Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
68091 Gloger Zygmunt (1845—1910). Kilka słów o naszych „stacyach krzemiennych” (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1872). Warszawa, druk. J. Bergera, b. r.,
68092 Gloger Zygmunt (1845—1910). Słownik gwary ludowej w okręgu Tykocińskim zebrał ... (Odb. z Prac Filologicznych, t. IV). Warszawa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1894,
68093 Gloger Zygmunt (1845—1910). Słownik rzeczy starożytnych opracował G….. Kraków, skład główny w Księgarni G. Gebethnera i Spółki, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896,
68094 Gloger Zygmunt (1845—1910). Słownik rzeczy starożytnych opracował G….. Kraków, skład główny w Księgarni G. Gebethnera i Spółki, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1896,
68095 Gloger Zygmunt (1845—1910). Ułamek starożytnego kazania o małżeństwie. Z dwiema podobiznami. Przez... Wydanie (odbitka) Redakcyi Biblioteki Warszawskiéj. Warszawa, druk. Józefa Bergera, 1873,
68109 Glogerowa Aleksandra z Jelskich (1860—1899).
68110 Glogerowa Michalina.
68111 Glöggl Josef (dyrektor teatru niemieckiego; 1800—1858).
68112 Glogier Stanisław.
68114 Gloire. A la Gloire de l'Eternel! Aux Polonais de toutes les croyances religieuses. B. m. b. r.,
68115 Gloisner Jan. Dissert. inaug. medica sistens morbos mammarum muliebrium, quam disquis. submittit... Galicianus. Vindobonae, typ. Strauss, 1832,
68116 Gloisner Jan.
68117 Glom (mecenas). Rekurs z strony sukcessorów niegdy Jana Meisnera, a mianowicie: Aleksandry z Meisnerów d'Anstett w assystencyi małżonka swego itd., Pauliny z Meisnerów Fanshave itd., Karoliny Meisner panny doletniej i Ludw. Meisner kawalera orderu św. Anny, w sprawie przeciw sukcessorom niegdy Franciszki z Kluszewskich Krajewskiej, jako to: JW. Annie z Krajewskich Nakwaskiej itd., Teresie z Krajewskich Rastawieckiej itd., Michałowi Strożeckiemu adwokatowi przy sądach Rzeczypospolitej Krakowskiej itd., od dwóch wyroków, jednego Trybunału cywilnego województwa mazowieckiego w dn. 8 i 9 a mianowicie 12 Czerwca, a drugiego Sądu apellacyjnego w dniu 26 i 27 Paździer. 1826 r. zapadłych, założony. Warszawa, bez osobn. tytułu, b. r.,
68118 Glom (mecenas). Replika ze strony rekursujących sukcessorów Jana Meisnera t. j. itd., na odpowiedź zarekursowanych sukcessorów Franciszki z Kluszewskich Krajewskiej itd.,
68119 Glony.
68120 Gloria. Gloria in excelsis Deo z powodu dorocznie przez Galicyę cieniom Ad. Mickiewicza składanego hołdu. (Lwów?), 1879.
68121 Glorie . Le Glorie e le sventure della Polonia narrate al popolo italiano da un esule. Milano, Francesco Sanvito, Tip. Guglielmini, 1863,
68122 Glossa. Glossa super epistolas per annum dominicales,
68123 Glossen. Deutsche Glossen zu einem Polnischen Texte. Posen, Druck und Verlag von Louis Merzbach, 1859,
68124 Glossofil (pseud.).
68125 Glosy polskie.
68126 Glotz Karol (XVIII/XIX w.). Anekdoty Charakterystika i Autentyki Generała Bounaparty. z Francuskiego tłumaczone przez... Kalisz, nakł. i druk. K. W. Mehwalda, 1801,
68127 Glotz Karol (XVIII/XIX w.). Przyiaciel Wieyski czyli doświadczone Rady i lekarstwa, iak Wieśniacy Choroby Bydła rogatego rozpoznawać, i naydoświadczenszemi Sposobami leczyć i ratować mogą, z dodatkiem opisu lekarstwa i ziół zaleco nych przez... dzierżawcę w Borkowie pod Kaliszem. Kalisz, nakł. i druk. W. K. Mehwalda, b. r. (1811),
68128 Glotz Karol (XVIII/XIX w.). Rozprawa o przyczynach częstego pomoru w Polszcze y sposobach hodowania bydła, dla uniknienia zarazy na potém przez P.... Pismo przez Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyjaciół Nauk uwień czone w roku 1810. (Odb. z Roczników Towarzystwa Warsz. Przyjaciół Nauk). Warszawa, w Drukarni Rządowej, 1812,
68129 Glotz Karol (XVIII/XIX w.).
68130 Glotz Karol.
68131 Glotz Maria.
68132 Gloucester (duchess of) Maria.
68134 Gloucester (duke of) William Frederick (1776—1834).
68133 Gloucester (princess of) Sophia.