Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
106144 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Abbildungen der Puls-Blut- und Saug-Adern des menschlichen Körpers. Imagines arteriarum, venarum et vasorum limphaticorum corporis humani. Berlin, Maurer, 1825,
106143 Bierkowski Ludwik Józef Szreniawa (1801—1860). Anatomischchirurgische Abbildungen, nebst Darstellung und Beschreibung der chir. Operationen nach den Methoden von v. Graefe, Kluge und Rust, von... mit einer Vorrede von Dr. Joh. N. Rust. I Ausgabe: Abbildungen auf Schweitzer-Velinpapier und mit ausgeführter Illumination der Muskeln, Gefässe, Eingeweide, Haute etc. sowie derjenigen Krankheitsformen, welche eine Veränderung der natürlichen Farben herbeiführen. Berlin, Herbig, 1826 (postdatowane 1827),
106142 Bierkowska Leona (malarka),
106141 Bierioza. Zapiski Anatolija, archijepiskopa mogilewskago. Kijewskaja Starina z lutego r. 1887,
106140 Bierer R.,
106139 (Bieńkuński Felicjan). Głos akcessoryjny ze strony JW. ... szamb. i deputata przeciwko Wereszczakom, podkomorstwu nowogrodzkiemu. B. m. b. r. (Wilno, 1820),
106138 Bieńkowski Wład. (autor domniemany). List poufny drukowany jako rękopism, nieprzeznaczony do handlu księgarskiego. B. m. b. r. (ok. 1892),
106137 Bieńkowski T. L. Nowe zastósowanie sił do wynalazków w dziedzinie mechaniki. Lwów, nakł. autora, Seyfarth i Czajkowski, Druk. Ludowa, 1894,
106136 Bieńkowski T. L. Siły przyrody jako naturalne motory ruchu przysposobione do usług człowieka. Motory wagowe. — Żegluga wodna i żegluga napowietrzna. Lwów, Drukarnia Nar. St. Maniecki i ska, 1897,
106135 Bieńkowski Piotr (1865—1925).
106134 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Z zakresu archeologii. I. O stroju greckim. II. Najnowsze publikacye niemiec. Instytutu archeolog. Odb. z I. t. czasopisma filolog. Eos. Lwów, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1894,
106133 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Kritische Studien über Chronologie u. Geschichte des sertorianischen Krieges. Separat-Abdruck aus den Wiener Studien, 1891. Wien, Selbstverlag, Druck von Carl Gerold's Sohn, 1891,
106132 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Über eine Statue Polykletischen Stiles. (Nadb. z Festschrift für Otto Benndorf). Wien, A. Holder, 1898,
106131 Bieńkowski Piotr (1865—1925). De simulacris barbararum gentium apud Romanos, corporis barbarorum prodromus. Cracoviae, apud Gebethner et Soc, typis Universitatis Jagellonicae, 1900,
106130 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Deux sculptures de 1'école de Praxitèle. (Odb. z Revue Archéologique). Paris, libr. Leroux, 1895,
106129 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Lo scudo di Achille. Estr. dal Bollettino dell' imp. Istituto archeol. germanico. Vol. VI. Anno. 1891. Fasc. 2. B. m., (1891),
106128 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Sarmaci i Roxolanie w sztuce rzymskiej. (Z Pamiętnika III Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie, Sekcja 3). Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 1900,
106127 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Tarentiner Relieffragmente. Sonderabdruck aus dem Jahreshefte des österreichischen archäologischen Institutes Band I. (Wien), 1898,
106126 Bieńkowski Piotr (1865—1925). L. Cornelius Pusio. Estratto dal Bollettino dell' imp. Istituto archeologico germanico. Vol. VII. Anno 1892. Fasc. 3. B. m., (1892),
106125 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Note sur 1'histoire du buste dans l'antiquité. (Odb. z Revue Archéologique). Paris, libr. Leroux, Angers, 1895,
106124 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Impresyonizm w sztuce rzymskiej i starochrześcijańskiej. (Odb. z Przeglądu Polsk.). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1896,
106123 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Historya kształtów biustu starożyt nego. (Odb. z XXIV t. Rozpraw. Wydziału Filolog. Akademii Umiej.). Kraków, Spółka Wydaw., druk. Uniw. Jag., 1895,
106122 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Historya formy biustu starożytnego w zarysie. (Odbitka ze Sprawozdania Wydziału Filolog. Akademii Umiej. T. XXIV). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1894,
106121 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Geschichte der antiken Büstenform. Separat-Abdruck aus dem Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. December 1894. Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1895,
106120 Bieńkowski Piotr (1865—1925). De fontibus et auctoritate scriptorum Historiae Sertorianae. Odb. z t. VIII Pamiętnika Wydziałów Filolog. i Histor.-filoz. Akademii Umiej. Cracoviae, typ. Univ. Jag., 1890,
106119 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Der „Fauna colla macchia" und der junge Kentaur des Aristeas und Papias. Von ... (Nadb. z Serta Harteliana). (Wien, 1896),
106118 Bieńkowski Piotr (1865—1925). A flying Eros from the School of Praxiteles by... Reprinted from the Journal of Hellenistic Studies, Vol. XV, 1895. B. m., 1895,
106117 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Z dziejów cywilizacyi starożytnej. Odb. z Kwart. Historycz. Lwów, nakł. autora, druk. W. Łozińskiego, 1891,
106116 Bieńkowski Piotr (1865—1925). Zwei attische Amphoren in Madrit. Sonder-Abdruck aus den Jahresheften des österreichischen archvologischen Institutes. Band III. (Wien), 1900,
106115 Bieńkowski Konstanty ks. Miesiąc Maj, dla niewiast chrześciańskich ułożony na uczczenie Marji Boga-rodzicy. Warszawa, M. Orgelbrand, 1877,