią, i Małgorzatą Siostrą Zaleskiemi. B. m. b. r. (po 1800?),
101471 Korewa Artur.
101472 Korewa Artur.
101470 Korewa Antoni.
101468 Korewa (Koreywa) Aleksander Tomasz Wiktor (1803–1874). Questions: 1. Déterminer si les révulsifs sur le tube digestif ont de l'influence dans les cas de lésion organique du cerveau 2. De l'aspect que présentent les poumons avant et après la respiration. 3. Quels sont les agents chimiques capables de neutraliser les propriétés vénéneuses des acides et des alcalis? 4. De l'hémorrhagie utérine dans les six premiers mois de la grossesse. Paris, imp. Rignoux, 1841,
101469 Korewa (Koreywa) Aleksander Tomasz Wiktor (1803–1874).
101456 Korespondent Francuzki. Korespondent Francuzki czyli Wzory listów francuzkich we wszelkich okolicznościach życia towarzyskiego, do użytku sprawuiących interessa i młodzieży. Z przyłączonemi uwagami nad sposobem pisania listów w ogólności, ich kształtem, tytułami, podpisami i t. d. szczegolniey stosowanemi do używania w Polszcze zwykłego. (Tytuł francuski:) Le Correspondant françois ou Modèles de Lettres françoises sur toutes les occurences de la vie sociale à l'usage des jeunes personnes, des gens d'affaires. Avec des observations pratiques sur la manière d'écrire les lettres en général, sur leur forme, sur le cérémonial, les titres, les adresses etc. Wrocław, druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1809,
101454 Korespondent (Dawny) Przyjaciela Dzieci (pseud.).
101452 Korespondencye handlowe Ekonomisty narodowego (Krak. 1894–1895).