Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z-a]:
74163 Instrukcija Wriemiennaja, dla służaszczich. Instrukcija Wriemiennaja, dla służaszczich po kommierczeskoj czasti dwiżenija Stancionnomu Sczetowodstwu i kontrolnoj otczetnosti. Otdieł 1—4. (Obszczestwo Iwangorodo-Dombrowskoj Żeleznoj dorogi). Warszawa, Tip. E. Lubowskago, 1892,
74118 Instrukcija opriedielajuszczaja poriadok. Instrukcija opriedielajuszczaja poriadok wzyskanija ssud i prodażi założennych pod ssudy chlebnych gruzow, po otprawkam miestnago soobszczenija Priwislinskoj żeleznoj dorogi. (Obszczestwo Priwislinskoj żeleznoj dorogi). Warszawa, Tip. D. Machalskago, 1892,
26288 Dokumienty. Dokumienty otnosiaszczijesia k ustrojstwu Łodzinskoj-Fabricznoj żeleznoj dorogi w Carstwie Polskom s priłożenijem Wysoczajsze utwierżdionnago 12 Maja 1887 goda Mnienija Gosudarstwiennago Sowieta. Warszawa, tip. Cz. Przibylskago, 1891,
84426 Kalendar' (Karmannyj Ochotniczij). Karmannyj Ochotniczij Kalendar' i Sprawoczno-zapisnaja Kniżka na 1897 g. Izd. V god. Sostawił N. Ju. Anofriew pri uczastii O. A. Wilinskago, A. P. Iwaszencowa, F. K. Lorenca, S. W. Ozierowa, A. W. Połtorackago, G. W. Tarnowskago, N. W. Turkina, P. G. Czerkasowa i K. Ł. Szirinkina. Warszawa, tip. Br. Sierpinskich i Sniegockago, (1896),
35844 Fonwizin Denis Iwanowicz (1745—1792). Wybor Guwierniera. Komiedija... S russko-niemiecko-francuzkim słowariom sostawił M. F. Zamiengof uczitiel Warszawskago Riealnago Ucziliszcza (Matieriały dla upraznienija w pieriewodie s russkago jazyka na niemieckij i francuzkij). Warszawa, tip. Aleksandra Ginsa, 1895,
33878 Feliński Stanisław ks. (zm. ok. 1880). Stat'ja o biezsmiertii duszy. Izdanije Ks. Kapiełana 5 i 6 Kawalerijskich diwizii, Poczetnago kanonika... Warszawa, tip. Aleksandra Ginsa, 1880,
38310 Fridlander. Tablicy dla oblegczenija wyczislenija stoimosti matieriałow sostawleny i izdany Artillerii porucznikom ... Warszawa, tip. Aleksandra Ginsa, 1868,
88554 Katalogi. Frühling Michał (1828—1901). Bez załoga. Katałog russkim knigam Bibliotieki dla cztienija Michaiła Friulinga (w zdanii tieatra pod Kołonadoj). Warszawa, tip. Al. Ginsa, 1868,
74032 Instrukcija dla Bożniczago Dozora. Instrukcija dla Bożniczago Dozora Warszawskich Okrugow i podwiedomstwiennych jemu służb. Warszawa, Tip. Akc. Obszcz. S. Orgielbranda S-ej, 1851,
63158 Ertel Leopold. Ob upotrieblenii cemientow woobszcze i o cemientach prigotowlajemych w Carstwie Polskom. Sostawił na osnowami officyalnych dokumientow i statiej pieriodiczeskich izdanij... Pieriewioł s polskago jazyka I. Żylinskij. Warszawa, tip. A. Pajewskago, 1871,
6928 Biernacki Edmund dr (1866—1911). O normalnom kiszecznom gnienii. Kiszecznoje gnienije pri wospalenii poczek. K uczeniju ob antisiepticzeskom znaczenii żełudocznago soka. (Iz żurnała Miedicinskoje Obozrienije Nr. 4. 1891.). Warszawa, tip. A. I. Mamontowa i Ko, 1891,
108294 Kowka. Kowka łoszadiej na skolizkija dorogi. Krysztof Brun i syn w Warszawie. Warszawa, tip. A. Ginsa, b. r. (1894),
95470 Kniżka wydannaja uprawlenijem gospitala. Kniżka wydannaja uprawlenijem gospitala Mładienca Iizusa, na riebionka otdannago iz onago na sielskoje propitanije. Warszawa, Tip. „Ruido”, 1897,
71450 Grubiński Florian (1844—ok. 1901). Prawiła sborki i uchoda za żatwiennoj maszynoju pod nazwanijem „Warszawianka” izobrietiennoj dworianinom... postrojennoj w miechaniczeskom zawodie Szolce, Rieppgan i Ko. w Warszawie. Warszawa, tip. . Wł. Diembskago, 1879,
86300 Kalendarze. Kalendarz powszechny. Kalendarz powszechny. Warszawa, Teodor Paprocki, 1880—1900.
48404 Hugo Wiktor (1802—1885). Nędzarze. Tom I—X. Warszawa, Teodor Paprocki i Sp., nakł. S. Sikorskiego (od t. IV: nakł. Granowskiego i Sikorskiego), Drukarnia Artystyczna Saturnina Sikorskiego (od t. IV: Druk. Granowskiego i Sikorskiego), 1900,
58516 Drzewiecki Józef dr medycyny (1860—1907). Cholera, przyczyny, środki zapobiegawcze i jej leczenie według zasad homeopatyi. Skreślił... b. ordynator kliniki Terapeut. Wydziałowej Cesarskiego Warsz. Uniwers. Wydanie Warsz. Towarzystwa zwolenników homeopatyi. Warszawa, Teodor Paprocki i Sp., druk. J. Filipowicza, 1893,
1529 Aleksota Xawery. Moje konkury. Warszawa, Teodor Paprocki i Sp., druk. Emila Skiwskiego, 1892,
16791 Copin-AlbancellI Simone z domu Delage (1862—1900). Synowie Jaheli, dramat w 4 aktach wierszem, przełożyła z francuzkiego T. Prażmowska. (Biblioteka Życia, VI). Warszawa, Teodor Paprocki i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1889,
79726 Jasieński Aleksander Marian. Współcześni powieściopisarze angielscy: Hall Caine, Rudyard Kipling, Grant Allen i T. Hardy. Szkice literackie. Warszawa, Teodor Paprocki i S-ka, Kraków, L. Zwoliński i Spółka, Drukarnia Związkowa w Krakowie, 1897,
76467 Jacobsen Jens Peter (1847—1885), Stevenson Robert Ludwig, Kretzer Max. Trzy nowele. J. P. Jacobsen — R. L. Stevenson — M. Kretzer. — Pani Fönss. — Olalle. — Mały Doeg. (Biblioteczka „Życia”. Wybór powieści obcych. IV). (Tak na okładce, nadto każda z nowel ma oddzielną kartę tytułową:) J. P. Jacobsen. Pani Fönss. Nowela. Przekład z duńskiego J. S. Robert Ludwig Stevenson. Olalle. Nowela z cyklu „The Mery men”. Tłomaczyła z angielskiego N. Krzyżanowska. Max. Kretzer. Mały Doeg. Nowela. Tłómaczenie z angielskiego. Warszawa, Teodor Paprocki i S-ka, druk. Emila Skiwskiego, 1888,
43758 Heine Henryk (1797—1856). Atta Troll, sen nocy letniej. Przełożyła z niemieckiego Marya Konopnicka. Dodatek do nru 22 „Życia”. Warszawa, Teodor Paprocki i S-ka, druk. E. Skiwskiego, 1887,
81011 Jeleński Jan (1845—1909). Narada z Kubą, jakby sobie radzić bez Żydów. Napisał Janek Mrówka. Warszawa, Tanie wydawnictwo Czytelni J. Jeleńskiego, druk. Wieku, 1880,
60341 Dzieciaki. Och te Dzieciaki! Wesołe żarty dziecięce. W tekście 130 obrazków. Warszawa, T. Wodzyński, litogr. Ot. Flecka, 1896,
14284 Chłop. Głos z ludu w kwestyi polskiej, napisał Chłop. Warszawa, T. Paprocki, druk. Wład. Szulca i Sp., 1889,
14011 Chełmicki Zygmunt ks. (1851—1922). Nasi nowi biskupi przez księdza Z. Ch. Odb. ze Słowa. Warszawa, T. Paprocki, druk. Wł. Szulca i Sp., 1883,
81651 Jeske Choiński Teodor Józef Fryd. (1854—1920). Pozytywizm warszawski i jego główni przedstawiciele (Odb. z Niwy). Warszawa, T. Paprocki, druk. Wieku, 1885,
4738 Badowski Ign. Józef. Klotylda, komedya dla młodzieży w. 4 odsłonach przez Ignacego Poraja. Warszawa, T. Paprocki, druk. St. Niemiery, 1888,
84303 Kajecik. Kajecik Władzia, książeczka dla dzieci z obrazkami, wierszem. Warszawa, T. Paprocki, 1899,
9041 Borejszo-Wysocki. O zjawiskach życia duchowego, szkice psychologiczne. Warszawa, T. Paprocki, 1892,