Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
101524 Kořínek František Branislav (1831–1874).
101523 Korigau Paria.
101521 Koriewo (Koriewa) Anton Ksawierjewicz (1828–1876). Matieriały dla Gieografii i Statistiki Rossii, sobrannyje oficerami gienieralnago sztaba. Wilenskaja Gubiernija. Sostawił Gienieralnago Sztaba Kapitan A. Koriewa. Sanktpietierburg, w Tipografii Iosafata Ogrizko, 1861,
101522 Koriewo (Koriewa) Anton Ksawierjewicz (1828–1876).
101520 Koriewa A.
101519 Korielin Michaił.
101518 Koriejwo Bolesław.
101517 Koriatowicze-Kurcewicze.
101516 Koriatowicze (Korjatowicze, Koryatowicze, Koryjatowicze).
101511 Koriatowicz Fiodor.
101515 Koriatowicz (Koryatowicz) Witold.
101514 Koriatowicz (Korjatowicz, Koryatowicz, Koryjatowicz) Teodor (Fiodor), książę podolski.
101513 Koriatowicz (Korjatowicz, Koryatowicz, Koryjatowicz) Konstanty, książę podolski (zm. przed 1390).
101512 Koriatowicz (Korjatowicz, Koryatowicz, Koryjatowicz) Jerzy, książę podolski.
101510 Koriatowicz (Korjatowicz, Koryatowicz, Koryjatowicz) Aleksander, książę podolski (zm. ok. 1380).
101509 Koriat (Korjat, Koryat, Koryjat) Giedyminowicz, książę litewski (litew. KarijotAS, imię przyjęte na chrzcie: Michał, zm. ok. 1360).
101508 Koriacy.
101507 Korgan Stefan.
101502 Korff.
101506 Korff Pawieł Iwanowicz.
101505 Korff Modiest Andriejewicz.
101504 Korff Mikołaj, mylnie.
101503 Korff (von).
101494 Korf.
101495 Korf, baron.
101497 Korf M. A.
101496 Korf M.
101500 Korf (Korff) Pawieł Iwanowicz (1803–1867). (Obwieszczenie informujące o zakazie posiadania broni, godzinie policyjnej i zapowiedź surowych represji, inc: „Naczelnik Wojenny warszawskiego oddziału. Dla większego zapewnienia spokojności i bezpieczeństwa w m. Warszawie...”). B. m. b. r. (Warszawa, 1863),
101501 Korf (Korff) Pawieł Iwanowicz (1803–1867).
101498 Korf (Korff) Modiest Andriejewicz (1800–1872). Wstąpienie na tron cesarza Mikołaja I-go. Opisane z Najwyższego rozkazu przez Sekretarza Stanu Barona Korffa. z wydania rossyjskiego trzeciego, dla publiczności pierwszego przełożył Józef Przecławski. S.–Petersburg, Druk. Wojenna, 1857,