Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
9484 Boettcher. Krzyż domowy, to jest Rzecz o żałosnych następstwach, jakie za sobą picie gorzałki pociąga, wystawiona w rozmowie którą w pewnej wsi prowadzono, i którą ku nauce i przestrodze... na widok wydał ksiądz... teraz zaś Królewieckie Towarzystwo Wstrzemięźliwości z niem. jęz. na polski przetłómaczyć i wytłoczyć poleciło. Olsztyn, wytłoczył C. H. Harych, b. r. (ok. poł. XIX w.),
94839 Kluczycki Franciszek Ksawery (1821—1904). Uzupełnienie Dyaryusza sejmu r. 1672 drugiego. (Odb. z t. II części 2 Pism do wieku i spraw Jana Sobieskiego). Kraków, druk. Czasu, 1881,
94838 Kluczycki Franciszek Ksawery (1821—1904). Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego zebrał i wydał ... Członek Komisyi historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie. Tomu I° część Isza obejmująca pisma od roku 1629 do roku 1671. (Tak na głównej karcie tytułowej, na pierwszej karcie tytuł łaciński:) Acta Joannis Sobieski ad illustrandum vitae eius cursum, resque inde ab juventute usque ad electionem in regem gestas, inservientia edidit... Tomi I. Pars I. 1629—1671. (Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. Volumen II). Tamże [Kraków, nakł. Akademii Umiejętności Krakowskiej, druk. Czasu], 1880,
94837 Kluczycki Franciszek Ksawery (1821—1904). Lauda sejmików ziemi dobrzyńskiej. Wydał... Członek Komisyi historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie. (Tak na głównej karcie tytułowej, na pierwszej karcie tytuł łaciński:) Lauda Conventuum particularium terrae Dobrinensis. (Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 ad annum 1795. Tomus X). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności Krakowskiej, druk. Czasu, 1887,
94836 Kluczycki Franciszek Ksawery (1821—1904). König Johann III. vor Wien. Historische Darstellung des glorreichen Feldzuges im Jahre 1683 zum Andenken an die zweite Saecularfeier für die Mit- und Nachlebenden nach den vorzüglichsten Quellen entworfen von... Mitgl. d. Hist. Comm. d. Akad. d. Wiss. in Krakau deutsch von Dr. Karl J. Petelenz Privatdoc. für deut. Spr. und Liter. an der Jagiell. Univers. Krakau, Verlag des Autors, Buchdruckerei des Czas Fr. Kluczycki & Comp., 1883,
94835 Kluczycki Franciszek Ksawery (1821—1904). Dwa diariusze Seymów Warszawskich w r. 1674 odprawionych, lszy „Convocationis”, od 15° stycznia do 22° lutego; 2gi „Electionis”, od 20° Kwietnia, do 9° czerwca. (Odb. ze zbioru: Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, wyd. Fr. Kluczyckiego) Tamże [Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, druk. Czasu], 1881,
94834 Kluczycki Franciszek Ksawery (1821—1904). Diariusz Seymu Warszawskiego w Styczniu roku 1672. (Odb. ze zbioru: Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, wyd. Fr. Kluczyckiego). Tamże [Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, druk. Czasu], 1880,
94833 Kluczycki Franciszek Ksawery (1821—1904). Diariusz Seymu Warszawskiego w roku 1673, t. z. „Pacificationis”, zaczętego „kontinuatis konfederacyi”, dnia 4° stycznia, a zakończonego jako Sejm po 8m kwietnia 1673°. (Odb. ze zbioru: Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, wyd. Fr. Kluczyckiego). Tamże [Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, druk. Czasu],1881,
94832 Kluczycki Franciszek Ksawery (1821—1904). Diariusz Seymu Warszawskiego w roku 1672m drugiego, zaczętego dnia 18° maja, zerwanego dnia 20° czerwca, a zakończonego dnia 30° czerwca. (Odb. ze zbioru: Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, wyd. Fr. Kluczyckiego). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, druk. Czasu, 1880,
94831 Kluczycki Franciszek Ksawery (1821—1904). Akta do dziejów króla Jana IIIgo sprawy roku 1683°, a osobliwie wyprawy wiedeńskiej wyjaśniające, wydał... Członek Komisyi historycznej Akad. Um. w Krakowie. (Tak na głównej karcie tytułowej, na pierwszej karcie tytuł łaciński:) Acta regis Joannis III ad res anno 1683, imprimis in expeditione Viennensi, gestas, illustrandas, edidit... (Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. Volumen VI). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności Krakowskiej, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1883,
94830 Kluczycki Feliks.
9483 Bottalla Paul (jezuita; 1823—1896). La lettre de Mgr. Czacki et le Thomisme réponse à un récent opuscule, les Constitutions de la Compagnie de Jésus et le Thomisme, par le R. P. ... S. J. professeur à la faculté de théologie de Poitiers, imp. et lib. Oudin frères. Paris, mème maison, 1878,
94829 Kluczyccy.
94828 (Klucznik Marcin; zm. 1862). Pamięci zgasłego w dniu 30. Grudnia 1862 roku Marcina Klucznika oficjała c. k. Sądu Obwodowego w Nowym Sączu kolegi-przyjaciela. Nowy-Sącz, druk. J. Pisza, 1863,
94827 Kluczka Ernest.
94826 Kluczewski Michał (ilustr.).
94825 Kluczewski Erazm Kazimierz ks. (1831—1915).
94824 Kluczewicz Wiktor.
94823 (Kluczewicz Jan; ur. 1814). Podpisy na powinszowanie 65éj rocznicy imienin i urodzin a 43éj rozpoczęcia zawodu nauczycielskiego Janowi Kluczewiczowi, dnia 27 Stycznia 1879 r. w Warszawie złożone przez b. uczniów Jego i kolegów z b. szkoły wyższéj realnéj a późniejszego gimnazyum w Kaliszu. Warszawa, 28 Fewralia 1879 g., pieczatano w warszawskoj gubiernskoj tipografii,
94822 Kluczenko Konstanty.
94821 Kluczenko Konstanty. Skazówki dla właścicieli pasiek napisał... członek Towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego. (Odb. z Rozpraw c. k. Tow. Gosp. Galic.). Lwów, druk. E. Winiarza, 1866,
94820 Kluczenko Bazyli (ur. 1844, zm. po 1913).
9482 Botkin Wasilij Pietrowicz (1811—1869). Podróż po Hiszpanii (przetłumaczył z ros. dr Jan Stella Sawicki nie podając nazwiska autora). Biblioteka powieści, pamiętników i podróży. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1876,
94819 Kluczenko Bazyli (ur. 1844, zm. po 1913). Sanitätsbericht der Bukowina für das Jahr 1891. Czernowitz, R. Schally, 1893,
94818 Klucze (majątek).
94817 Kluczbork.
94816 Klucz staroświatniczy. Klucz staroświatniczy do sześciudziesiąt dwu śpiewów Homera i Kwinta (Kraków, 1816);
94815 Klucz Obszczago powtorienija. Klucz Obszczago powtorienija priedszestwowawszych urokow. Łowicz, typogr. K. Rybackago, (1892),
94814 Klucz, czyli Pomocnik. Klucz, czyli Pomocnik Rachunkowy, dla Zwierzchności dystryktualnej zatrudniaiącey się Interessami podatkowemi, podług 67go §fu ich Instrukcyi, do Obrachunku gruntowych przychodów, w podwóynym Celu: I. Dla obrachowania fassionowanych produktów gruntowych podług mieyscowych cen ich Waloru w pieniędzach, od poiedyńczych Gruntów; II. dla porachowania proporcyonalney części, po odmienioney Uprawie ziemi od Morgu wypadaiącey, podług wiadomego przychodu pieniężnego na różne rozmiary ziemi. Zamykający: Cztéry Rozdziały. Z tych zawiéra wypadaiące Ceny i przychody od 1/4 kr. do 10 Złot. Reńsk. Iszy Rozdział od 1 do 5000 zupełnych Korców galicyiskych, lub, Sągów, Cetnarów i Morgów austryackych; IIgy Rozdział od 16 do 64 częśći Korca galicyjskiego lub sążnia austryackiego; IIIcy Rozdział od 100 część czyli funtow austryackiego Cetnara, i IVty Rozdział od 1600 część czyli sążniów kwadratowych austryackiego Morgu. Ogólna Obserwacya: W tym Kluczu, czyli pomocniku rachunkówym są applikowane tylko Frakcye aktualney monety, to iest: od 1/4, 2/4, 3/4 kraycarów; gdzie przy wartości pieniężney, czyli przychodzie gruntowym Frakcye po zupełnym obrachunku 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 kraycarów nie dostarczały, tylko za o 1/4, 2/4, 3/4 kraycarów przyjęte, gdzie zaś one nad 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 kraycarów wypadły, tam za 1/4, 2/4, 3/4 i 1 kr. porachowane zostały. Sposób applikowania tegoż Klucza czyli pomocnika rachunkowego iest na Końcu tego działa (!) namieniony. Wiedeń, z cesarsko Królewskey nadworney aerarialney Typografii, 1819,
94813 Klucz do obliczenia. Klucz do obliczenia czystego dochodu z pojedynczych parcel wedle przestrzeni jednego niższo-austryjackiego morga o 1600 kwadratowych sążniach w terytoryum powiatu brodzkiego. Brody, nakł. Wydziału Rady powiatowej brodzkiej, druk. J. Rosenheima, 1881,