Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
67863 Glinka Stanisław.
67864 Glinka Władysław (1864—1930).
67866 Glinkiewicz Józef (zm. 1905). Sprawozdanie z sejmiku Spółek zarobkowych w Toruniu roku 1874 wypracowane przez... sekretarza sejmiku. Toruń, nakł. Związku Spółek Zarobkowych, druk, J. Buszczyńskiego,
67867 Glinkiewicz Józef (zm. 1905). Sumy galicyjskie, rzecz o setce milionów długu czy wierzytelności Galicyi u skarbu państwa austryackiego. (Odb. z Reformy). Kraków, G. Gebethner i Sp., Druk. Związkowa, 1882,
67868 Glinkiewicz Józef (zm. 1905).
67870 Glinojecki Jan.
67869 Glinojecki.
67980 Gliny lodnikowe.
67981 Gliny Wielkie.
67877 Glińska (Bukatowa) Teofila (ok. 1762/1763—1799).
67871 Glińska Aldona.
67872 Glińska Elodia.
67873 Glińska Herminia. Glińska Herminia (zm. 1868), zamieszczała utwory w prasie wiedeńskiej.
67874 Glińska Kazimiera.
67875 Glińska P.
67876 Glińska Salomea.
67878 Glińska Zofia.
67881 Gliński Andrzej (1843—1908). Geografia Galicyi dla szkół początkowych. Na podstawie planu naukowego ułożył... .nauczyciel szkół wydziałowych. Bochnia, nakł. i druk. W. Pisza, 1894,
67882 Gliński Andrzej (1843—1908). Pogadanki o rzeczach na tle życia i otoczenia wychowanka. Podręcznik dla nauczycieli szkół początkowych. Tamże [Bochnia, nakł. i druk. W. Pisza], 1895,
67883 Gliński Andrzej (1843—1908). Pogadanki elementarne o rzeczach dla dzieci, poglądowe opisy przedmiotów otaczających dzieci, wydał dla matek i nauczycielek... Kraków, nakł. J. M. Himmelblaua, Druk. Narodowa, (1896),
67884 Gliński Andrzej (1843—1908). Stylistyka polska. Podręcznik dydaktyczno-metodyczny do nauki języka polskiego dla wyższych klas szkół początkowych, dla szkół uzupełniających, rolniczych, przemysłowych, wydziałowych, pensyonatów, dla niższych klas szkół średnich i seminaryów nauczycielskich. Ułożył... nauczyciel szkół wydziałowych. Kraków, nakład i własność Księgarni J. M. Himmelblaua, druk. A. Koziańskiego, 1891,
67885 Gliński Andrzej (1843—1908). Wzory i zadania do ćwiczeń stylistycznych dla szkół ludowych, wydziałowych, tudzież rzemieślniczych i rolniczych, zastósowane do nauki z poglądu jako objaśnienia do tablic w szkołach używanych, zebrał i ułożył..., nauczyciel w c. k. Seminaryum nauczycielskiém rzeszowskiém. Kraków, nakł. Księgarni J. M. Himmelblaua, druk. Uniw. Jag., 1880,
67886 Gliński Andrzej (1843—1908).
67889 Gliński Andrzej (1843—1908). Bajarz polski. Baśni, powieści i gawędy ludowe. Opowiedział... Wydanie drugie, poprawne. Tom I—IV. Wilno, nakł. autora, w Drukarni Gubernialnej, 1862,
67890 Gliński Andrzej (1843—1908). Polnische Volks-Märchen. Nach der Original-Sammlung von... Deutsch von Amélie Godin. Mit 13 Holzstichen und 4 Aquaréllbildern. Leipzig, Karl Scholtze, Druck von Leopold und Bär, b. r. (1878),
67891 Gliński Andrzej (1843—1908).
67880 Gliński Andrzej.
67888 Gliński Antoni Józef (1817—1866). Bajarz polski. Zbiór baśni, powieści i gawęd ludowych. Opowiedział... Tom I—IV. Wilno, autor, w Drukarni Gubernialnej, 1853,
67887 Gliński Antoni.
67892 Gliński Augustyn Feliks (1762—1828).