Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
38237 Freycinet (de) Claude Louis Desaulses (1779—1842).
38214 Frey.
38236 Frey Theodor. Sätze aus allen Zweigen der Rechts- u. Staatswissenschaften, welche nach abgelegten vier strengen Prüfungen zur Erlangung der juridischen Doctorswürde an der Jagellonischen k. k. Universität zu Krakau, .... aus Prag gebürtig k. k. Staatsanwalts-Substitut zu Brünn am 26 März 1858 um 11 Uhr Vormittags im Collegium Juridicum öffentlich zu vertheidigen bereit ist. Krakau, in der k. k. Universitäts-Buchdruckerei, 1858,
38235 Frey Sylwester.
38234 Frey Max(?).
38228 Frey Maurycy dr. Głos patryoty polskiego wobec teraźniejszej polityki monarchii austryacko węgierskiej napisał... lekarz w Krakowie. Kraków, nakł. autora, Druk. Związkowa, 1883,
38229 Frey Maurycy dr. Ogólny pogląd na koleje jakie naród polski przeszedł od rewolucyi roku 1831 do dnia dzisiejszego tudzież jak inteligencya w Krakowie zachowała się przed pół wiekiem, a jak pewna część inteligencyi naszej teraz się zachowuje. Napisał Patryota Polski monarchii Austro-Węgier... lekarz w Krakowie. Kraków, nakł. autora, druk. J. Fischera, 1886,
38230 Frey Maurycy dr. Ogólny rys jakie koleje rok 1848 przeszedł i jakie były następstwa jego, które się przyczyniły do obecnego położenia Europy, tudzież, jeżeli równowaga w Europie nie będzie przywróconą, co tylko stać się może przez odbudowanie Polski, nietylko na przyszłość Rosya i Niemcy owładną kontynent, ale nawet Anglia dozna wielkiego przeobrażenia w Indyach przez Rosyę, a Prusy coraz więcej rozszerzać się będą w koloniach i je zgermanizuje (!) w sposób Poznański, kreślił (!) Patryota Monarchii Austryacko-Węgierskiej Dr. ... lekarz w Krakowie, B. m. b. r. (1887),
38231 Frey Maurycy dr. Rzut oka względnej polityki z ubiegłego roku a wobec polityki niegdyś ś. p. księcia Metternicha, tudzież jak narody Austrii zachowały się w r. 1848 i jak te narody teraz się zachowują, napisał patriota polski monarchii Austro-Węgier... lekarz w Krakowie. Kraków, nakł. autora, druk. J. Fischera, 1885,
38232 Frey Maurycy dr. Ogólna uwaga o centralizacyi Galicyi, jaki ta wywierała wpływ na nasz stary gród Kraków ze względu politycznego i materyalnego. Napisał Dr. ... lekarz w Krakowie. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1888,
38233 Frey Maurycy dr.
38226 Frey Jos. Geschichte des Gymnasiums zu Rössel (Reszel) bis zum Jahre 1880. (W: Progr. des Gymnasiums zu Rössel 1880),
38227 Frey Jos.
38225 Frey Jan.
38222 Frey Jakub Michał (1801—1865). Dissert. inaug. de cataracta. Berolini, Unger, 1830,
38223 Frey Jakub Michał (1801—1865). Zasady położnictwa czyli Wykład nauki i sztuki położniczéj mianowicie dla niewiast temu zawodowi poświęcających się ułożone przez... Warszawa, nakł. autora, druk. S. Orgelbranda, 1851,
38224 Frey Jakub Michał (1801—1865).
38220 Frey Ignacy (1831—1885). Powrót z Saskiej Kępy, obrazek ze śpiewkami w 1 akcie przez... Warszawa, druk. Wł. Szulca i Sp., 1880,
38221 Frey Ignacy (1831—1885).
38219 Frey I. M. Kaspar Hauser czyli Opis nieodkrytych tajemnic tyczących się jego wychowania, cierpień i śmierci przez Dr. ... Tłumaczenie podług trzeciego pomnożonego wydania. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, Warszawa, u Augusta Emanuela Glücksberga, Wilna, u Teofila Glücksberga, druk. M. Friedländera w Wrocławiu, 1834,
38218 Frey Henryk i Kölliker A. Histologia i histochemia. Przekład dzieł: H. Frey'a: Handbuch der Histologie und Histochemie des Menschen. Leipzig, 1867. (Histochemia), oraz A. Köllikera: Handbuch der Gewebelehre des Menschen. 5 Aufl. Leipzig, 1867. (Histologia). Przez d-ra Med. Stanisława Witkowskiego. Z 324 drzeworytami w tekscie. (Biblioteka Umiejętności Lekarskich. Wydanie Redakcji Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. Gaz. Polskiej, 1870,
38216 Frey Gabriela. Wyrób sztucznych kwiatów. Przez... ze 170 drzeworytami w texcie. Warszawa, nakł, i druk. J. Noskowskiego, 1880,
38217 Frey Gabriela.
38215 Frey Arthur. Ludwig Kossuth und Ungarns neueste Geschichte. Unter Mitwirkung ungarischer und östreichischer Schriftsteller herausgegeben von... Band I—III. Mannheim, J. P. Grohe, 1849,
38213 Frewen Moreton. Zmniejszenie się ilości złota i przesilenie w handlu przez... przetłumaczył z angielskiego Ludw. Masłowski. Lwów, nakł. red. Przeglądu, Seyfarth i Czajkowski, druk. Pillera i Sp., 1885,
38194 Freund.
38212 Freund Wilhelm Aleksander (1833—1917).
38211 Freund Wilhelm (1806—1894).
38207 Freund Stanisław. Jahresbericht der k. k. Fachschule für Schlosserei in Świątniki für das Schuljahr 1892/3. Erstattet von... Leiter. Krakau, Verlag der k. k. Fachschule, Univers.-Buchdruck., 1893,
38208 Freund Stanisław. Fünfter Jahresbericht der k. k. Fach schule für Schlosserei in Świątniki für das Schuljahr 1893/4. Erstattet von..., Fachschulleiter. Tamże [Krakau, Verlag der k. k. Fachschule, Univers.-Buchdruck.], 1894,