Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
68061 Gloger Zygmunt (1845—1910). Krakowiaki. 700 śpiewek, ze źródeł etnograficznych i własnych notat zebrał... Wydanie czwarte pomnożone. Warszawa, nakł. i własność M. Arcta, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1899,
68062 Gloger Zygmunt (1845—1910). Księga rzeczy polskich opracował G. Wydawnictwo Macierzy Polskiej Nr. 66. Lwów, nakł. Macierzy Polskiej; Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1896,
68063 Gloger Zygmunt (1845—1910). Księga rzeczy polskich opracował G.... Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896,
68064 Gloger Zygmunt (1845—1910). Księga rzeczy polskich opracował G. Wydawnictwo Macierzy Polskiej Nr. 66. Lwów, nakł. Macierzy Polskiej, 1898,
68065 Gloger Zygmunt (1845—1910). Księga rzeczy polskich. Opracował G. Wydanie drugie. Lwów, nakł. Towarzystwa Wydawniczego; Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1900,
68066 Gloger Zygmunt (1845—1910). Kujawiaki, mazurki, wyrwasy i dumki pomniejsze. Ze źródeł etnograficznych i własnych notat zebrał... (Biblioteczka Ludowa). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bergera, 1879,
68067 Gloger Zygmunt (1845—1910). Kujawiaki i dumki. Zebrał... Wydanie drugie. Warszawa, nakł. i własność M. Arcta, druk. J. Filipowicza, 1892,
68068 Gloger Zygmunt (1845—1910). Kupalnocka. Stary zwyczaj palenia Sobótek pod nazwą Kupalnocki obchodzony w okolicach M. Tykocina przez Zyg.... Glo... Warszawa, druk. Ig. Krokoszyńskiego, 1867,
68069 Gloger Zygmunt (1845—1910). Marzenia samotnika. Poemat ziemiański. Przez Z. Gl.... Warszawa, nakł. Księgarni Krajowej Konrada Prószyńskiego, druk. K. Kowalewskiego, 1883,
68070 Gloger Zygmunt (1845—1910). Mazury i wyrwasy. Zebrał... Wydanie drugie. Warszawa, nakł. i własność M. Arcta, druk. J. Filipowicza, 1892,
68071 Gloger Zygmunt (1845—1910). Nazwy weselne, wyrażenia i przedmioty używane przy godowych obrzędach ludu, na przestrzeni byłéj Rzeczypospolitéj, zebrał... (Odb. ze Sprawozdań Akademii Umiejętności). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1876,
68072 Gloger Zygmunt (1845—1910). Notatki archeologiczne Michała Fedorowskiego (!) z okolic Słonima, kurhany pod Wiszowem przez Zygmunta Glogiera. (Odb. z t. II. Pamiętnika Fizjograficznego). B. m. (Warszawa), druk. K. Kowalewskiego, b. r. (1882),
68073 Gloger Zygmunt (1845—1910). Obchody weselne. Przez Pruskiego. Z pięcioma drzeworytami w tekscie, z dwoma tablicami nut i mapką w końcu dzieła dołączoną. Część pierwsza. Kraków, nakł. autora, czczionkami Drukarni Uniw. Jag., 1869,
68074 Gloger Zygmunt (1845—1910). Obchody weselne przez... Z pięcioma drzeworytami w tekscie, z dwoma tablicami nut i mapką w końcu dzieła dołączoną. Część pierwsza. Kraków, nakł. autora, czcionkami Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1869,
68075 Gloger Zygmunt (1845—1910). Obrazy z zamierzchłych dziejów. Odczyt na rzecz Osad rolnych, w wielkiej sali ratuszowéj w Warszawie przez ... (Nadb. z Biblioteki Warszawskiej, kwiecień i czerwiec 1879). B. m. b. r.(Warszawa, 1879),
68076 Gloger Zygmunt (1845—1910). Obrzędy rolnicze. Opisał... (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1867). B. m. b. r.,
68077 Gloger Zygmunt (1845—1910). Osady przedhistoryczne na porzeczu Biebrzy przez... Czł. Kom. Antrop. i Archeol. Akad. Um. (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej, tom VI, dział 1). B. m. b. r.(Kraków, druk. Uniw. Jag., 1882),
68078 Gloger Zygmunt (1845—1910). Pieśni ludu. Zebrał... w latach 1861—1891. Muzykę opracował Zygmunt Noskowski. Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., skład główny Księgarni G. Gebethnera i Sp., 1892,
68079 Gloger Zygmunt (1845—1910). Podróż Niemnem przez... (Odb. z Wisły, t. II). Warszawa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1888,
68080 Gloger Zygmunt (1845—1910). Popas w Sławopolu opisał... Warszawa, nakł. Księgarni M. Arcta, druk. S. Orgelbranda Synów, 1891,
68081 Gloger Zygmunt (1845—1910). Dziesięcioro Bożego Przykazania. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1874). B. m. b. r.,
68082 Gloger Zygmunt (1845—1910). Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni przedstawił... Warszawa, Jan Fiszer, druk. W. L. Anczyca i Sp., b. r. (1900),
68083 Gloger Zygmunt (1845—1910). Trzej rycerze, z podania. Wiersz... (Odb. z nru 5 Kwiatów). Kraków, druk. Czasu, 1870,
68084 Gloger Zygmunt (1845—1910). Skarbczyk. Baśnie i powieści. Z ust ludu i książek zebrał... Wydanie drugie pomnożone. Warszawa, Wydawnictwo Księgarni Krajowej Konrada Prószyńskiego, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889,
68085 Gloger Zygmunt (1845—1910). Skarbczyk. Zabawy, gry, zagadki, żarty i przypowieści. Z ust ludu i ze starych książek zebrał... Warszawa, nakł. Księgarni Krajowej Konrada Prószyńskiego, druk. Braci Jeżyńskich (dawniej J. Ungra), 1885 (tak na karcie tyt., na okładce: 1886),
68086 Gloger Zygmunt (1845—1910). Skarbczyk. Zwyczaje doroczne. 110 pieśni zwyczajowych, kolęd i przemów z ust ludu i książek. Zebrał... Warszawa, nakł. Konrada Prószyńskiego, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
68087 Gloger Zygmunt (1845—1910). Ob. niżej Zwyczaje i pieśni doroczne... (1898).
68088 Gloger Zygmunt (1845—1910). Skarbczyk IV. Dumy i pieśni. 100 śpiewów z ust ludu. Zebrał... Warszawa, wydawnictwo Gazety Świątecznej i Księgarni Krajowej K. Prószyńskiego, druk. Józefa Filipowicza, 1893 (tak na karcie tyt., na okładce: 1894),
68089 Gloger Zygmunt (1845—1910). Skarbiec strzechy naszej. Zebrał G ... Muzykę harmonizował M... (Wydawnictwo Macierzy Polskiej. Książeczka 62). Lwów, nakł. Macierzy Polskiej, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1894,
68090 Gloger Zygmunt (1845—1910). Kilka słów o podaniach z okolic Tykocina, napisał... (Odb. z Biblioteki Warszawskiej, 1867). Warszawa, druk. Gazety Polskiej,