Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
104654 Berger Jean Baptiste. La Gloire de 1'Europe chrétienne, par Léonce de Bellesrives. Limoges, Barbou frères, (1861),
104653 Berger Hugo. Łatwa metoda gruntownego nauczenia się w krótkim czasie języka niemieckiego z pomocą lub bez pomocy nauczyciela, z uwzględnieniem najnowszych badań języka, z Kluczem. Tamże [Warszawa—Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Tow. S. Orgelbranda Synów], 1896,
104652 Berger Hugo. Nowa łatwa metoda gruntownego na uczenia się języka francuskiego z pomocą lub bez pomocy nauczyciela, z wymową w języku polskim przy każdem słowie. Z kluczem. Tamże [Warszawa—Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Tow. S. Orgelbranda Synów], 1896,
104651 Berger Hugo. Łatwa metoda gruntownego nauczenia się w krótkim czasie języka angielskiego z pomocą lub bez pomocy nauczyciela, z wymową w języku polskim przy każdem słowie. Warszawa, nakł. autora, T. Paprocki i Sp., Druk. Warszawska, 1889,
104650 Berger Gottfried,
104649 Berger Franciszek. Sposoby ratowania ludzi w przypadkach grożących niebezpieczeństwem Życiu przez..., Radzcę Sztuki Lekarskiey i Fizyka Powiatow Pilickiego i Lelowskiego. B. m. b. r. (około 1805?),
104648 Berger D. dr. Nie zdrowo, przepisy zdrowia, obowiązujące wszystkich ludzi bez wyjątku, przekład z niemieckiego. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1887,
104647 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842).
104646 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). O wpływie pokarmu na charakter narodowy. (Odb. z Kuriera Rzeszowskiego). Tamże [Rzeszów, nakł. autora, druk. J. A. Pelara (H. Czerny)], 1887,
104645 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). O włosach i najważniejszych chorobach tychże. (Odb. z Kuriera Rzeszowskiego). Rzeszów, nakł. autora, druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1888,
104644 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Słowo o samobójstwie skreślił... lekarz praktykujący we Lwowie. (Odbitka z Warty). Poznań, czcionkami Tytusa Daszkiewicza, 1876,
104643 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Kilka słów o wilgoci i jej wpływie na organizm. (Odb. z Kuriera Rzeszowskiego). Rzeszów, nakł. autora, druk. J. A. Pellara (H. Czerny), 1887,
104642 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Kilka słów o prostytucyi (nierządzie). Lwów, nakł. Księg. Polskiej, I Drukarnia Związkowa, 1882,
104641 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). O skutkach samogwałtu (Onanizmu) i o zmazaniach nocnych, jakoteż o słabościach wenerycznych. Wydanie drugie, Lwów, nakł. i druk. K. Pillera, 1873,
104640 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Przewodnik dla pijących wody mineralne, oraz sposób zachowania się podczas picia tychże. Lwów, nakł. F. H. Richtera, 1876,
104639 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Przewodnik dla młodzieży dojrzałej czyli zbiór wiadomości o słabościach męskich-wenerycznych, oraz sposoby leczenia podług najnowszych badań i doświadczeń medycyny. Lwów, nakł. Księgarni Polskiej, Druk. I Związkowa, 1882,
104638 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Pierwsza praktyka, z pamiętników lekarza. (Odb. z Kuriera Rzeszowskiego). Rzeszów, nakł. autora, druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1889,
104637 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Poradnik w słabościach płciowych i skórnych czyli Zbiór wiadomości o słabościach męzkich wenerycznych i skórnych oraz sposoby leczenia podług najnowszych badań i doświadczeń medycyny. Napisał dr Antoni Roicki. Wyd. 5. Lwów, druk. Szczęsnego Bednarskiego, 1895,
104636 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Poradnik dla mężczyzn w chorobach płciowych. Wyd. 4te. Rzeszów, druk. Pelara, 1889,
104635 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Poradnik dla kobiet. Skreślił dr Antoni Roicki. Rzeszów, druk. Pelara, 1890,
104634 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Poradnik w najważniejszych chorobach dziecięcych. Odra czyli kur, szkarlatyna, ospa, dławiec czyli angina (krup) i dyfteritis. Rys popularny dla użytku rodziców, opiekunów, przełożonych zakładów itp. Skreślił dr Antoni Roicki. Wyd. 3-cie z portretem autora. Rzeszów, druk. Pelara, 1890
104633 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Hygjena czyli Nauka o zachowaniu zdrowia treściwie wyłożona przez... Lwów, nakładem W. Zawadzkiego, druk. A. J. O. Rogosza, 1876,
104632 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). O szwedzkiej gimnastyce lekarskiej ze stanowiska higienicznego. (Odb. z Kuriera Rzeszowskiego). Rzeszów, druk. J. A. Pe lara, 1887,
104631 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Diphteritis, angina, tychże rozpoznanie i sposób leczenia, popularnie skreślił dla użytku rodziców, opiekunów, zakładów i t. p. Dr. ... Lwów, nakł. Księg. Polskiej, Druk. Związkowa, 1878,
104630 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). Choroby dziecięce odra czyli kur, szkarlatyna, ospa i dławiec (Angina); rys popularny dla użytku rodziców, opiekunów, przełożonych zakładów i t. d. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1875,
104629 Berger Antoni Stanisław (Roicki) dr (ur. 1842). O cholerze i środkach jej zwalczenia. (Odb. z Kuriera Rzeszowskiego). Rzeszów, nakł. autora, druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1887,
104628 Bergenroth O. Croquis von Posen. Eine Unterhaltungsschrift aus Urkunden, archivar. chronical. und geschichtl. Studien, Familien-Papieren etc. Erinnerungen und Dichtungen der Vergangenheit und Gegenwart zusammengestellt von... Verfasser der „Sanct Marienburg". (Cz. I. Oddz. I i II). Posen, Bromberg und Berlin, bei E. Mittler, 1845—6,
104627 Bergen Aleksander,
104626 Bergemann Johann Georg. Chronik der Stadt Bunzlau (Bolesławiec). Breslau, 1825—1831.
104625 Bergemann Johann Georg. Historisch topographische Beschreibung der Kreisstadt Löwenberg (Lwówek Śl.) und ihrer Umgebung. Hirschberg, 1824,