Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
6072 Barnum P. T. Sztuka zdobywania pieniędzy czyli rady i wskazówki dla chcących zrobić majątek. Wolny przekład z angielskiego. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1888,
104648 Berger D. dr. Nie zdrowo, przepisy zdrowia, obowiązujące wszystkich ludzi bez wyjątku, przekład z niemieckiego. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1887,
75475 Iwanowska Natalia. Biała dziewica, powieść. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1883,
17656 Czajewski Wiktor (1857—1922). Kaszubi, kilka słów o ich życiu i poezyi. Odb. z Tygodnika Mód i Powieści. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1883,
26728 Don't. Nie wypada, podręcznik prostujący najczęściej popełniane błędy w życiu towa-rzyskiem i języku, wolny przekład z angiel. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiw-skiego, 1887,
58704 Du Boisgobey Fortuné (1821—1891). Życie paryskie, Le pavé de Paris, powieść, z franc. przełożył A. M. (Biblioteka Romansów i Powieści)'. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. C. Przybylskiego, 1887 (tak na karcie tyt., na okładce: 1888),
14024 Chełmiński Wincenty Klemens (1850—1887). Z życia. Nowelle i satyry (pod pseud. Korwin). Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. braci Jeżyńskich, 1887,
59943 Dygasiński Adolf (1839—1902). Nowele. Tom I—II. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. Braci Jeżyńskich (J. Ungra), 1888,
59959 Dygasiński Adolf (1839—1902). Z siół, pól i lasów. Zbiór nowel. Przez... Tom I—II. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1887,
11348 Brzostowski Aleksander Bolesław (1848—1920). Przewodnik encyklopedyczny życia praktycznego, t. I. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. A. Pajewskiego, 1892,
17003 Craik Georgiana Marion (ur. 1831—zm. ?). Szlachetna kobieta, powieść z angiel., przeł. T. Marenicz. Biblioteka romansów i pow. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. A. Pajewskiego, 1887,
17440 Cykliści. Cykliści mali, książeczka dla dzieci. Warszawa, T. Paprocki i Sp., 1900,
78766 Jankowski Józef (1865—1935). Grzeczna Jadzia, wierszem dla grzecznych dzieci. Warszawa, T. Paprocki i Sp., 1900,
78782 Jankowski Józef (1865—1935). Wesoły zwierzyniec, wierszyki dla dzieci. Warszawa, T. Paprocki i Sp., 1900,
78772 Jankowski Józef (1865—1935). Za naszym płotkiem, wierszyki dla dzieci. Warszawa, T. Paprocki i Sp., (1899),
78779 Jankowski Józef (1865—1935). Świat czarów, wierszyki dla dzieci. Warszawa, T. Paprocki i Sp., (1899),
11854 Bujwid Odo dr prof. U. J. (1857—1942). Rys zasad bakteryologii w zastosowaniu do medycyny i hygieny, cz. I. ogólna. Odb. z czasop. Zdrowie. Warszawa, T. Paprocki i Sp. druk. St. Niemiery, 1890,
14423 Chmielowski Piotr (1848—1904). Historya Literatury Polskiej. Z przedmową Bronisława Chlebowskiego. Z illustracyami. Tom I—VI. (Biblioteka Dzieł Wyborowych). Warszawa, t. I—II: druk. Granowskiego i Sikorskiego t. III—IV: druk. Biblioteki Dzieł Wybor., t. V—VI: druk. A. T. Je zierskiego, 1899 (t. I—III) — 1900 (t. IV—VI),
62156 Elementarz. Elementarz rossyjski, metodycznie ułożony, z objaśnieniami 300 niezrozumiałych wyrazów. Russkij bukwar sostawlen po nowych naczałach. Warszawa, Szyller, 1877,
62454 Elsner Józef (1769—1854). Początki Muzyki a Szczególniey Spiewania N° 3. A. Spiewanie ze Słowami Dla Klassy drugiey Szkoły elementarney Muzyki napisane przez... Rektora teyże Szkoły. Warszawa, sztychował A. Płachecki, b. r. (1820?), Warszawa, sztychował A. Płachecki, b. r. (183.?),
62412 Elsner Józef (1769—1854). Hymn do Boga na dziesięć głosów we dwoch Chórach ułożony na użytek Szkoły rządowey Muzyki i Ofiarowany J. W. Stanisławowi Hr. Grabowskiemu Senatorowi Kasztelanowi, Ministrowi Kommissyi Rządowey Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego etc etc etc przez... Rektora teyże Szkoły. Warszawa, sztychował A. Płachecki pod N° 62, b. r.,
68666 Głos serca. Zbiór modłów i pieśni dla dusz pobożnych. Warszawa, Szmakfefer,
110094 Bóg. Bóg z tobą. Książeczka do nabożeństwa dla katolików. Warszawa, Szmakfefer,
93038 Kieszczyński Hipolit. Przewodnik dla podróżujących po drogach żelaznych w Królestwie polskiém, zebrany i ułożony przez ... Wydanie I. Warszawa, Szczotkowski, 1877,
98418 Kommissya. Kommissya Rządowa Wyznań Religiynych i Oświecenia Publicznego. (Attrybucye nauczyc. religii w szkołach). (Warszawa, styczeń 1822),
23223 Daniłowski Gustaw (1872—1927). Na wyspie. Poemat. Warszawa, Stefan Demby, Druk. Narodowa w Krakowie, 1900,
74271 Instrukcya dla delegatów. Instrukcya dla delegatów sporządzających opis dóbr wystawionych na sprzedaż przez Tow. Kred. Ziemskie. Warszawa, staraniem Władz Tow. Kred. Ziemskiego, druk. J. Sikorskiego, 1896,
84730 Kalendarz handlowy. Kalendarz handlowy na rok 1869. Obejmujący obok treści kalendarza ogólnego, poczty, telegrafy, drogi żelazne, żeglugi parowe, dział handlowy obszernie opracowany, losowania i restanty wszelkich papierów publicznych, nową ustawę kupiecką, nową taryfę celną, poprawną taryfę domów miasta Warszawy oraz kalendarz ścienny z planami obu teatrów warszawskich. Warszawa, staraniem Redakcji Gazety Handlowej, druk. S. Orgelbranda, 1868,
84660 Kalendarz dziesięciogroszowy. Kalendarz dziesiąciogroszowy na rok zwyczajny 1863. Rok pierwszy. Warszawa, staraniem Redakcji Biblioteki Warszawskiej, druk. J. Jaworskiego, 1862,
25644 Dmochowski Franciszek Salezy (1801—1871). Wykład nauki czytania, pisania i rachunków dla użytku nauczających w ochronach i szkółkach wiejskich przez... Z dołączeniem Powiastek i Przysłów polskich oraz 15 tablic liter i wyrazów. Warszawa, staraniem Red. Biblioteki Warszawskiej, druk. Ig. Krokoszyńskiego, 1862,