Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
5933 (Barbara Św.). Nabożeństwo o szczęśliwą śmierć, czyii Bractwo Panny i Męczenniczki Chrystusowej ... Świętej wielkiemi łaskami i odpustami rzym. uprzywilejowanéj przy kościele téjże Św. Panny pod Jasną Górą Częstoch. zakonu św. Pawła pierwszego pustelnika fundowane, teraz z pozwol. starszych przedrukowane. Druk. J. Góry, Częstoch. r. p. 1826,
5934 (Barbara Św.). Perło Jezusowa. W imię ojca itd. (Pieśni). Mikułów, T. Nowacki, 1862,
5935 (Barbara Św.). Pieśń o świętéj Barbarze. Wadowice, druk. J. Pokornego wdowy, 1858,
5936 (Barbara Św.). Pieśń o świętéj Barbarze Pannie i Męczenniczce, w Poznaniu, dostać można w księgarni i drukarni katolickiéj K. Reyznera, przy ulicy Wodnej i Garbar rogu. B. m. b. r.
5937 (Barbara Św.). Pieśń o św. Barbarze Pannie i Męczenniczce, przedruk z Pieśni Jasnogórskich w Częstochowie. Warszawa, druk. Gaz. Anons., 1873,
5938 (Barbara Św.). Pieśń o św. Barbarze Pannie i Męczenniczce, z dodaniem różnych innych pieśni nabożnych. Warszawa,
5939 (Barbara Św.).
5943 Barbara Ubryk,
5944 Barbara Zapolya (Zapolska; 1495— 1515),
5926 Barbara. Barbara, dramat historyczny. Wilno, 1844,
5945 Barbari (dei) Jacopo,
5946 Barbarie. Barbarie moscovite avouée par les Russes. B. m. b. r. dr. (1863),
5947 Barbaryzmy językowe,
5948 Barbaszew Aleksandr Ippolitowicz. Tannienbiergskaja bitwa. (Nadb. z Żurnała ministr. nar. proswieszczenija, cz. CCLIV). Petersburg, 1887,
5949 Barbaszew Aleksandr Ippolitowicz. Letopisnyje istoczniki dla istorii Litwy w sriednije wieka. Sostawił ... S. Pietierburg, izd. riedakcyi żurnała „Bibliograf", tip. J. N. Erlich, 1888,
5950 Barbaszew Aleksandr Ippolitowicz. Witowt. Poslednije 20 let kniażenija. 1410—1430. Soczinienije ... (Oczerki litowsko-russkoj istorii 15 wieka). S. Pietierburg, tip. J. N. Skorochodow, 1891,
5951 Barbaszew Aleksandr Ippolitowicz. Witowt i jego politika do griunwaldienskoj bitwy 1410 goda. S. Pietierburg, tip. J. N. Skorochodow, 1885,
5952 Barbauld (Barbault) Anna Letycja z domu Aikin (1743—1825). Leçons pour les enfants de cinq à dix ans. Ouvrage classique. Varsovie, Lessman, 1851,
5953 Barbauld (Barbault) Anna Letycja z domu Aikin (1743—1825). Leçons pour les enfants de 6 à 12 ans. Ouvrage classique, d'après la 12me édition française revue, corrigée et augmentée des contes moraux et instructifs et d'un vocabulaire complet. Varsovie, B. Lessmann libr. éditeur, 1855,
5954 Barbauld (Barbault) Anna Letycja z domu Aikin (1743—1825). Nauka dla dzieci, po angielsku wydana, a teraz z franc. na ojczysty przełoż. przez Przyjaciela dzieci dla dobrych matek. 2 tomy. Warszawa, nakł. Huguesa i Kermesa, druk. Gałęzowskiego, S. Orgelbrand, 1830,
5955 Barbauld (Barbault) Anna Letycja z domu Aikin (1743—1825). Nauki dla dzieci od 3 do 8 lat. 1827,
5956 Barbauld (Barbault) Anna Letycja z domu Aikin (1743—1825). Nauki dla pilnych przez Panią... ozdobione rycinami. W Warszawie, przy ulicy Miodowej, Nr 496 w księgarni Orgelbranda, bez w. roku (około 1860),
5957 Barbauld (Barbault) Anna Letycja z domu Aikin (1743—1825). Rozmyślania religijne dla dzieci, napisane po angielsku przez panią... przełożone na język polski przez autorkę Pamiątki po dobrej matce (Klem. Hoffmanową). Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego przy ul. Żabiej Nr. 472, 1827,
5958 Barbe Radziwiłł. Barbe Radziwiłł, roman,
5959 Barbedette Hipolit (ur. w Poitiers 1827). Chants populaires de la Pologne traduits par... 1 serie, 1870,
5960 Barbedette Hipolit (ur. w Poitiers 1827). Chopin. Essai de critique musicale. Paris (La Rochelle?), Leiber, 1861,
5961 Barberey Eger Feliksa. Głos świętych, zbiór myśli, przepisów i rad zalecony wiernym przez Jego Eminencyą Kardynała Arcybiskupa Lyonu i przez Biskupów miast Séez i Troyes. Przełożył z francuzkiego J. Z(amojski). Paryż, druk. E. Martinet, 1864,
5962 Barberey Eger Feliksa. Elżbieta Seton, obraz dzielnej niewiasty skreślony według dzieła pani de Barberey, uwieńczonego przez Akademią francuską. Warszawa, druk. St. Niemiry synów, 1898,
5963 Barbey D'aurevilly Juliusz (1808—1889). XIX siècle, série 2: Les oeuvres et les hommes. Paris, A. Lemerre, impr. Noizette, 1892,
5964 Barbey D'aurevilly Juliusz (1808—1889).