Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
3438 Arytmetyka. Arytmetyka.Cztery działania z liczbami całemi. Warszawa, staraniem Red. Bibl. Warsz., drukiem Gaz. Polskiej, 1862,
74470 Instrukcya o nadzorze, Instrukcya o nadzorze nad dobrami zatwierdzona przez ogólne zebranie Komitetu Tow. Kredytowego Ziemskiego dnia 13 (25) listop. 1896 r. Warszawa, staraniem Naczelnych Władz Tow. Kred. Ziemskiego, druk. J. Sikorskiego, 1896,
74795 Instrukcja (Pobieżna) wychowu. Pobieżna Instrukcja wychowu jedwabników w głównych zarysach podana. Warszawa, staraniem i nakładem Warszawskiéj Spółki Jedwabniczej, w Drukarni Gazety Codziennej, (1855),
74796 Instrukcja (Pobieżna) wychowu. Pobieżna Instrukcja wychowu jedwabników w głównych zarysach podana. Warszawa, staraniem i nakładem Warszawskiej Spółki Jedwabniczej, druk. Karola Kowalewskiego, b. r. (1860),
39782 Godlewski Mścisław (1846—1908). Zbiór prac przygotowawczych do ustaw hypotecznych w Królestwie Polskiém obowiązujących oraz tekst tychże ustaw z pier wotną ich redakcyą i dyskusyami zestawiony. Na podstawie źródeł urzędowych ułożył... Magister prawa i administracyi. (Biblioteka Umiejętności Prawnych, seria II, nr 21, rok III). Warszawa, staraniem i nakładem Redakcji Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1876,
39781 Godlewski Mścisław (1846—1908). Powody urzędowe do księgi pierwszéj kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego z roku 1825. Z dyaryusza senatu, sejmu Królestwa Polskiego z roku 1825 zebrał i ułożył... Magister Prawa i Administracyi. (Biblioteka Umiejętności Prawnych, seria II, nr 19). Warszawa, staraniem i nakładem Redakcji Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1875,
46707 Holewiński Władysław (prof. Uniw. Warsz.; 1834—1919). O zobowiązaniach podług Kodeksu Napoleona. Wykład tytułu III i IV księgi trzeciéj przez ... (Biblioteka Umiejętności Prawnych, seria II, zeszyty 1—5, nr 14). Warszawa, staraniem i nakładem Redakcji Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1875,
59563 Dutkiewicz Walenty (1798—1882). Uwagi nad dziełem Prawo polskie prywatne przez Piotra Burzyńskiego. Napisał... b. Dziekan i Prof. Prawa polskiego w b. Szkole Głównej Warszawskiej, Członek najwyższéj Komisyi egzaminacyjnéj. (Biblioteka Umiejętności Prawnych, seria I, nr 1). Warszawa, staraniem i nakładem Redakcji Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1873,
24175 Delsol Jan Józef (1827—?). Zasady kodeksu Napoleona w związku z Nauką i Jurys-prudencyą przedstawione przez ... doktora prawa, adwokata przy sądzie apelacyjnym w Paryżu, przekład z francuzkiego dopełniony pod redakcyą Mścisława Godlewskiego według drugiego wydania przejrzanego poprawionego i znacznie powiększonego. Tom I—III. Biblioteka Umiejętności Prawnych. Seria I, nr 3, 5, 8. Warszawa, staraniem i nakładem Redakcji Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1873 (t. I.) — 1874 (t. II—III),
59554 Dutkiewicz Walenty (1798—1882). O mniemaném prawie zwyczajowém w Polsce, napisał... (Biblioteka Umiejętności Prawnych. Seria II, zeszyt 35, nr 25). Warszawa, staraniem i nakładem Redakcji Biblioteki Umiejętności Prawnych, 1876,
59561 Dutkiewicz Walenty (1798—1882). Słowo o stosunkach majątkowych między małżonkami i o prawie zwyczajowem polskiem napisał... b. Dziekan Wydziału Prawa w b. Warszawskiéj Szkole Głównéj. (Biblioteka Umiejętności Prawnych, seria II, r. V., zeszyt 50, nr 28). Warszawa, staraniem i nakładem Redakcji Biblioteki Umiej. Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1877,
43904 Heinze Rudolf (1825—1896). Angielska jury, w porównaniu z francuzko-niemieckim sądem przysięgłych. Przez ... Prokuratora przy Sądzie Okręgowym w Dreznie. Przełożył Juliusz Benzef. (Biblioteka Umiejętności Prawnych, seria I nr 7). Warszawa, staraniem i nakładem Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1874,
41774 Hager Herman (1816—1897). Wykład chemii farmaceutycznej w 126 lekcyjach. Z upoważnienia autora przełożył z czwartego wydania oryginału i opracował Maksymilijan Flaum, Kandydat Chemii. Warszawa, staraniem i nakł. Wincentego Karpińskiego, skład główny u wydawcy, Druk. Kupiecka, 1889,
17443 Cyklista. Rocznik I. Z powodu otwarcia nowego toru cyklowego na „Dynasach" z kalendarzem na rok 1893. Warszawa, staraniem i nakł. W. Czajewskiego, druk. P. Szymanowskiego, 1892,
92133 Kazimierz Wielki król polski (1310—1370). Statuta Kazimiri Magni Regis Poloniae, e codicibus mamuscriptis (!) typis mandata. Editionem curavit Romualdus Hube. (Tytuł polski:) Statuta Kazimierza Wielkiego podług żródeł rękopiśmiennych wydał Romuald Hube. Warszawa, staraniem i nakł. Redakcyi Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881,
82747 Józefowicz Ksawery (1806—1849). Przepisy o hipotekach, czyli Wykład prawa hypotecznego w Królestwie Polskiém, obowiązującego przez ... dla byłych Kursów prawnych przygotowany, a przez Stanisława Zawadzkiego przejrzany i poprawiony. (Biblioteka Umiejętności prawnych, serya I, nr 2). Warszawa, staraniem i nakł. Redakcyi Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1873,
48217 Hube Romuald (1803—1890). Statuta Nieszawskie z 1454 roku. Skreślił ... (Biblioteka Umiejętności Prawnych, seria II, zeszyt 8, nr 17). Warszawa, staraniem i nakł. Redakcji Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1875,
48208 Hube Romuald (1803—1890). Prawo Polskie w wieku trzynastym. Przedstawił i objaśnił ze źrzódeł współczesnych ... (Biblioteka Umiejętności Prawnych, seria 1 nr 10). Warszawa, staraniem i nakł. Redakcji Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1874,
59319 Dunin Karol (1850—1917). Dawne mazowieckie prawo. Opracował... magister prawa cywilnego. (Biblioteka Umiejętności Prawnych). Warszawa, staraniem i nakł. red. Biblioteki Umiej. Prawnych, Gebethner i Wolff, druk. S. Orgelbranda Synów, 1880,
617 Adamowicz Bogusław (ur. 1870). Poezye, serya I. Warszawa, St. Sadowski, druk. W. Kautza, 1899,
70211 Grajnert Józef (1831—1910). Nowe pieśni nabożne. Warszawa, St. Niemiera, 1891,
39863 Godzinki na cześć Matki. Godzinki na cześć Matki Bożej Bolesnej z dodaniem litanii. Warszawa, St. Niemiera, 1890,
109319 Koźminski Florentyn Wacław, imię zakonne Honorat, kapucyn, bł. (1829-1916). (Rachunek sumienia do spowiedzi generalnej). Warszawa, St. Niemiera, 1889.
34934 (Filomena Św.). Żywot św. Filomeny męczenniczki z dodaniem litanii i pieśni. Warszawa, St. Niemiera, 1888,
39859 Godzinki na cześć Boskiego Dzieciątka. Godzinki na cześć Boskiego Dzieciątka i Jego przenajśw. Matki. Warszawa, St. Niemiera,
67956 Gliński Kazimierz (1850—1920). Stach Misiak, powiastka nagrodzona na konkursie Gazety świątecznej. Warszawa, St. J. Zaleski, Druk. Tow. Komand., 1900,
86417 Kalendarze. Kalendarz ścienny. Kalendarz ścienny (do zdzierania). Warszawa, St. Gins, (1878, 1880).
99988 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). W piwnicznej izbie. (Wydawnictwo na korzyść kolonii letnich dla biednych słabowitych dzieci). Warszawa, sprzedaż główna w księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Emila Skiwskiego, 1888,
96079 Kochanowski Jan (1530—1584). Poezye wybrane ... (Staraniem Redakcyi Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, sprzedaje się we wszystkich Księgarniach, Druk. Gazety Polskiej, 1862,
68182 Glücksberg Jan (1784—1859). Pamiętnik Domowy, Kalendarz i Rachmistrz dla wszystkich stanów. Ułożył i własnym nakładem i drukiem wydał... Księgarz Szkół Publicznych w Król. Polsk. Rok pierwszy. Calendrier et livret des ménages. Agenda de tout le monde. Warszawa, sprzedaje się w Księgarni Szkół Publicznych, 1846,